Fikh

Tretman nošenja (zlatnog) prstenja u islamu

11.2kviews

Priredio: Zehrudin ef. Junuzović
U islamskoj literaturi nošenju prstenja posvećeno je nemalo prostora, tako, naprimjer, gotovo sve hadiske zbirke sadrže određeni broj hadisa na temu nošenja zlatnog i srebrenog prstenja, tretman zlata i svile itd. Neki autori hadiskih zbirki, kao naprimjer Ebu Davud, izdvojili su zasebna poglavlja  o nošenju prstena, drugi su hadise na tu temu zastupili u knjigama o ukrasima, kao naprimjer Nesai, drugi u knjigama o odijevanju, kao naprimjer Buhari, Muslim i dr. Islamski pravnici –fakihi, polemizirali su o ovom pitanju i pravne škole izrekle su svoje stavove o tome. Također, o nošenju prstena pisali su i autori životopisa i Poslanikovog šemaila, pa čak i historičari kao naprimjer Ibn Kesir itd.
S druge strane, nošenje prstenja danas je veoma rasprostranjeno: jedni u tome prate modu i trend koji im se plasira putem medija, pa nose jedan ili više prstena na palcu, srednjem prstu ili kažiprstu, dok drugi slijede običaj ili praksu nemuslimanskih političkih pa i vjerskih lidera.

U narednim redovima prenijet ćemo stav islama nošenju (zlatnog) prstenja, o tome zašto, kako i kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: »Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio zlatni prsten okrenuvši kamen prema unutrašnjosti dlana, te je na njemu ugravirao: Muhammed, Allahov poslanik. Vidjevši da su i drugi ljudi učinili isto, on je bacio prsten i rekao:
‘Neću ga (više) nikada uzeti’, pa je nabavio srebreni prsten, a i svijet je zatim uzeo prstenove od srebra. Poslije smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, taj prsten je nosio Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman sve dok nije upao u bunar Eris.» (1)

Razlog Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, nošenja prstena

Predaje koje preciziraju kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo nositi zlatni prsten, to vezuju sa početkom pisanja pisama raznim namjesnicima.
Hattabi, rahimehullah, navodi: «Kod Arapa nije bio običaj nošenja prstenja. Pa kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio pisati pisma okolnim namjesnicima i državama, uzeo je zlatni prsten, a zatim ga je odbacio…» (2)
Ovaj podatak vjerodostojno je zabilježen u više hadiskih zbirki.
Muslim precizira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, želio da napiše pismo konkretno bizantijskom caru i abesinskom vladaru.

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo nositi prsten

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj je prsten uzeo onda kada je želio da započne korespondenciju sa drugim vladarima, a to je bilo u vremenu kada je važio mirovni sporazum između muslimana i Kurejšija. Dakle, najvjerovatnije je da je ovo bilo krajem šeste, a početkom sedme hidžretske godine. Ibn Sa‘d, npr., prenosi u svojim Tabekâtima, da se Poslanik, sallallahu alejhi ve selllem, sa potpisivanja primirja vratio u Medinu u mjesecu zul-hidždžetu (3) šeste hidžretske godine, a svoje izaslanike poslao je u muharremu sedme hidžretske godine, za šta mu je trebao pečat i prsten…«

Koliko je dugo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio zlatni prsten

Izgleda da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nosio dugo vremena svoj zlatni prsten. To je trajalo svega nekoliko dana. Nesai u svome Sunenu precizira da je to bilo tri dana i u ovoj tvrdnji oslanja se na izjavu Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio zlatni prsten (samo) tri dana. Kada je primijetio da se raširilo nošenje zlatnog prstenja, bacio je svoj (zlatni prsten), a zatim je uzeo srebreni…….» (4)

Na kojoj je ruci Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten

Moramo konstatirati da postoji zaista puno predaja u kojima je jasno naglašeno da je Poslanik, slallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na desnoj ruci, ali postoje i predaje u kojima stoji da je nosio prsten i na lijevoj ruci. Stoga ćemo ih, radi lakše preglednosti, na ovome mjestu prezentirati odvojeno.

