Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Tefsir

Tefsir sure El-Mulk

1.8kviews
Priredio: Emir Demir
1. ”Uzvišen je Onaj u Čijoj ruci je vlast” – riječ ”tebareke” u originalnom tekstu  znači mnogobrojno je i veliko Allahovo dobro, a On je vladar nebesa i Zemlje, na ovom i budućem svijetu.  2. ”Onaj Koji je dao smrt i život” – smrt označava prekid veze duše sa tijelom i njeno napuštanje tijela, dok život označava vezanje duše za tijelo. Život ovdje označava Allahovo stvaranje čovjeka i duše u njemu. ”…da bi iskušao koji će od vas bolje postupati” – tj. da vas zaduži, a zatim ispita, a onda vas prema tome nagradi ili kazni. Osnovni cilj iskušenja je iskazivanje savršenstva, savršenog dobročinstva dobrostivih i pokornosti pokornih.
3. ”Onaj Koji je sedam nebesa, jedne iznad drugih stvorio” – tj. jedno povrh drugoga. ”…ti u tome što Svemilosni stvara ne vidiš nikakva nesklada” – tj. oprečnosti i različitosti, iskrivljenja i razilaženja, već je sve podjednako ispravno i ukazuje na svoga Gospodara. ”…pa ponovo pogledaj, vidiš li kakav nedostatak” – tj. vrati svoj pogled na nebo i razmisli da li u njegovoj veličini i prostranstvu vidiš kakav rascjep ili nepravilnost.
4. ”Zatim ponovo više puta pogledaj” – jedan za drugim pogledom, bez obzira koliko tih pogleda bilo. Ovo upućuje na snažniji i jači motiv za podizanje dokaza i veći razlog za dokidanje svake vrste isprike. ”…pogled će ti se vratiti klonuo” – tj. malen i isuviše ponizan da bi vidio kakav nedostatak u stvaranju neba.  ”…i umoran” – tj. klonuo i presječen.
5. ”Učinili smo ih vatrom za gađanje šejtana” – tj. ove svjetiljke učinili smo predmetom kojim se gađaju šejtani. Ovo je druga korist zvijezda, pored toga što su ukras ovodunjalučkog neba. Katade kaže: ”Allah je stvorio zvijezde s tri cilja: ukras za nebo, gađanje šejtana i znakove koji se uzimaju za putokaz na kopnu i moru.” ”…za koje smo patnju u ognju pripremili” – tj. šejtanima smo na ahiretu pripremili, nakon spaljivanja na dunjaluku gorućim iskrama, vatru Džehennema.
7. ”A kada budu u nju bačeni” – tj. kada budu u nju bacani kao što se baca suho granje u vatru. ”…bučanje će njegovo čuti” – tj. glas poput magarećeg kada počne da riče. ”…i on će ključati” – tj. u toj vodi će ključati kao što ključa kazan.
8. ”…gotovo da se od bijesa raspadne” – tj. samo što se ne iskomada i ne rastavi u dijelove od žestine srdžbe prema nevjernicima. ”Kad se god koja gomila u nju baci” – tj. skupina ljudi: ”…stražari u njemu će je upitati” – tj. meleki, a to pitanje će biti pitanje prijekora i osude: ”Zar nije niko dolazio” – na dunjaluku; ”…da vas opominje” – tj. da vas upozorava na ovaj dan i zastrašuje njime.
9. ”I reći će: Jeste, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – tj. izaslanik od Allaha, našeg Gospodara koji nas je opominjao, zastrašivao i obavijestio o ovome danu. ”…a mi smo poricali” – tj. toga opominjača. ”…i govorili: Allah nije ništa objavio” – tj. svojim jezicima negirali smo da je išta objavljeno o nevidljivom svijetu, budućem svijetu i propisima koji sadrže pojašnjenje onoga što Allah od nas želi. ”Vi ste u velikoj zabludi” – tj. govorili smo poslanicima: ”Vi ste skrenuli sa istine i udaljeni ste od ispravnosti.”
10. ”I reći će: Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima ognja bili” – da smo slušali kao što slušaju oni koji poimaju, ili shvatali kao što shvataju oni koji žele razlikovati istinu od neistine i promatrati, ne bismo bili od stanovnika Vatre, već bismo vjerovali u ono što je Allah objavio i slijedili bismo poslanika.
11. ”…i oni će priznati grijehe svoje” – zbog kojih su zaslužili patnju u Vatri, a ti grijesi su nevjerstvo i poricanje Vjerovjesnika. ”…pa stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili” – tj. neka su udaljeni od Allaha i Njegove milosti. Uzvišeni Allah obavezao ih je kaznom nakon što su priznali grijeh, jer time se nad njima uspostavlja argument i ne preostaje im nikakvo opravdanje.
13. ”Govorili vi tiho ili glasno” – sve to Allah zna. Njemu nije ništa skriveno. ”…On zna sigurno šta grudi kriju” – tj. šta se nalazi u srcima.
14. ”A kako i ne bi znao Onaj Koji stvara” – kako ne bi znao tajne i ono što srca duboko skrivaju Onaj Koji je to stvorio i doveo u postojanje. Uzvišeni je stvorio čovjeka Svojom rukom, a stvoreno najbolje poznaje Onaj Koji ga je stvorio. ”…Onaj Koji sve potanko zna i Koji je o svemu potanko obaviješten” – tj. Koji zna i najskrivenije činjenice u srcima i Koji je obaviješten precizno o svim stvarima koja srca kriju, Njemu o tome nije skrivena ni najmanja činjenica.
