Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Tefsir

Tefsir sure Et-Tegabun

1.4kviews
Priredio: Emir Demir
”On je Onaj Koji vas stvara, pa ima među vama i nevjernika, a ima i vjernika” – Allah je stvorio nevjernika, njegovo nevjerstvo, njegova djela i ono što stječe. Stvorio je vjernika i njegovo vjerovanje, djelovanje i stjecanje. Nevjernik ne vjeruje odabirući nevjerstvo, a vjernik vjeruje odabirući vjeru. Sve se dešava Allahovom dozvolom. Uzvišeni Allah kaže: ”A nećete poželjeti, a da to i Allah, Gospodar svih svjetova, ne želi.”
3. ”I On vama obličje daje i likove vaše čini lijepim” – tj. On Uzvišeni vas je stvorio u najljepšem liku, najljepšem obliku. Poznato je da su ljudi između svih ostalih stvorenja odlikovani po izgledu i lijepom stasu. To je jasni dokaz ljudima koji shvataju moć, mudrost i veličinu Stvoritelja. Isto se odnosi i na psihološki karakter    čovjeka i njegove ogromne intelektualne potencijale, što predstavlja još veći dokaz od prethodnog. Tako Uzvišeni kaže: ”Na Zemlji su dokazi za one koji su ubijeđeni, a i u samim vama. Zar ne vidite!?”
5. ”Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali?” – a to su nevjernici iz prijašnjih naroda, poput Nuhova naroda, Ada i Semuda. Uzvišeni Allah kaže: ”Došla vam je obavijest o njima u Kur’anu”, tj. obaviješteni ste kako su ih njihovi poslanici pozivali u Allahovu jednoću i robovanje, te ostavljanje robovanja onima koje su uzimali za bogove mimo Njega, kako su završili u propasti oni koji su laži iznosili, te kako su poslanici i vjernici bili spašeni. ”…pa kobnost postupka svoga iskusili” – kobnost ovdje označava težinu i žestinu, a to su nedaće koje su im date u vidu patnje na dunjaluku. ”…još ih kazna bolna čeka” – tj. patnja u Džehennemu.
6. ”Zato što” – tj. patnja na oba svijeta ih je snašla. ”…kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili” – zato što su im dolazili izaslanici sa očitim nadnaravnostima, pa su govorili: ”Zar da nas ljudi upućuju?”, tj. svaki narod rekao je ovo svome poslaniku, niječući da poslanik može biti ljudskoga roda i izražavajući čuđenje tome. ”Pa nisu vjerovali i okretali su se” – tj. nisu vjerovali u poslanike i ono s čime su dolazili. Udaljavali su se od njih i nisu razmišljali o objavi koju su im donosili. ”…Allahu nije niko potreban” – tj. nije Mu potrebno njihovo vjerovanje i robovanje. ”…Allah nije ni o kome ovisan. On je jedini hvale dostojan” – tj. Njemu ne trebaju ljudi, niti njihov ibadet Njemu, a hvale Ga sva stvorenja, riječima i djelima.
7. ”Reci: Hoćete, Gospodara mi moga, proživljeni biti” – Uzvišeni Allah naređuje Svome Vjerovjesniku da ih obavijesti da će ih Allah proživjeti poslije smrti i da im se zakune na to, tj. tako mi Allaha, bit ćete izvedeni iz svojih grobova. ”…pa ćete o onome što ste radili” – tj. bit ćete obaviješteni o tome, što predstavlja podizanje argumenta protiv vas, a zatim ćete biti kažnjeni. ”…a to je” – tj. proživljenje i kazna; ”…Allahu lahko”.
8. ”…i u svjetlo koje objavljujemo” – a ono je Kur’an, jer predstavlja svjetlo koje se uzima kao uputa iz tamne zablude.
9. ”Na Dan kada vas On sakupi, na Dan zbora” – tj. radi Sudnjeg dana. Toga dana skupit će se ljudi radi nagrade i kazne, u njemu će se sastaviti svaki djelatnik i njegovo djelo, svaki vjerovjesnik i njegov narod, svaki diskriminirani i njegov diskriminator, svi prvi i zadnji. ”…to je dan obmane” – okupljeni će tog dana jedni druge obmanjivati, sljedbenici istine obmanjivat će sljedbenike neistine. Neće biti veće obmane od obmane kojom će stanovnici Dženneta obmanuti stanovnike Džehennema, jer stanovnici Džehennema zamijenit će dobro lošim, blagodat patnjom, a stanovnici Dženneta suprotno tome. Kaže se: Obmanuo sam nekoga kada mu prodajem ili od njega kupujem i onda ga zakinem. Obmanjen i zakinut bit će onaj čija porodica i stanište ne budu u Džennetu. ”Ko bude vjerovao i dobra djela činio, On će mu prekriti loša djela njegova” – tj. ko bude potvrđivao istinu uz činjenje dobrih djela zaslužit će oprost grijeha.
