PITANJA I ODGOVORI

U kakvom je položaju hodočasnik koji mimoiđe mikat, a nije obukao ihrame?

1.7kviews

Pitanje: U kakvom je položaju hodočasnik koji mimoiđe mikat, a nije obukao ihrame?

Odgovor: Onaj ko želi obaviti hadž ili umru neizostavno mora obući ihrame na mikatu, na osnovi hadisa: “Neka stanovnici Medine stupe u obrede u Zulhulejfi…” (el-Buhari, 1525).Ukoliko čovjek ne donese nijet na mikatu, mora se vratiti na mikat i stupiti u obrede obukavši ihrame; ne postupi li tako, mora kao iskup zaklati kurban u Meki i podijeliti meso tamošnjim siromasima jer je izostavio vadžib. Tako kažu islamski autoriteti.

Šejh Muhammed b. Usejmin