Predaje u kojima se navodi da je prsten nosio na desnoj ruci (5)

Buhari u svome Sahihu samo na jednom mjestu ukazuje na pitanje na kojoj je ruci Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten, i to u hadisu od Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellm, nosio prsten na svojoj desnoj ruci. (6)

Muslim bilježi od Enesa, radijallahu anhu: »Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je srebreni prsten na svojoj desnoj ruci, a kamen prstena bio je abesinski.»  (7)

Ebu Davud bilježi od Muhammeda b. Ishaka da je rekao: ”Vidio sam da Salt b. Abdullah nosi prsten na svom malom prstu desne ruke, pa sam ga upitao: ‘Šta je to?!’, a on mi je odgovorio: ‘Vidio sam da Ibn Abbas, radijallahu anhuma, ovako nosi prsten, a i kamen je okretao prema unutrašnjosti šake. Mislim da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, ovako postupao zbog toga što je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ovaj način nosio prsten.» (8)

Ebu Davud zabilježio je od Alije b. Ebu Taliba, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na desnoj ruci.» (9)

Tirmizi isto bilježi u nešto kraćoj formi također od Muhammeda b. Ishaka, od Salta b. Abdillaha b. Nevfela da je rekao: ”Vidio sam da Ibn Abbas, radijallahu anhuma, nosi prsten na desnoj ruci i mislim da je rekao: ‘Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da prsten nosi na svojoj desnoj ruci.’»  (10)

Tirmizi zatim u istom poglavlju navodi hadis i od Hamada b. Selemea, u kojem stoji da je rekao: ”Vidio sam Ibn Ebu Rafia kako prsten nosi na desnoj ruci i pitao sam ga o tome pa je rekao: ‘Vidio sam Abdullaha b. Džafera kako prsten nosi na desnoj ruci i kaže: ‘Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je prsten na desnoj ruci.”’

Tirmizi zatim prenosi riječi Buharije koji je rekao: ”Ovo je najvjerodostojnije što je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseno na ovu temu.”

Nesai je zabilježio od Alije i Ebu Selemeta da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na desnoj ruci. (11)

Nesai i Ibn Madže bilježe identičnu predaju od Abdullaha b. Džafera (12)

Ibn Madže u svome Sunenu bilježi od Abdullaha b. Džafera da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na svojoj desnoj ruci.»  (13)

Taberani je zabilježio u Mu’džemi-e-evsat, isnadom koji je hasen prema ocjeni Ibn Hadžera, od Ibn Omera da je rekao: »Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio je svoj prsten na desnoj ruci.»
O tome postoje i predaje od sljedećih ashaba: Aiše, Alije, Džabira, Ebu Umame, Ebu Hurejre i dr. sa različitim stepenima ispravnosti.

Ibn Hadžer, u kontekstu negiranja da su Medinlije bili jednoglasni da se prsten treba nositi na lijevoj ruci, kaže: «Preneseno je od Ebu Bekra, Omera i brojnih drugih ashaba, tabiina i narednih generacija Medinlija da se prsten nosi na desnoj ruci.»

Predaje u kojima se navodi da je prsten nosio na lijevoj ruci

Imam Muslim u svome Sahihu zabilježio je izjavu Enesa, radijallahu anhu, koji je rekao: »Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, prsten bio je na ovome” – i pokazao je na mali prst lijeve ruke. (14)
Ebu Davud je zabilježio od Nafia, da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, prepričavao kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na lijevoj ruci.  (15)

Ebu Davud na kraju ovoga hadisa dodaje da se ovaj hadis prenosi i od Nafi’a, da je prsten nošen na desnoj ruci. Ibn Hadžer, nadovezujući se na to, kaže: »Predaja od Nafi’a od Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojoj stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na lijevoj ruci predstavlja šaz predaju – oprečnu ispravnijim. Njeni prenosioci su manje brojni i slabijeg pamćenja od onih koji tvrde da je prsten nosio na desnoj ruci.