11. ”Nikakva nevolja ne pogađa osim sa Allahovom dozvolom” – tj. Njegovom presudom i određenjem. Rečeno je da je povod objave ovog ajeta to da su nevjernici govorili: ”Da je ono na čemu su muslimani istina, Allah bi ih sačuvao od ovosvjetskih nedaća.” ”…a ko u Allaha vjeruje, On će uputiti njegovo srce” – tj. ko potvrđuje istinu i ko bude znao da će ga zadesiti samo ono što je Allah odredio, bit će mu upućeno srce prilikom nedaće i znat će da je to od Allaha, te da ga nije moglo zaobići ono što ga je zadesilo, a nije ga moglo zadesiti ono što ga je zaobišlo. Tako se preda i pokori Njegovoj presudi i izgovara riječi: Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Kada bude iskušan – strpi se, a kada mu se dadne blagodat – zahvali. ”…a Allah sve dobro zna” – tj. posjeduje krajnje znanje i od toga mu nije skriveno ništa.
12. ”I pokoravajte se Allahu i Poslaniku” – tj. posvetite se pokornosti Allahu i pokornosti Njegovom Poslaniku. ”…a ako se okrenete” – tj. ako se udaljite od pokornosti, grijeh ćete vi snositi, a Poslanik nije ništa kriv. ”…pa Naš Poslanik dužan je samo da jasno obznani ” – tj. on nema nikakve druge dužnosti, a poznato je da je to i učinio.
14. ”Imate neprijatelja” – tj. oni vas odvraćaju od činjenja dobra, a ovaj ajet je objavljen povodom nekih ljudi iz Mekke koji su prešli na islam i htjeli učiniti hidžru pa im to njihove žene i djeca nisu dopuštali. Mudžahid kaže: ”Tako mi Allaha, oni im nisu bili neprijatelji na dunjaluku, nego ih je ljubav prema njima navela da im udovolje i da radi njih učine ono što je zabranjeno.” ”…pa ih se pričuvajte” – tj. čuvajte se supružnika i djece da im ne biste dali prednost u ljubavi vašoj i brižnosti prema njima u odnosu na Allahovu pokornost. Neka vas dobro koje im želite ne natjera da im zaradite opskrbu u Allahovoj nepokornosti. ”…a ako preko toga pređete i ne korite i oprostite” – tj. ako pređete preko njihovih ispada koje su počinili i ne prekoravate ih, te im te grijehe prekrijete. ”…pa i Allah prašta i milostiv je” – prema vama i prema njima. Rečeno je: Kada bi čovjek, kojeg bi njegove supruge i djeca odvratile od hidžre, ugledao ljude koji su ga pretekli u tome i podučili se vjeri, htio bi kazniti svoje supruge i djecu.
15. ”Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje” – tj. belaj, ispit i kušnja. Podstiču vas da zarađujete na nedozvoljen način i da uskraćujete Allahovo pravo. ”…a u Allaha je nagrada velika” – onome ko dadne prednost pokornosti Allahu, ostavi nepokornost Njemu i pored ljubavi prema imetku i djetetu.
16. ”Pa Allaha se bojte koliko god možete” – tj. onoliko koliko podnosite i u čemu ulažete maksimalan trud. ”…i slušajte i pokoravajte se” – tj. slušajte i pokoravajte se Allahovim i Poslanikovim naredbama i ”…udjeljujte za svoje dobro” – tj. udjeljujte iz svojih imetaka kojima vas je Allah opskrbio u različite vidove dobra i nemojte u njima škrtariti i dajite radi svoga dobra. ”A oni koji budu sačuvani gramzljivosti i tvrdičluka, bit će ti koji će uspjeti” – tj. onaj koga Allah sačuva od bolesti škrtosti i ko bude trošio na Allahovom putu i u razne vidove dobra, takvi će postići svako dobro i dobiti sve ono što traže.
17. ”A ako Allahu lijep zajam date” – tj. usmjerite svoje imetke u razne vidove dobra uz iskrenu namjeru i dragovoljno. ”…On će vam ga uvećati” – jedno dobro djelo će udeseterostručiti, ili uvećati do sedamsto puta. ”…i oprostiti će vam” – tj. uz to uvećavanje dobrih djela oprostit će vam i grijehe. ”…jer Allah je zahvalan i blag” – jer višestruko nagrađuje onoga ko Mu se pokorava, a ne kažnjava ishitreno onoga ko Mu je nepokoran.