Hutbe

Ustrajnost (el-istikametu)

824views

Hatib: Nezim Halilović Muderris
Braćo i sestre u islamu! Danas 14. zu-l-ka’de 1431.H., 22. oktobra 2010. godine, hutbu sam naslovio sa Ustrajnost (El-Istikametu). Mišljenja sam da je ova tema uvijek aktuelna za svakog muslimana i muslimanku, a posebno u ovom našem vremenu u kojem su neki od nas posustali, drugi gube nadu, treći su razočarani i tako redom. A ne smijemo mi mu’mini biti takvi, već trebamo biti jaki i svakim novim danom jači, sa čvrstom vjerom i tevekkulom (oslanjanjem) na Allaha, subhanehu ve te’ala, i nadom i željom za sreću na obadva svijeta. Nikada ne smijemo pokleknuti, niti se kajati zbog dobra koje smo učinili, već nam svaka nova poteškoća treba biti poticajem da budemo još bolji, ustrajniji i strpljiviji.

Kaže Allah, subhahenu ve te’ala, u 30. ajetu Sure Fussilet:  Onima koji govore: «Gospodar naš je Allah», pa ustraju – dolaze meleki: «Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan!”

Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu, da je povod objave citiranog ajeta, direktno vezan za Ebu Bekra Es-Siddika, radijallahu anhu, kojem su mušrici govorili: “Naš Gospodar je Allah, a meleki Njegove kćeri i naši zagovornici kod Njega!” Na to je Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, kazao:    «Naš Gospodar je Allah, koji nema druga i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je Njegov rob i Poslanik, pa u tome ustraje!”
A u 13. ajetu Sure Al-Ahkaf, stoji: Oni koji govore: «Naš Gospodar je Allah!» – i ustraju, neka se ničega ne boje i ni za čim ne tuguju!

Prema tome, za one koji su ustrajni na Allahovu, subhanehu ve te’ala, putu nema razloga za strah i žalost, jer su vjernici uvijek na dobitku, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Muslim: Prenosi Suhejb, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čudno je stanje mu’mina i tako nije nikome, osim mu’minu; ako ga zadesi dobro, bude zahvalan, pa mu je dobro i ako ga zadesi teškoća, strpi se i bude mu dobro.” (Muslim)
Slušajući hadise Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dolazimo do zaključka da su njegove hutbe, kao i odgovori na pitanja koja su postavljali ashabi, bile sažete i do kraja jasne. U prilog tome je i hadis koji bilježi imam Muslim:
Prenosi se od Sufjana Ibn Abdullaha Es-Sekafija, da je rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, da nakon toga ne moram više nikoga pitati!” Reče: “Reci, vjerujem u Allaha i potom ustraj u tome!” (Muslim)
Kada bi neko nas upitao slično pitanje, mi bi imali potrebu za ciklusom predavanja i opet ne bi sve kazali, a naš Poslanik i učitelj, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara u jednoj rečenici.
Imam Tirmizija bilježi predaju:
Prenosi se od Sufjana ibn Abdullaha Es-Sekafija: Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, reci mi nešto čega se trebam držati!” Pa je rekao: «Reci, moj Gospodar je Allah, a potom ustraj u tome!» Rekao sam: «Allahov Poslaniče, čega se najviše bojiš za mene?» Pa je dohvatio svoj jezik i rekao: “Ovoga!» (Tirmizija)
Odgovor na drugo pitanje je vrlo interesantan i o njemu bi svi trebali razmisliti, jer mnogo je toga što bespotrebno govorimo, a potom se kajemo, radi krivo izgovorenih riječi, koje se više ne mogu vratiti.
Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, je tumači dio ovog hadisa na slijedeći način:

Prenosi se da je Ebu Bekr Es-Siddik rekao: “Zatim ustraju”, znači: “Nisu Allahu pripisali nikoga za druga!”  
Prenosi se da je Ebu Bekr rekao svojim drugovima: “Šta kažete za ova dva ajeta: «Oni koji govore: «Naš Gospodar je Allah!» i zatim ustraju na pravom putu», i «Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s’ zulumom ne miješaju», pa su rekli: “Koji ustraju, ne griješe, niti svoju vjeru s’ ne kvare grijehom”, pa je Ebu Bekr rekao: “Vi ste to pogrešno razumjeli. «Koji kažu: Naš Gospodar je Allah» i ne obraćaju se drugom gospodaru, i «..i vjerovanje svoje s’ zulumom ne miješaju» sa širkom (pripisivanjem druga Allahu, dželle še’nuhu) «oni će biti sigurni i na pravom putu!»

Rekao je Osman, radijallahu anhu: »Potom iskreno čine doboro u ime Allaha!«

Alija, radijallahu anhu, kaže: »Potom izvršavaju fardove!«

Kada bi Hasan proučio ovaj ajet, rekao bi: »Gopodaru, Ti si naš Gospodar i podari nam ustrajnost!«
Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 82. Ajetu Sure El-En’am:

Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s’ zulumom (mnogoboštvom) ne miješaju; oni će biti na pravom putu.
Pojašnjenje citiranom ajetu nalazimo u predaji koju bilježe imami Buharija i Muslim:U dva Sahiha stoji predaja od Ibn Mes’uda, da kada je objavljeno: »Biće sigurni samo oni koji vjeruju i koji vjerovanje svoje s’ zulumom (nasiljem – mnogoboštvom) ne miješaju (ili u doslovnom jezičkom značenju: …koji svoje vjerovanje nisu sa zulumom pomiješali« da je to teško palo ashabima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa su kazali: Ko od nas nije učinio zulum  sebi? Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: »To nije tako kako vi razumijete, već onako kako je Lukman kazao svome sinu: »Moj sine ne čini širk Allahu, jer je širk veliko nasilje (grijeh) (Suretu Lukman, 13) »oni će biti na pravom putu« tj. na dunjaluku. (Buharija i Muslim)
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nam preporučuje da budemo što više u ibadetu, te da u onome što budemo činili, makar to bilo neznatno, budemo uporni, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija:

Prenosi, Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Činite onoli¬ko koliko možete, jer Allahu neće dosaditi (da vas nagrađuje) sve dok vama ne dosa¬di (da činite dobro)! Najdraža djela (dobra) Allahu su ona koja se stalno čine, makar bila mala.” (Buharija)

Braćo i sestre, budimo od onih koji su ustrajni na Allahovu, subhanehu ve te’ala, putu, od onih koji se nadaju Njegovoj, subahnehu ve te’ala, milosti, jer Njegova milost nadilazi Njegovu srdžbu, nemojmo se kolebati, niti smijemo posustati, a kada nam bude teško, imajmo na umu da su kroz teža stanja prolazili Allahovi poslanici i miljenici, pa su ustrajali na istini, nadajući se samo Njegovoj, subhanehu ve te’ala, pomoći i milosti i natječimo se u dobru!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini nas od onih koji samo Tebi na ruku i sedždu padaju, sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podnijeti, učini nas ustrajnim na Tvome putu, učini našu djecu radostima naših očiju i srca, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu: poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

Sarajevo: 14. zu-l-ka’de 1431. po H. /22. oktobar 2010. god.
Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
Nezim Halilović Muderris


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865