PITANJA I ODGOVORI

Trebao je napostiti nekoliko dana ramazana, a nastupa sljedeći ramazan…

3kviews

Pitanje: Šta treba učiniti čovjek koji izostavi nekoliko dana ramazanskog posta i iste te dane ne stigne napostiti a nastupi sljedeći ramazan?

Odgovor: Allah, dželle šanuhu, objavio je: “Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće neka ga u postu provede; a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti…” (el-Bekara, 185). Onaj ko iz opravdanog razloga izostavi pošćenje nekoliko dana mjeseca ramazana dužan je izvršiti Božiju naredbu spomenutu u ovom ajetu, pa mora napostiti prije nego što nastupi sljedeći ramazan. Kažemo ovako, jer je Aiša, radijallahu anha, govorila: “Događalo se da moram napostiti nekoliko dana mjeseca ramazana, ali to ne bih stigla učiniti sve do mjeseca šabana” (el-Buhari, 1950), to jest nije htjela postiti zato što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio kod nje. Ove njene riječi sadržajan su pokazatelj i očit dokaz da se propušteni dani posta moraju nadoknaditi prije sljedećeg ramazana. Pa ipak, dogodi li se da čovjek ne naposti propuštene dane, a nastupi sljedeći ramazan, tad se mora pokajati za to i tražiti oprost od Gospodara, a te dane mora napostiti poslije ramazana, utoliko što obaveza napaštanja ne spada uslijed odlaganja.

Šejh Muhammed b. Usejmin