Poezija

Vjera odnosi tugu

697views

Ako život ti proživi,
Ako ti je kratko vr’jeme,
Je li kasno bolji da budeš,
Ako imaš te dileme,

Kazat ću ti neka znadeš
Naš je Allah  pun milosti
Kad god mu na sedždu padneš
On će greške da oprosti

Ne brini se pođi smjelo
I On tebi raduje se
Ova vjera plemenita
K’o vjetar tugu odnese

Nina Halilbašić