PITANJA I ODGOVORI

Ukoliko čovjek poslije namaza ustanovi da je za nekoliko stepeni promašio pravac kible, mora li ponoviti namaz?

3.3kviews

Pitanje: Ukoliko čovjek poslije namaza ustanovi da je za nekoliko stepeni promašio pravac kible, mora li ponoviti namaz?

Odgovor: Nije problematično ako čovjek za nekoliko stepeni promaši pravac kible i obavi namaz. To se, dakako, odnosi na čovjeka koji se ne nalazi u Haremi-šerifu. Onaj ko obavlja namaz u Haremu mora biti okrenut tačno prema Kabi. Učenjaci su rekli da se onaj ko vidi Kabu mora okrenuti izravno prema njoj, pa, prema tome, mora ponoviti namaz onaj ko se u Haremu ne okrene prema prema Kabi, već prema strani na kojoj se Kaba nalazi. Evo o tome Allahovih, dželle šanuhu, riječi: “…okreni zato svoje lice prema Časnom hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu…” (el-Bekara, 144). A onaj ko je udaljen od Kabe toliko da je ne može vidjeti, pa makar se nalazio u Meki, mora se okrenuti u pravcu u kojem se nalazi Kaba, te ne smeta ako se unekolike okrene ustranu. Zbog toga se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, obratio stanovnicima Medine: “Kibla se nalazi između istoka i zapada” (Ibn Madža, 1011, i el-Hakim, 1/225. Ovaj su hadis prihvatili hadiski stručnjaci el-Hakim i ez-Zehebi). Stanovnici Medine okreću se u namazu prema jugu, pa se u pogledu njih kibla nalazi između istoka i zapada. Onima u odnosu na koje se kibla nalazi na zapadnoj strani reći ćemo da se prilikom obavljanja namaza okrenu između juga i sjevera.

Šejh Muhammed b. Usejmin