15. ”On vam je Zemlju pogodnom učinio” – tj. lahkom i ugodnom i na njoj se nastanjujete. Nije je učinio grubom tako da se na njoj ne možete nastaniti i po njoj hodati. ”…pa hodajte predjelima njezinim” – tj. njenim putevima i krajevima i hranite se onim što On daje, tj. od onoga što vam je dao kao opskrbu i što vam je stvorio na Zemlji. Uzvišeni Allah ljudima daje blagodat njihovog učvršćenja na Zemlji, te mogućnosti za dobijanje njenih dobara. Međutim, oni moraju znati da će se Njemu konačno vratiti. Zato je Uzvišeni rekao na kraju: ”Njemu ćete poslije oživljavanja odgovarati” – tj. Njemu ćete odgovarati poslije proživljenja iz vaših kabura, a ne nekome drugom.
16. ِ”Jeste li vi sigurni da vas Onaj Koji je na nebesima” – a On je Allah Uzvišeni. ”…neće u zemlju utjerati” – tj. satjerati vas kao što je učinio sa Karunom, nakon što vam je tu zemlju učinio pogodnom da hodate po njenim predjelima. ”…kada se ona počne iznenada tresti” – tj. podrhtavati i pomjerati se, za razliku od prijašnjih stanja mirovanja i pogodnosti.
17. ”Ili, jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima na vas neće vjetar s kamenjem poslati” – tj. kamenje s neba kao što ga je poslao na Lutov narod i vlasnike slonova. Neki su rekli da se to odnosi na vjetar koji nosi kamenje. ”…tada biste saznali kakva je prijetnja Moja” – tj. Moje upozorenje kada vidite ovu patnju, ali vam to tada ne bi koristilo.
18. ”Pa kakva je bila samo kazna Moja” – tj. kaznio sam ih zastrašujućom patnjom.
19. ”Zar ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete” – kako svoja krila u zraku šire prilikom letenja. ”…i skupljaju ih” – tj. savijaju svoja krila. ”…samo ih drži”, tj. prilikom njihovog letenja u zraku, širenja i skupljanja krila. ”…Milostivi” – Koji je moćan da sve učini. On je pticama precizan oblik dao, tijela su im lahka, presvučene su perjem koje je poredano na poseban način i koje, kada se nađe pod udarom zraka, pticu podiže naviše i ona leti naprijed. Neka je slavljen Onaj Koji ju je stvorio. ”…On zaista sve dobro vidi” – Njemu nije ništa skriveno.
20. ”Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći osim Svemilosni?” – ovo znači da vi nemate vojske koja će vas zaštititi od Allahove kazne. Zapravo, ko će na sebe preuzeti da vam pomogne ako to Allah ne učini iz Svoje milosti i pomoći. ”Nevjernici su samo u zabludi” – velikoj zabludi u koju šejtan odvodi i njome ih obmanjuje.
21. ”Ili, ko je taj ko će vas nahraniti ako On hranu Svoju uskrati?” – tj. ko će vam u obilju dati opskrbu u vidu kiše i drugoga ako vam to Allah uskrati. ”…a oni su uporni u bahatosti i bježanju od istine” – ogrezli su u inatu i oholosti, bježe od istine, ne uzimaju pouke niti razmišljaju.
22. ”Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče” – to je nevjernik koji je ogrezao u nepokornosti Allahu na dunjaluku, pa će ga Allah na Sudnjem danu proživjeti licem okrenutim ka zemlji. ”…ili onaj koji uspravno ide” – uspravno hodeći i gledajući šta je ispred njega. ”…Pravim putem” – tj. ravnim putem na kome nema uvijanja niti skretanja, a ovo se odnosi na vjernika koji ide Allahovim putem na dunjaluku uz punu uputu i znanje. Na Sudnjem danu će ga Allah proživjeti uspravnim na ispravnom putu koji ga vodi u Džennet.
24. ”Reci: On vas je po Zemlji razasuo” – stvorio ih na Zemlji, raširio ih i razdijelio po njenoj površini.
26. ”Reci: Samo Allah zna” – tj. vrijeme nastupanja Sudnjeg dana je u znanju kod Allaha i niko ga drugi ne zna. ”…a ja sam dužan samo javno opominjati” – da vas opominjem, zastrašujem na posljedice vašega nevjerstva i pojašnjavam ono što mi je Allah naredio da pred vama iznesem, a nije mi naredio da vas obavijestim o vremenu nastupanja Sudnjeg dana.
27. ”I kada ga izbliza ugledaju” – tj. kada izbliza vide patnju. ”…jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali” – tj. pocrnjet će, past će u depresiju i prekrit će ih svako poniženje. ”…i bit će rečeno: Evo, ovo je ono što ste požurivali” – tj. ono što ste na dunjaluku tražili i ismijavajući se ubrzavali.
28. ”Reci: Kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni” – u vidu obične smrti ili ubistva, kao što mi vi to želite i iščekujete da me snađu nedaće i propast. ”…i onima koji su sa mnom” – tj. vjernici. ”…ili ako nam se smiluje” – tako što će to odgoditi do određenog roka, pa ako se pretpostavi da će se to nama desiti: ”…ko će onda nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi” – tj. od toga ih niko neće zaštititi bez obzira da li Allah dao smrt Poslaniku i vjernicima, kao što su nevjernici željeli, ili im dao još određenog roka da požive.
30. ”Reci: Šta mislite ako vam vode presuše” – tj. obavijestite me šta će biti ako se vaša voda, koju vam je Allah dao u vidu izvora, bunara i rijeka, povuče u zemlju tako da u potpunosti nestane, ili da se povuče na velike dubine tako da je više ne možete crpiti ili pumpati. ”…ko će vam tekuću vodu dati” – tj. obilnu vodu koja se nikada ne prekida, a neće vam je dati niko osim Allah Uzvišeni putem kiša i rijeka, da biste vi njenu blagodat iskorištavali.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835