PITANJA I ODGOVORI

Treba li žuriti idući na skupni namaz?

2.5kviews

Pitanje: Treba li žuriti idući na skupni namaz?

Odgovor: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvraćao je ljude od žurnog hoda prilikom odlaska na namaz, zapovjedio je da se na namaz odlazi smireno i dostojanstveno. Međutim, neki su islamski učenjaci kazali da nema smetnje u tome da čovjek malo požuri ako bude strahovao da će zakasniti na rekat, kao, naprimjer, da uđe u džamiju dok se imam nalazi na rukuu. No, nije dozvoljeno trčati na namaz, a i to čine neki ljudi. Ići na namaz polahko, smireno i dostojanstveno vrednije je od žurenja, makar se čovjek i bojao da neće stići na rekat. Kazali smo ovako rukovodeći se općenitim značenjem hadisa: “Kad čujete učenje ikameta, na namaz idite smireno i dostojanstveno, ne žurite! Pristanite za imamom kad dođete u džamiju, a naklanjajte ono što propustite.” (el-Buhari, 636, i Muslim, 151)

Šejh Muhammed b. Usejmin