PITANJA I ODGOVORI

Utječe li vađenje krvi na ispravnost posta?

6.6kviews

Pitanje: Utječe li vađenje krvi na ispravnost posta?

Odgovor: U ramazanu ponekad postoji potreba za vađenjem krvi radi analize, a to ne utječe na ispravnost posta, tim prije jer se radi o maloj količini krvi koja ne utječe na čovjekovo tijelo u onoj mjeri u kojoj utječe krv koja izađe uslijed hidžame. U slučaju vađenja male količine krvi važi načelno pravilo da je post ispravan, pa ne možemo, jer ne raspolažemo šerijatskim dokazom, kazati da to kvari post. Međutim, kad se radi o davanju velike količine krvi, to kvari post: istjecanje velike količine krvi iz čovjeka utječe na njegovoj tijelo u onoj mjeri u kojoj utječe krv koja izađe uslijed hidžame. Stoga, kad čovjek posti obavezni post, ne smije dati krv, osim ako se radi o bolesniku kome odgovara krv određenog postača, a za tog su bolesnika ljekari konstatirali da se nalazi u situaciji opasnoj po život. Tad se s davanjem krvi neće čekati iftar, nego će taj postač, čija krv odgovara bolesniku, dati krv, a zatim će konzumirati hranu i piće kako bi se okrijepio; taj dan mora napostiti. A Allah najbolje zna.

Šejh Muhammed b. Usejmin