Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Fikh

„Tundžina“ salavat…

23.2kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Abdurrahman b. Abdusselam el-Safuri bilježi: Jedan ‘arif reče: Bio sam na jednoj lađi na putu, kada poče duvati snažna oluja koja nas htjede potopiti. Ja sam u tom trenutku spavao, pa mi se u snu javio Poslanik s.a.w.s., pa mi reče: Kaži im da izgovore:

„Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin salaten tundžina biha min džemi’il-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemi’al hadžati, ve tutahhiruna biha min džemi’is-sej’iati, ve terfe’una biha ‘indeke e’aled-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajati min džemi’il-hajrati fil-hajati ve ba’adel memati“: “Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti!“ Ja se probudih, primakoh se mojim saputnicima na lađi i rekoh im da izgovaraju spomenute riječi – nakon čega se oluja smirila uz Allahovu dž.š., dozvolu.“ (Pogledaj: Nuzhetul-Medžalis ve Muntehabul-Nefa’is, 1/284.)

Kada se „Tundžina“ salevat pretraži kroz savremenu islamsku elektronsku biblioteku „el-Mekteba el-Šamila“, koja sadrži preko 10.000 djela na arapskom jeziku, iz raznih oblasti islama, nalazimo da se „tundžina“ salevat bilježi samo u sljedećim, gotovo nepoznatim, djelima, i to bez ikakva lanca od Poslanika s.a.w.s., ili nekog od njegovih ashaba, u vidu nekog usnulog sna ili samo kao citat vrste salevata bez ikakva lanca:

1.    Tefsir Ruhul-Bejan, autor: Isma’il Hakki el-Hanefi el-Halveti.
2.    Intihabul-‘Avali, autor: Abdurrahman el-Kezberi.
3.    Nuzhetul-Medžalis, autor: Abdurrahman el-Safuri.

Neka od pogrešnih ubjeđenja i neutemeljenih stavova vezanih za učenje „Tundžina“ salevata:

1.    Abdurrahman el-Kezberi bilježi: Šejhovi kažu: Ko prouči „Tundžina“ salevat 1000 puta, zbog neke brige ili problema, Allah će mu tu brigu otkloniti i problem riješiti. Ko bude često učio ovaj salevat u vremenu haranja kuge – Allah če ga sačuvati nje. Ko bude učio ovaj salevat kada se popne na lađu biće spašen od potopa. Ko ovaj salevat prouči 500 puta – postignuće ono što želi od bogatstva, inša’allahu te’ala, što je sve odreda tačno i oprobano, a Allah najbolje zna. (Pogledaj: Intihabul-‘Avali, 1/43.)

2.    Šejh Arif Muhammed Hakki ef. el-Nazili, u svome djelu, kaže: “Znaj, da su salavati raznovrsni, od 4000 do 12000 prema jednom rivajetu. Svaki od njih je odabran kod nekog džemata, bilo na istoku islamskog svijeta (Mašrik) ili na zapadu (Magrib), vec prema tome šta su oni ustanovili da im predstavlja odgovarajuću vezu između njih i Vjesnika a.s.. I shodno osobenostima i koristima koje su razumjeli iz određenog salavata, kao i tajnama koje su našli u njemu. Nešto od spomenutog je ustanovljeno putem ekperimenta i osvjedočenja u otklanjanju nesreća i postizanju željenog, kao što je slučaj sa ovim „TUNDŽINA SALAVATOM“. On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouci 1000 puta ili više sredinom noći za bilo koju potrebu, bilo dunjalučka ili ahiretsku, Allah Uzvišeni će mu je ispuniti. On je brži u odzivu od munje, veliki je eliksir i neobično važan protuotrov (terijak), pa je neophodno njegovo sakrivanje i pokrivanje od onih koji ga nisu dostojni. Isto tako spominju osobenosti ovog salavata i objasnjavaju njegove tajne, negdje su izostavljene kako ne bi dospjele u ruke neznalica (dzahilun), a ovo na sto je ovdje ukazano dovoljno je. Pogledaj: http://ikre.islambih.net/forum/index.php?page=Thread&threadID=2144&l=1

3.    Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali „islamski učenjaci“ jeste “Salât-i-Mundžije“ – Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”. U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza. Mudrost: Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega. Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti ga u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je ustvari, vrijednost salavata. Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli. Pogledaj: http://mustekim.wordpress.com/2010/02/07/salaten-tundzina-mundzije/

