PITANJA I ODGOVORI

Ukrašavanje tijela kanom?

4.6Kpregledi

Pitanje: Zanima me da li je dozvoljeno crtanje kanom po tijelu, s ciljem da se žena uljepša mužu?

Odgovor: Aiša, r.a., kaže: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., mrzio je vidjeti ženu koja na rukama nije imala kanu.” (Bejheki, Sunenul-kubra, br. 15227)

Imam El-Munavi, rhm., kaže: “Ovaj je hadis dokaz za to da je ženi dozvoljeno da koristi kanu na svojim rukama i nogama, a učenjaci šafijskog mezheba dodaju da je to dozvoljeno pod uvjetom da nije u pitanju crna boja, koja je zabranjena i muškarcima i ženama, izuzev u džihadu. Muškarcu je zabranjeno da koristi kanu na rukama i nogama, kako to prenosi Adžli, a ovo njegovo mišljenje zastupao je i Nevevi, rhm., ali kod imama Rafiija nalazimo da je muškarcima također halal i dozvoljeno da koriste kanu. Udatoj ženi sunnet je koristiti kanu, uopćeno (pred mužem i mahremima, naravno), a neudatoj je ženi mekruh – pokuđeno, da koristi kanu izuzev pred svojim mahremima.” (Vidjeti: Munavi, Fejdul-kadir, br. 7157)

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

X