PITANJA I ODGOVORI

Uzimanje mesha nakon što istekne vrijeme predviđeno za tu olakšicu

869views

Pitanje: U kakvom je položaju čovjek koji učini mesh po mestvama nakon što istekne vrijeme predviđeno za tu olakšicu i nakon toga obavi namaz?

Odgovor: Ukoliko je čovjek izgubio abdest nakon što je isteklo vrijeme predviđeno za povlasticu potiranja po mestvama i uzeo abdest potirući po njima, mora ponovo uzeti abdest perući noge i mora ponoviti namaz koji je obavio, jer je namaz obavio pod neispravnim abdestom. Međutim, kad istekne vrijeme predviđeno za mesh, a čovjek ima abdest te obavi namaz, njegov je namaz, odnosno njegovi su namazi ispravni, utoliko što istek vremena predviđenog za mesh ne kvari abdest. Premda su neki islamski učenjaci zauzeli stav da to kvari abdest, za to ni u Kur’anu ni u sunnetu ne postoji dokaz.

Šejh Muhammed b. Usejmin