4.    Prenosi se u komentaru “Delailul-hajrata” od Hasan ibn Alija el-Esvanija: “Ko prouči ovaj salavat u svakoj brizi i belaju 1000 puta, Allah Uzviseni će mu pomoći i olakšati i on će postići ono čemu se nada.” Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

5.    Neki šejh je rekao: “Ko ga prouči za neku važnu stvar ili prilikom neke nesreće 1000 puta, Allah Uzvišeni će mu dati izlaz i postići će ono čemu se nada. Ko ga prouči 500 puta poradi dobiti i bogaćenja, postići će ono što želi, ako Bog da.” Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

6.    Šejhul-Ekber ga navodi sa spominjanjem porodice i kaže: “On je jedna od riznica Arša i onaj koji ga prouči 1000 puta sredinom noći za bilo koju potrebu, bilo dunjalučku ili ahiretsku, Allah Uzvišeni će mu je ispuniti.” Pogledaj: http://www.forum.hr/showthread.php?t=139499&page=22

7.    Ako neko pije alkohol, treba uzeti njegovu košulju ili bluzu opranu, pa naučiti na tu košulju 313 ajetul-kursijja, i hiljadu i jedan Ihlas, i hiljadu tundžina salavata i da ovu nosi košulju, pa se je nadati da će Allah poboljšati stanje. Pogledaj: http://www.islambih.net/knjige/KiTaB/m_26.html

8.    Stari bi rekli: Kada bi nanijetio sa tundžina-salavatom da kamen pukne – puko bi… Pogledaj: http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=66690&st=0&sk=t&sd=a&start=25

9.    Šejh Nazim je propisao zikr koji se treba učiti kada rat počne, i onda da se svaki dan uči: 100 x HasbunAllahu ve ni`amel vekil, 100 x La illahe illa ente subhaneke inni kuntu minel-zalimin, 40 x Salavat Tundžina. Šejh Nazim Haqqani. Pogledaj: http://www.navrelumudrosti.com/index.php/sohbeti/ejh-nazim-haqqani/171-trei-svjetski-rat?8c38866addfbd7f0582d4930f210d643=d737e573c9c713b8e08e2e5bef174018

Fetve uleme po pitanju učenja „Tundžina“ salavata

Pitanje: Želio bih da pojasnite fikhsko pravilo o pitanju učenja “Tundžina sala vata” kao sastavnog dijela zikra poslije namaza?

Odgovor: Nije mi poznato da je Resulullah, a.s., učio poslije namaza, kao dio tradicionalnog poslije-namaskog zikra, navedeni salavat, a posebno ne redovno poslije svakog namaza, što su uobičajili neki naši imami. Smatram da se navedeni salavat može ponekad proučiti i prije i poslije namaza kao i u bilo koje drugo vrijeme, budući da ima lijep sadržaj, ali bi trebalo izbjegavati redovno učenje ovoga salavata poslije namaza kako se ne bi stekao dojam da je to učenje bila praksa Resulullaha, a. s.. (Pogledaj: Preporod, br. 17/811, 1. septembar 2005., str. 15.; na pitanje odgovorio dr. Enes Ljevaković.)

Pitanje: Kakav je status učenja salevata riječima: „Allahumme salli ala Sejjidina Muhammedin salaten tundžina biha min džemi’il-ehvali vel-afati, ve takdi lena biha džemi’al hadžati, ve tutahhiruna biha min džemi’is-sej’iati, ve terfe’una biha ‘indeke e’aled-deredžati, ve tubelliguna biha aksal-gajati min džemi’il-hajrati fil-hajati ve ba’adel memati“ – ili možda nekim drugim riječima?

Odgovor: Čovjek treba nastojati da se poduči riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., (kada su u pitanju salevati, zikrovi, dove), jer će se na taj način čovjek čuvati od greške. Izmišljajući salevate na svoj način – čovjek će možda preći granicu dozvoljenog, a nekada će se i šturo izraziti. Sav selamet je u slijeđenju onoga s čime nam je došao plemeniti poslanik Muhammed s.a.w.s., a što se sahih putem bilježi u dva Sahiha, kao i u ostalim djelima Sunneta. (Pogledaj: Šerh Sunen Ebi Davud, 6/84., šejh Abdul-Muhsin el-‘Abbad)


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835