Tefsir

Tefsir sure En-Nebe’

1.04Kpregledi
Priredio: Emir Demir

1. “O čemu oni jedni druge pitaju?” – kada je poslan Allahov Poslanik, s.a.v.s, i obavijestio ih o Allahovoj jednoći i proživljenju poslije smrti, učio im je Kur’an, pa su se meðusobno počeli pitati govoreći: Šta se desilo Muhammedu, s čime je došao?  Potom je Allah objavio ovaj ajet.

2. O Vijesti velikoj” tj. O velikoj informaciji, a ona je Veliki Kur’an, jer on obavještava o tevhidu, potvrdi onoga što govore poslanici, te da će se desiti proživljenje.

3. “o kojoj oni različita mišljenja imaju.” –  razišli su se oko Kur’ana. Neki su rkeli da je magija, neki poezija, neki da je djelo vradžbine,  a neki legende prijašnjih naroda.

4. “Tako ne treba, oni će saznati sigurno!” – tj. znat će posljedice svoje laži, a zatim Allah ponavlja ovaj ukor, rekavši:

5. “I još jednom, tako ne treba, oni će saznati sigurno!” – a ovo označava uvećanu potvrdu.  

6. “Zar Zemlju posteljom nismo učinili” –  tiječ ‘mihad’ u originalnom tekstu označava postelju poput dječije kolijevke koja mu se pripremi, pa se na njoj uspavljuje.

7. “i planine stupovima” – Učinili smo ih poput kolaca (koji čuvaju šatore, nap. prev.) kako bi zemlja bila mirna i ne bi se tresla.   

8. “i vas kao parove stvorili” – tj. muškarcima i ženama.   

9. “i vaš san smirajem učinili” – ‘subat’ u originalnom arapskom jeziku označava prekid aktivnosti i pokretanja kako bi se tijelo odmorilo.    

10. “i noć odjećom učinili” – tj. noć vas oblači u svoju tamu i prekriva vas njome kao što vas prekriva odjeća.

11. “i dan za privreðivanje odredili” – tj. svijetlim kako bi bili u mogućnosti da izvrše ono što im je potrebno za život i ono što im je Allah dodijelio od opskrbe.

12. “i iznad vas sedam silnih sazdali” – želi reći sedam nebesa koja su snažno stvorena  i u gradnji dobro utvrðena.  

13.  “i svjetiljku plamteću postavili?”  – pod ovim se misli na Sunce. Vehhadž podrazumijeva ono što daje i svjetlost i toplotu.  

14. “I Mi iz kišnih oblaka vodu obilnu spuštamo” – to su oblaci puni vode koji još nisu kišu dali. ‘Sedždžadž’ u originalnom tekstu označava oblak koji daje kišu u obilju.   

15. “da njome žito i bilje izvedemo” – kao što su pšenica, ječam i sl. ‘nebat’ u originalnom tekstu označava ono što jedu životinje u vidu trave i ostaloga bilja.   

16. “i bašče guste.”- tj. vrtove i bašče koje su meðusobno povezani i isprepleteni svojim granama i lozama.   

17. “Dan sudnji je, zaista, već odreðen” – To će biti ročište za prve i zadnje. Zadobit će obećanu nagradu ili kaznu na Ahiretu. Ovaj dan je nazvan Sudnjim jer će Allah u njemu presuditi meðu svojim robovima.    

18. “Dan kada će se u rog puhnuti“ – to je rog u kojeg će puhnuti Israfil, „pa ćete vi dolaziti“ – tj. na mjesto vašeg izlaganja, „sve skupina po skupina” – tj. grupe jedne iza drugih.

19. “i nebo će se otvoriti“ – radi silaska meleka,  „i mnogo kapija imati” – tj. na njemu će biti mnogobrojni otvori.

20. “i planine će se zdrobiti i priviðenje će biti.” – tj. bit će pomjerene sa svojih mjesta u atmosferu i iščupane iz svojih temelja, pa će postati raspršeni prah, a onaj ko ih bude gledao mislit će da su fatamorgana.   

21. “Džehennem će doista zasjeda biti” – tj. u njemu džehennemski čuvari prave zasjedu za nevjernike kako bi ih kažnjavali i patili.   

22. “silnicima mjesto povratka” – tj. pribježište.

23. “u kome će zauvijek ostati” – tj. ostat će u vatri sve dok je vremena. ‘Hukub’ u originalnom tekstu uznačava dugi vremenski period, kada jedan proðe nastupit će drugi i tako u vječnost.   

25. “osim vrele vode ” – tj. ključale vode, „i hladne kapljevine“ – gnoj i sukrvica stanovnika džehennema.

26. “kazne prikladne.” – tj. kazna odgovara grijehu, a nema većeg grijeha od širka, niti kazne veće od vatre. Njihova djela bila su loša, pa im je Allah dao ono što će im zlo činiti.   

27. “Zaista se oni nisu nadali polaganju računa” – Oni nisu imali želje za nagradom, niti su sebojali obračuna zato što nisu vjerovali u proživljenje.

29. “a Mi smo sve pobrojali i zapisali” – tj. zapisali smo u Ploči čuvanoj. Rečeno je takoðer da to znači: Ono što zapisuju Njegovi časni pisari od djela robova.   

31. “Zaista bogobojaznima mjesto spasa i uživanja pripada”- ‘mefaz’ u originalnom tekstu označava uspjeh, zadobijanje traženog i spas od vatre.  

33. “i djevice mlade” – tj. ‘kevaib’ u originalnom tekstu označava žene sa grudima koje nisu opuštene. One su djevice, čvrstih grudi, „godina istih“ – tj. podjednake životne dobi.

34. “i pehari puni.” – tj. ispunjene vinom.   

35. “Tamo prazne besjede i laži neće slušati” – tj. neće slušati u Džennetu besposlice i besmislice koje označavaju neistinit govor, niti će jedni drugima lagati.  

36. “to im je nagrada od Gospodara tvoga, dar dovoljni.” – shodno obaveznom obećanju od Gospodra Uzvišenog. On je za jedno dobro djelo obećao deset, a nekima i sedmasto puta. Isto tako nekim ljudima je obećao neograničenu nagradu.

37. “Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je izmeðu njih, Svemilosnoga, kome neće moći zboriti.” – tj. neće moći da otpočnu govor sa Njim osim akda im se dozvoli, nit će se zalagati osimm sa Njegovom dozvolom.   

38. “…na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani“ –tj. poredat će se u safove. Ruh u originalnom tekstu označava nekog od meleka, a neki kažu da se to odnosi na Džibrila. Takoðer, rečeno je da ova riječ označava neku Allahovu vojsku u kojoj nisu meleki. „kada će samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti“ – tj. kome dozvoli zalaganje. Ili to znači da neće govoriti osim kome Milostivi dozvoli. „a istinu će reći.”  – tj. ta osoba je na dunjaluku svjedočila tevhid – Allahovu jednoću.

39. “To je“ – tj. njihovo stajanje na takav način je:  „Istiniti dan“ – tj. koji će se zasigurno i neminovno desiti, „pa ko hoće, povratak Gospodaru svome prihvatit će.”  – tj. pribježiste s dobrim djelima.  

40. „na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti“ – tj. kada bude gledao šta je učinio od dobra i zla, „a nevjernik uzviknuti: ‘Kamo sreće da sam prašina bio!’” – tj. bude želio da je bio zemlja kada vidi sve ono što mu je Allah pripremio od različitih vrsti patnje.

Prvi put objavljeno: utorak, 25 Studeni 2008 23:43

X