Kurban i akika

Učenje posebne dove pri klanju kurbana?

9.6kviews

Pitanje: Naumio sam zaklati kurban pa me zanima postoji li posebna dova koja se tom prilikom uči? Allah vam podario svako dobro! Odgovor: Ako pogledamo u sunnet Allahovog Poslanika prilikom klanja životinja, što svakako obuhvata i klanje kurbana, vidjet ćemo da je Allahov Poslanik prilikom prilikom klanja životinja – prije klanja prakticirao izgovarati: “Bismillahi, Allahu ekber”, a kada bi klao kurban, posebno bi dovio riječima: “Allahumme tekabbel min Muhammedin ve ali Muhammed.”

Imam Nevevi, komentirajući ovaj hadis, kazao je: ”U ovom hadisu je dokaz da će onaj koji kolje kurban, nakon izgovora bismille i tekbira, doviti: ‘Allahumme takebbel minni / Gospodaru moj, primi moju žrtvu’.”

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.