Ebu Davud zatim bilježi da je i sam Ibn Omer, radijallahu anhuma, nosio prsten na svojoj lijevoj ruci.» (16)
Tirmizi je zabilježio predaju koju je ocijenio kao hasen-sahih u kojoj stoji da su Hasan i Husejn nosili prstenove na lijevoj ruci. (17)

Šta je bolje: nositi prsten na lijevoj ili desnoj ruci?

S obzirom da su brojne predaje koje govore o Poslanikovom nošenju prstena kako na desnoj tako i na lijevoj ruci, odnosno od nekih ashaba, kao naprimjer od Enesa, zabilježeno je da je prenio kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoj prsten nosio na desnoj, a zabilježeno je da ga je nosio i na lijevoj ruci. Oba hadisa je, kao što smo vidjeli, zabilježio imam Muslim u svome Sahihu.

Preferiranje na osnovu brojnosti predaja

Ako se razmotre predaje zabilježene u osnovnih devet hadiskih zbirki, kao što je to učinio potpisnik ovih redova, može se jasno doći do zaključka da je više predaja koje idu u prilog nošenja prstena na desnoj ruci. Ovo je rezultat koji su isticali i oni učenjaci koji su ovu mes’elu detaljnije istražili, npr. Ebu Zura, kako od njega prenosi Ibn Ebu Hatim, rekao je da ima više predaja koje potenciraju nošenje prstena na desnoj ruci. Šafije smatraju da je efdalnije nositi prsten na desnoj ruci.

Preferiranje na osnovu jačine i stepena ispravnosti predaja

Predaje koje preferiraju nošenje prstena na desnoj ruci, pored toga što su brojnije, one su i ispravnije. Sam Buhari, nakon navođenja hadisa o nošenju prstena na desnoj ruci, izjavio je – kako je to Tirmizi prenio – da je to najispravnije što je na tu temu zabilježeno.
Muhaddis, šejh Abdul-Kadir el-Arnaut, rekao je  (18): ”Predaje koje preferiraju nošenje prstena na desnoj ruci su preče – erdžah, i mnogobrojne. Takva praksa se prenosi od Ebu Bekra, Omera i velikog broja ashaba i tabiina Medine i drugih.”

Preferiranje na osnovu svrhe zbog koje se prsten nosi

Ibn Hadžer, rahimehullah, kaže: »Mislim da se ovo pitanje razlikuje od namjere ili svrhe nošenja prstena. Shodno tome, ako se nosi samo radi ukrasa, bolje je nositi na desnoj ruci, a ako prsten služi za ‘pečaćenje’, onda je bolje nositi na lijevoj (praktičnije) jer tada služi kao za ostavu, i lakše ga je desnom rukom uzeti i  ponovo vratiti.”
Prvim mišljenjem preferira se praksa nošenja prstena na desnoj ruci uopćeno, jer se lijeva ruka upotrebljava i za čišćenje, pa onaj koji svoj prsten nosi na desnoj tako štiti prsten od prljavštine. Nošenje prstena na lijevoj ruci preferira se u slučaju da prsten služi kao pečat.

Preferiranje na osnovu derogacije

Tirmizi bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma: «Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo je nositi zlatni prsten na desnoj ruci, a onda je jednom sjeo na minber i  rekao: ‘Ja sam bio počeo nositi ovaj prsten na svojoj desnoj ruci…’ Zatim je bacio (taj prsten), a i prisutni su bacili svoje prstenove.»   (19)
Nakon navođenja hadisa, Tirmizi je konstatirao: ”Hadis Ibn Omera je hasen-sahih, a prenijet je od Nafi’a od Ibn Omera, drugim putem, i u njemu nije spomenuto da je on prsten nosio na svojoj desnoj ruci.
Iz hadisa Ibn Omera vidjeli smo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u početku nosio zlatni prsten i da ga je nosio na desnoj ruci. Međutim, nakon toga bacio je zlatni prsten i počeo je nositi srebreni. Iz ovog podatka neki učenjaci su zaključili: ”Predaje u kojima stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio prsten na desnoj ruci odnose se na period kada je nosio zlatni prsten, a predaje u kojima se navodi da je prsten nosio na lijevoj ruci, odnose se na srebreni prsten.” Ova grupa učenjaka ovakav stav argumentira hadisom koji se bilježi od Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo nosio prsten na desnoj ruci, a onda ga je počeo nositi na lijevoj. Ibn Hadžer, nakon iznošenja ovih podataka, konstatira: ”Da je ovaj hadis ispravan, bio bi uzet kao mjerilo i tačka na ovo razilaženje. Međutim, hadis nije ispravan.”

