Vijesti

U BiH popisane 3.791.662 osobe (tabele s podacima o opštinama)

782views

Prvi preliminarni rezultati koje je danas na svojoj web stranici objavila Agencija za statistiku BiH pokazuju da su u BiH popisane 3.791.662 osobe.

 

 

 

 

 

 

U FBiH su popisane 2.371.603 osobe, u RS-u 1.326.991 i u Distriktu Brčko 93.028 osoba.

Općina sa najvećim brojem stanovnika u BiH je Banja Luka sa 199.191 stanovnikom, a slijedi je Novi Grad Sarajevo sa 124.471.

Kanton sa najviše stanovnika u FBiH je Tuzlanski sa 477.278 stanovnika.

 

Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini u Bosni i Hercegovini popisano je 1.163.387 domaćinstava.

Od toga: u Federaciji BiH 721.199 domaćinstava; u Republici Srpskoj 414.847 domaćinstava i u Brčko distriktu BiH 27.341 domaćinstava.

Prosječno domaćinstvo u Bosni i Hercegovini ima 3,26 člana; u Federaciji BiH ima 3,29 člana; u Republici Srpskoj ima 3,20 člana, i u Brčko distriktu BiH ima 3,40 člana.

 

Ukupan broj stanova Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013.godini u Bosni i Hercegovini popisano je 1.617.308 stanova, od toga: u Federaciji BiH popisano je 991.384 stanova; u Republici Srpskoj 588.241 stanova i u Brčko distriktu BiH 37.683 stanova.