Rekaik

Ti si uistinu smrtnika, a i oni su smrtnici

509pregledi
Piše: Ehlimana Hardauš

Smrt! Stanje u kojem duša napušta tijelo, stanje prelaska iz dunjalučkog u ahiretski život, stvarnost koja je neizbježna, ono što čeka sve nas. čovjekova ljubav prema dunjaluku i njegovim uživanjima ulijeva mu lažnu nadu u dug život. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:

“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povukao je jednu crtu i rekao: ‘Ovo je čovjek.’ Zatim je pored nje povukao drugu crtu i rekao:  ‘Ovo je njegova smrt.’ Zatim je povukao drugu crtu daleko od prethodne i rekao: ‘Ovo je nada, pa dok se nada (u dug život) doðe mu ona bliža.’”

Onaj ko iščekuje sigurno očekivanog gosta, koji u svako doba može da zakuca na vrata, treba uvijek biti spreman za njegov doček. A smrt, taj neizbježni gost koji svakodnevno kuca na vrata brojnih kuća, bez prethodne najave, nema sumnje da će zakucati i na vrata tvoje kuće. Ti nećeš biti u stanju da odgodiš njegovu posjetu, jer taj gost, kada zakuca, odmah ulazi. Koliko si se spremio za njegov doček?

Smrt je ispit, i ako se pripremiš za njega, nadaj se dobru, a ako padneš na njemu, znaj da popravnog nema. A pad na tom ispitu ne može se mjeriti sa padom na dunjalučkom ispitu, jer su njegove posljedice vječne. Rezultat tog ispita je vječno uživanje ili vječna patnja!

Stoga, o smrtniče, šta te zavarava na ovom dunjaluku kada su njegovi dani odbrojani? Zašto odgaðaš svoje pokajanje Uzvišenom i pokornost Njemu, a smrt te može svakog časa zadesiti? Rekao je Hasan el-Basri, rahimehullah, jednom prilikom: “Požurite, požurite sa dobrim djelima, jer se radi o trenucima uzdisaja i izdisaja! Ako oni prestanu, prestat će i vaša djela kojima se približavate Uzvišenom Allahu.” Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, imao je običaj reći: “Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti, a kada omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Od svog zdravlja  ostavi za svoju bolest, a od svog života ostavi za svoju smrt!’’

O ti kojeg je Uzvišeni obasuo blagodatima, znaj da je od Njegovih blagodati i to što si još u stanju da Mu se povratiš i pokaješ, pa iskoristi tu blagodat prije nego što bude kasno. Rekao je Uzvišeni: “I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna doðe, poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna doðe, za čiji dolazak nećete znati. Da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, doista sam se i izrugivao!’ Ili da ne bi rekao: ‘Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao.’ Ili da ne bi rekao kada doživi patnju: ‘Da mi se samo vratiti, dobra djela bih činio!’

Prvi put objavljeno: srijeda, 24 Prosinac 2008 18:00