Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Tefsir

Tefsir sure Et-Tahrim

2.3kviews
Priredio: Emir Demir
1. ”O Vjerovjesniče, zašto sebi zabranjuješ ono što ti je Allah dozvolio” – Rečeno je: Vjerovjesnik, s.a.v.s., pio je med kod Zejnebe bint Džahš, a Aiša i Hafsa su se iz ljubomore prema Zejneb dogovorile da kažu, kada im dođe Poslanik, s.a.v.s.: ”Osjetimo da od tebe dolazi ružan miris.” Poslanik, s.a.v.s., tada je sebi zabranio med: ”…želeći zadovoljstvo žena svojih” – tako što si sebi zabranio ono što ti je Allah dozvolio. ”A Allah mnogo prašta i milostiv je” – zbog tvoga propusta. Neki su rekli da je to bio mali grijeh, pa ga je Allah zbog njega prekorio.
2. ”Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite” – tj. propisao vam je da se razriješite svojih zakletvi davanjem propisanog iskupa, kao što Uzvišeni kaže: ”Iskup za prekršenu zakletvu je da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete ili da roba ropstva oslobodite. Onaj ko ne bude mogao neka tri dana posti.” Niko nema pravo da zabrani ono što je Allah dozvolio, a ako to učini, takva zakletva neće biti validna, niti će obavezivati onoga ko se njome zakleo. Proglasiti nešto dozvoljenim ili zabranjenim je isključivo Allahova nadležnost. Međutim, ako to osoba učini, neki islamski pravnici smatraju da ukoliko sebi zabrani odjeću, hranu, piće ili bilo šta drugo što je Allah dozvolio, da to ima status zakletve, pa ukoliko se bude vratio onome što je sebi zabranio (oblačio, konzumirao), dužan je dati iskup za prekršenu zakletvu. Ako se tada iskupi, njegova zakletva prestaje važiti. Ovo se odnosi na sve, pa čak i ako sebi zabrani spolni odnos sa ženom. Neki su rekli: Ako sebi zabrani ženu i tom zabranom bude imao namjeru njeno puštanje, onda se to tretira kao puštanje. Allah najbolje zna. ”…Allah je vaš Gospodar” – tj. zaštitnik i pomagač. ”…On sve zna” – u čemu je dobro za vas. ”…i Mudar je” – u svojim djelima i govoru.
 
3. ”A kada Poslanik jednoj svojoj ženi tajno govor povjeri” – a ona je Hafsa, kao što je prethodno rečeno u govoru o zabrani meda. El-Kelbi kaže: ”Povjerio joj je tajnu da će njen i Aišin otac biti njegove halife poslije njega, s.a.v.s. ”…a on obavijesti o njemu” – tj. obavijestio je o onome što je ona prenijela od tog govora. ”…ona reče: Ko tebe o tome izvijesti?” – tj. ko ti je donio vijest o tome. ”…on reče: Obavijestio me je Sveznajući i o svemu obaviješteni” – tj. obavijestio me je o tome Allah kome nije ništa skriveno.
 
4. ”Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile učinile ono zbog čega je trebalo da se pokajete” – ovo se odnosi na Aišu i Hafsu, tj. ako se pokajete Allahu za ono zbog čega ste se udružile protiv Poslanika, s.a.v.s. ”…a ako se protiv njega udružite” – tj. ako se udružite i budete sarađivale iz ljubomore prema njemu širenjem njegove tajne. ”…pa Allah je zaštitnik njegov, i Džibril i čestiti vjernici” – tj. Allah će na Sebe preuzeti pomoć njemu, a također i Džibril i dobri ljudi vjernici, kao što su Ebu Bekr i Omer. On neće ostati bez pomoćnika. ”…i svi meleki” – poslije Allahove pomoći, Džibrilove i dobrih vjernika. ”…će mu na pomoći biti” – tj. pomoćnici koji ga pomažu. Neki su rekli: Aiša i Hafsa su se udružile s namjerom da Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podstaknu na korist (a ne na zlo ili štetu), iako su kasnije ukorene..
 
5. ”Ako vas on pusti, Gospodar njegov će mu dati, umjesto vas, boljih žena od vas” – Uzvišeni Allah obavještava Vjerovjesnikove, s.a.v.s., žene da je moćan da, ukoliko ih Poslanik pusti, da mu ih zamijeni boljim ženama nego što su one, što je jedan vid njihovog zastrašivanja. ”…muslimanki, mu’minki” – koje izvršavaju obaveze islama i koje potvrđuju istinski Allaha, Njegove meleke, knjige i poslanike. ”…poslušnih Allahu” – tj. pokornih Allahu i Njegovom Poslaniku. ”…pokajnica” – tj. od grijeha. ”…koje Allahu robuju” – tj. koje su pred Njim ponizne. ”…koje poste, udovica i djevica” – udovica je žena koja je bila udata, a zatim ju je razveo njen muž (puštenica), ili je njen muž umro. Djevica je još neudata žena.
 
