Ostala pitanja

Trošenje dječijeg doplatka u različite svrhe?

254pregledi

Pitanje: Da li je dozvoljeno novac koji država daje roditelju na dijete (dječiji doplatak), kako bi ga pomogla pri uzdržavanju djeteta, utrošiti u stvari koje nisu direktno vezane za dijete?

Odgovor: Roditelj je dužan obezbijediti djetetu sve ono što mu je potrebno za normalan život, poput hrane, odjeće i smještaja, shodno običaju vremena u kojem živi i stanju roditelja. Nakon što roditelj osigura djetetu sve što mu je potrebno nema smetnje da troši novce u druge svrhe, jer ti novci su, kako je rečeno u pitanju, u stvari i dati roditelju na raspolaganje da se njima pomogne bez uslova da se moraju isključivo utrošiti na dijete. Čak šta više roditelj ima pravo uzeti iz imovine koju dijete stekne. Imam Ahmed, Ebu Davud i Ibnu Madže prenose da je jedan čovjek rekao Poslaniku, s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče, ja imam imetak i djecu a moj otac je u potrebi za mojim imetkom!” Na to je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu, vaša djeca su nešto najljepše što ste stekli, zato jedite od onog što vaša djeca steknu!” (Ebu Davud, hasen-sahih). Islamski pravnici su naveli dva uvjeta koja su neophodna da bi roditelju bilo dozvoljeno uzeti nešto od imetka djeteta, a to su:
1. da time ne ošteti dijete i da ne uzme nešto za čim je dijete u potrebi;
2. da ne uzme od jednog djeteta kako bi to dao drugom.
Uz ova dva uvjeta većina učenjaka (hanefije, malikije i šafije) uslovljavaju da roditelj bude u potrebi i smatraju da smije uzeti samo onoliko koliko mu je potrebno, dok drugi ne uslovljavaju potrebu nego dozvoljavaju roditelju uzimanje imetka djeteta, svejedno bio u potrebi ili ne. (El-Mugni, Ibnu Kudame, 5/395).

Odgovorio: Mr. Hakija Kanurić

X