Neki učenjaci smatraju da nema razlike u nošenju prstena na lijevoj ili desnoj ruci

Na ovo je ukazao Ebu Davud koji je naslovio poglavlje: ”Nošenje prstena na desnoj i na lijevoj ruci», a zatim je naveo hadise bez ukazivanja na preferiranje.

Na kojem se prstu može nositi prsten?
Muslimani su jedinstveni u mišljenju da je sunnet (20) da muškarac nosi prsten na malom prstu. Što se tiče žene, ona ima pravo nositi prsten na bilo kojem prstu, kako to pojašnjava imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa. (21)

Na kojem je prstu zabranjeno nositi prsten?

Alija, radijallahu anhu, rekao je: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio mi je da nosim prsten na ovome i ovome prstu”, pa je pokazao na srednji prst i kažiprst. (22)

Okretanje kamena prema unutrašnjosti dlana

«…a njegov kamen je okrenuo prema unutrašnjosti dlana…»
S obzirom na ovaj podatak, učenjaci su konstatirali sljedeće: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po ovome pitanju nije ništa konkretno naredio, zato je dozvoljeno prsten nositi na oba načina. Nevevi, rahimehullah, napominje da je Ibn Abbas, radijallahu anhuma, nosio prsten na ovaj način, tj. s kamenom okrenutim na gore.
Učenjaci sugeriraju da je ipak bolje nositi presten s kamenom okrenutim na dolje, jer se na taj način slijedi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a u tome postoje i druge koristi.

Šta i kako je bilo ugravirano na prstenu Allahovog Poslanika?

«Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo je zlatni prsten, njegov kamen okrenuo je prema unutrašnjosti dlana, a na njemu je ugravirao:
Muhammed, Allahov poslanik.”
Neki su smatrali da je prvo bilo napisano ime Allah, drugi red resul, a treći Muhammed.
Ibn Hadžer se ne slaže sa takvim tumačenjem bez pokrića i kaže: ”Čak štaviše, kontekst hadisa upućuje da je bilo suprotno.»

Graviranje na prstenu između zabrane i dozvole?

Enes b. Malik, radijallahu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, uzeo srebreni prsten i na njemu ugravirao riječi: Muhammed, Allahov poslanik, a zatim je rekao: ”Imam srebreni prsten na kojem sam ugravirao Muhammed, Allahov poslanik, zato neka niko ne gravira isto na svome prstenu.»

Iz ovog hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na svome prstenu ugravirao svoje ime, učenjaci zaključuju da je vlasniku prstena dozvoljeno da na prstenu ugravira svoje ime, kao i ime Allaha, subhanehu te’ala.
Nevevi sumira stav učenjaka po ovome pitanju i kaže: ”Ulema je rekla: ‘Ima pravo da ugravira svoje ime ili neku mudru rečenicu, ili da to ugravira uz zikrullah.”  (23) Ajni, u komentaru Buharije, odnosno opisujući Usamu, prenosioca hadisa, kaže: ”On je na svome prstenu ugravirao: Miljenik Allahovog Poslanika.»


Slijedi ”Šta se desilo sa Poslanikovim prstenom nakon njegove smrti?!”