6. ”O vi koji vjerujete, čuvajte sebe” – tj. čuvajte se izvršavanjem onoga što vam je naredio i ostavljanjem onoga što vam je zabranio. ”…i porodice svoje” – tako što će im naređivati pokornost Allahu i zabranjivati im nepokornosti. ”…od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti” – tj. velike vatre koja će biti potpaljena i čije će gorivo biti ljudi i kamenje, kao što se druge vatre potpaljuju i gore na suhom pruću. Ibn Džerir kaže: ”Dužnost nam je da podučimo svoju djecu vjeri i dobru, te lijepom ponašanju kojim se moraju odlikovati. ”…i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti” – tj. za Vatru će biti zaduženi meleki koji se brinu, te kažnjavaju njene stanovnike. Bit će grubi i žestoki prema njenim stanovnicima. Neće im se smilovati kada od njih budu tražili milost, jer su stvoreni za patnju. ”…koji se onome što im Allah naredi neće opirati”, tj. – ne suprotstavljaju se Njegovoj naredbi. ”…i koji će ono što im se naredi izvršiti” – tj. blagovremeno to obavljaju bez odlaganja i bez kašnjenja. U stanju su učiniti sve i  ništa im nije teško, bez obzira o čemu se radilo
 
7. ”O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte” – tj. ovo će im se reći kada budu uvedeni u Vatru, kako bi ih obuzeli žalost i očaj, i kako bi se prekinule sve njihove želje. ”…kažnjavate se samo za ono što ste zaslužili” – radeći djela na dunjaluku.
 
8. ”O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno” – ”tevbei-nesuh” označava istinito i iskreno pokajanje, a označava kajanje u srcu za prethodne grijehe, traženje oprosta jezikom i potpuno ostavljanje činjenja grijeha tijelom, uz čvrstu namjeru da se grijehu neće vratiti. ”…svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane” – tj. svjetlo će biti sa njima kada budu išli preko Sirat-ćuprije.
 
9. ”O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika…” – tj. bori se ratujući protiv nevjernika. ”…i licemjera” – tako što ćeš nad njima sprovoditi šerijatske kazne – oni su činili grijehe koji su obavezivali izvršavanje tih kazni –”….i budi strog prema njima”, kako bi vladalo strahopoštovanje.
 
10. ”…pa su ih prevarili” – tj. iznevjerili su ih. Rečeno je: Nuhova žena govorila je ljudima da je Nuh lud, a Lutova žena obavještavala je svoj narod o njegovim gostima. ”…njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći” – tj. neće im ništa koristiti Nuh i Lut, iako su bili njihovi muževi, niti će moći otkloniti Allahovu patnju od njih, iako su ova dva poslanika ugledna kod Allaha. ”…i reći će se: Ulazite u Vatru vas dvije s onima koji ulaze” – a u njoj su nevjernici i grješnici.
 
11. ”A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu” – tj. utjecaj nevjerstva im nije naštetio, kao što nije naštetio faraonovoj ženi koja je bila pod vladavinom najvećeg nevjernika. Ona je zbog svoga vjerovanja postala stanovnica Dženneta. ”…kada je rekla: Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu” – tj. sagradi mi kuću u blizini Svoje milosti, na stepenima onih koji su Tebi privrženi. ”…i spasi me od faraona i njegovih postupaka” – tj. od njega, njegovih zlih djela. ”…i izbavi me od naroda nepravednog” – to su nevjernici porjeklom iz naroda Kopta.
 
12. ”I Merjemu, kćer Imranovu” – Allah joj je podario počast i dunjaluka i ahireta, i odabrao je u odnosu na sve ostale žene svijeta, iako je bila iz neposlušnog naroda. ”…koja je nevinost svoju sačuvala” – tj. od razvrata. ”…a Mi smo udahnuli u nju život” – Džibril, alejhis-selam, puhnuo je u otvor na njenom ogrtaču, pa je zanijela Isaa, alejhis-selam. ”…i ona je u riječi Gospodara svoga vjerovala” – tj. u Njegove propise koje je postavio Svojim robovima i u ono s čime joj se obratio melek, kada joj je Džibril rekao: ”Ja sam samo izaslanik tvoga Gospodara”, vjerovala je u radosne vijesti o Isau, alejhis-selam, o kojima je bila obaviještena, te da će on biti poslanik Njemu privrženi. ”…i knjige Njegove” – tj. knjige objavljene vjerovjesnicima. ”…i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila” – tj. od ljudi koji se pokoravaju svome Gospodaru. Njena porodica bila je poznata po ispravnosti, čednosti i pokornosti.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835