Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Hadis-ocjene

Vjerodostojnost hadisa “Siromaštvo je blisko nevjerstvu”?

742pregledi
              
Pitanje: Možete li mi kazati nešto o vjerodostojnosti hadisa “Siromaštvo je blisko nevjerstvu”?
 
Odgovor: Postoji hadis u kojem se kaže: “كاد الفقر أن يكون كفرا” – “Skoro da siromaštvo ne postane nevjerstvom.”
Citirani hadis bilježe imam Bejheki u ”Šuabul-imanu”, 5/267/6612, i Muhammed el-Kudai u ”Musneduš-šihab”, 1/342/586, od Enesa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Bilježi ga i Ukajli u ”Ed-Duafa”, 4/206/1790 od Omera i Enesa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Ibn Redžeb u svojim opaskama na ”Ihjau ulumid-din”, 3/231, ocijenio je slabom citiranu predaju. Ovo mišljenje dijele: Ibn Dževzi, Zerhebi, Menavi, Mubarekfuri, Adžloni i drugi.
Albani ga je, također, ocijenio neispravnim u ”Daiful-džamia”, str. 605/4148 i Es-Silsiletud-daife, 9/77/4080.
Šejh Mubarekfuri u ”Tuhfetul-ahvezi”, 10/45, tvrdi da su ove riječi prenesene vjerodostojnim putem, ali kao izreka Ebu Seida el-Hudrija, a Allah najbolje zna.
 
Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović