PITANJA I ODGOVORI

Ulazak muslimana u crkve

4.5kviews

PITANJE: Kakav je stav islama o ulasku muslimana u crkve; zbog prisustvovanja njihovim obredima ili slušanja predavanja?

ODGOVOR: Muslimanu nije dozvoljen ulazak u bogomolje nevjernika. Taj ulazak znači veličanje njihovog skupa. Prenosi Bejheki, sa vjerodostojnim lancem prenosioca, riječi Omera – da je Allah, dželle šanuhu, njime zadovoljan: ”Nemojte ulaziti u crkve i bogomolje idolopoklonika, jer se na njih doista spušta srdžba.” (Sunen El-Bejheki, 9/234 i Abdur – Rezak, “Musane”, 1609.)
Međutim, ako taj ulazak biva zbog šerijatskih koristi, (da se oni pozovu u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru ili nešto slično), onda nema smetnje za takav ulazak.

Fetve Stalne komisije, str. 2/76.-77.