Bilješke:
1-Buhari, 5865, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: zatim u istoj knjizi u Poglavlju o srebrenom prstenju, 6866, 6867.
Korisno je znati: Neki učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, postupak ima jači efekat od samo verbalne naredbe. Tako npr. kada je u navedenom hadisu skinuo zlatni prsten, ashabi su poskidali svoje prstenje. Kada je, jedne prilike u namazu izuo obuću, svi su odmah izuli svoju obuću…, a kada im je na Hudejbiji naredio da prekinu ‘umru, oni su odgađali sprovebu, nadajući se drugoj naredbi, ili, kada im je zabranio spajanje posta, oni su mu rekli: «Ali ti spajaš« i zajedno sa njim spajali su post jedno vrijeme….
2-Navedeno prema riječima Ibn Hadžera u Fethu, 10:337.
3-Zul-hidždže je dvanaesti, posljednji mjesec hidžretske godine, po redoslijedu, i ima mjesto kao npr. decembar u kršćanskoj godini. Hidžretska godina započinje mjesecom muharremom.
4-Nesai, br. 5220, u Knjizi o ukrasima, poglavlje: ”Skidanje prstena prilikom ulaska u nužnik”. Šejh Albani, rahimehullah, kaže da je lanac prenosilaca ovoga hadisa hasen-sahih.
5-Identičan naslov dao je Tirmizi u svom Sunenu jednom poglavlju o prstenu.
6-Buhari, 5876, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”O onome ko je okretao kamen svoga prstena prema unutrašnjosti ruke”.
7-Muslim, br. 2094, u Knjizi  o odijevanju i ukrašavanju, poglavlje »O srebrenom prstenu čiji je kamen habešijski», Nesai, 5197, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Opis Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, prstena”.
8-Ebu Davud, 4229, u Knjizi o prstenu, poglavlje: ”O predajama na kojoj ruci se nosi prsten, desnoj ili lijevoj”. Šejh Albani, rahimehullah, kaže za ovaj hadis da je hasen-sahih.
9-Ebu Davud, 4226, u Knjizi o prstenu, poglavlje: ”O predajama na kojoj ruci se nosi prsten, desnoj ili lijevoj”. Šejh Abdul-Kadir el-Arnaut, rahimehullah, kaže da je ovaj hadis hasen.
10-Tirmizi, 1742, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Neke predaje o nošenju prstena na desnoj ruci”.
11-Nesai, 5203, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Na kojoj se ruci nosi prsten”. Prema šejhu Albaniju, hadis je sahih.
12-Nesai, 5204, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Na kojoj se ruci nosi prsten”. Ibn Madže, 3647, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”O nošenju prstena na desnoj ruci”. Šejh Albani kaže da je ovaj hadis sahih.
13-Ibn Madže, br. 2647, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”O nošenju prstena na desnoj ruci”. Šejh Albani, rahimehullah, u Sahih Ibn Madže, ovaj je hadis ocijenio kao sahih – autentičan.
14-Muslim, 2095, u Knjizi o odijevanju i ukrasima, poglavlje: ”Nošenje prstena na malom prstu lijeve ruke”.
15-Šejh Albani ocjenjuje kao šaz-predaju.
16-Šejh Albani, rahimehullah, ocjenjuje lanac prenosilaca ovoga hadisa kao sahih.
17-Tirmizi, 1743, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Neke predaje o nošenju prstena na desnoj ruci”.
18-U redakciji hadisa djela «Džamiul-usul…», 4:723.
19-Tirmizi, br. 1741, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”O predajama nošenja prstena na desnoj ruci”.
20-Pod ovim terminom misli se na praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
21-Sahihu Muslim bi šerhi Nevevi, 7:322.
22-Muslim, 2078, u Knjizi o odijevanju i ukrasima, poglavlje: ”Zabrana nošenja prstena na srednjem  prstu i kažiprstu». Ebu Davud, br. 4225, u Knjizi o prstenu, poglavlje: ”O predajama o prstenu od hadida”.Tirmizi, br.  1737, u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”O pokuđenosti zlatnog prstena”m i Nesai, br. 5210 – 5211, 5212., u Knjizi o odijevanju, poglavlje: ”Zabrana nošenja prstena na kažiprstu”.
23-Sahihu Muslim bi šerhi Nevevi, 7:319.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865