Tefsir

Tefsir sure El-Mudžadele-Rasprava

837pregledi

Priredio: Emir Demir   

1. ”Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala”, tj. s tobom govorila o njemu. ”…i Allahu se jadala” – od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla. ”Neka je Uzvišen Onaj Čiji je sluh sve obuhvatio. Čula sam govor Havle bint Sa’lebe, ali dio tog govora mi je ostao skriven. Žalila se na svoga muža Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., govoreći: ‘Allahov Poslaniče, on je moju mladost potrošio. U svojoj utrobi sam mu zaredom nosila djecu sve dok nisam zašla u godine, a rađanje djece prestalo, da bi mi onda rekao: Ti si mi kao leđa moje majke. Allahu, ja se Tebi na njega žalim.’ Nije mnogo prošlo, a Džibril dođe sa ovim ajetima: ‘Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala.”’  On je Evs b. Es-Samit, jedan ensarija.  ”…a Allah čuje razgovor vaš međusobni”, tj. ono o čemu vi pričate.
 
2. ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene”, a zihar znači da muž kaže ženi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”, i nema razilaženja da se ova formulacija smatra ziharom. ”…a one nisu majke njihove”, tj. njihove žene im nisu majke i to je laž koja je proistekla od njih. Ovim riječima oštro se prekoravaju i osuđuju oni koji čine zihar. ”…majke njihove su samo one koje su ih rodile”, tj. niko im drugi nije mati osim one koje su ih rodile. ”…oni zaista govore ružne riječi i neistinu”,  tj. oni koji to svojim ženama kažu iznose ružan govor, tj. ogavan govor koji šerijat niječe zato što su usporedili svoje supruge, s kojima imaju spolni odnos, sa svojim majkama, a to je jedan od najgorih oblika poniženja majke. Neistina ovdje označava laž.ٌ”…a Allah sigurno briše grijehe i prašta”, tj. uveliko prelazi preko grijeha i oprašta zato što je iskup koji im je propisao učinio načinom spašavanja od grijeha.
 
3. ”Oni koji svojim ženama reknu da im nisu dopuštene, a onda odluče da se povrate u onome što su rekli” – povrate se onome što su htjeli, tj. spolnom odnosu sa njima ”…jednog roba ropstva osloboditi” – dužni su da oslobode roba, ropkinju ili roba koji je u nečijem posjedstvu zbog onoga što su već rekli. ”…prije nego što jedno drugo dodirnu” – ovdje se misli na spolni odnos. Onome ko učini zihar nije dozvoljeno spolno općiti sve dok se ne iskupi.  ”To vam je” – spomenuti propis; ”…čime se opominjete”, tj. što vam se naređuje, čime se sprečavate da počinite zihar.
 
4. ”Onaj ko ne nađe, dužan je dva mjeseca postiti, uzastopno, prije nego što jedno drugo dodirnu” – tj. ko ne nađe i ne bude imao roba u svome posjedstvu, niti ima imetka u vrijednosti roba za otkup, ili ne nađe roba kojeg bi otkupio, dužan je postiti dva mjeseca uzastopno, bez prekida. Ako bude prekinuo (jedan dan), ponovno će početi postiti, ako je prekidanje posta bilo bez opravdanja. Ako bude spolno općio sa ženom, namjerno, danju ili noću, dužan je ponovno početi postiti šezdeset dana. ”A onaj ko ne može” – postiti dva mjeseca uzastopno; ”…dužan je šezdeset siromaha nahraniti” – za svakoga siromašnoga jedan pregršt (pola sa’a) pšenice ili hurmi, ili riže i sl. Nahranit će ih zgotovljenom hranom sve dok se ne zasite ili dok im ne uruči ono što će ih učiniti sitima. ”…zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete” – tj. tako smo presudili da biste potvrdili ono što je Allah naredio i propisao i da biste zastali na granicama šerijata, ne prelazeći ih, te da se ne biste vraćali ovakvom postupku (ziharu) koji predstavlja ružan govor i neistinu.  ”…to su” – spomenuti propisi, ”…Allahove granice” – stoga nemojte prelaziti Njegove granice kršeći propise koje vam je On propisao. Allah vam je pojasnio da je zihar grijeh, te da spomenuti iskup za njega povlači oprost i prelazak preko grijeha. ”A nevjernike” – koji ne zastaju kod Allahovih granica;  ”…čeka bolna kazna” – tj. patnja u Džehennemu.
 
5. ”Doista oni koji su neposlušni Allahu i Poslaniku Njegovu” – a neposlušnost označava suprotstavljanje, sporenje i neprijateljstvo; ْ”…bit će osramoćeni kao što su bili osramoćeni i oni prije njih” – tj. bit će poniženi i obrukani.
 
6. ”Na dan kada ih Allah sve oživi” – tj. kada se okupe na jednom prostranstvu i kada niko od njih ne ostane neproživljen; ”…pa ih obavijesti o onome što su radili” – tj. obavijesti ih o ružnim djelima koja su radili na dunjaluku, kako bi upotpunio Svoj argument protiv njih. ”…Allah je o tome račun sveo” – tj. Allah je sve to skupio i Njemu nije ništa promaklo. ”…a oni su to zaboravili” – tj. nisu to upamtili, pa će to naći izloženo i zapisano na Listovima. ”Allah je svemu svjedok” – sve nadzire i gleda.
 
7. ”Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji?” – tj. Njegovo znanje obuhvata sve što je na njima tako da mu nije ništa skriveno. ”Nema tajnih razgovora među trojicom” – tj. ako se desi razgovor između tri čovjeka; ”…a da On nije četvrti”, tj. učestvuje sa njima nadziranjem tog tajnog razgovora; ”…niti petericom, a da On nije šesti” – jer je Allah Uzvišeni sa svakim brojem, bio on veliki ili mali, zna skriveno i javno, Njemu nije ništa skriveno. ”…ni kada ih je manje, ni kada ih je više” – tj. niti manje od spomenutog broja, kao što su jedan, dvojica, a niti više od tog broja, kao što su šesterica, sedmerica. ”…a da On nije sa njima” – On zna ono oko čega se sašaptavaju i od toga Mu nije ništa skriveno. ”…gdje god oni bili” – na bilo kojem mjestu. ”…On će ih potom obavijestiti” – tj. iznijeti informacije; ”…o onome što su radili na Sudnjem danu” – kako bi znali da njihovo sašaptavanje nije bilo skriveno i kako bi Njegovo javno prozivanje onih koji se sašaptavaju o lošim postupcima bilo prijekor, poniženje i obavezivanje argumentom.
 
8. ”Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se zatim vraćaju onome što im je zabranjeno” – židovi su, kada bi kakav vjernik pored njih prošao, sašaptavali se između sebe tako da bi vjernik pomišljao na kakvo zlo. Allah im je zabranio, ali se oni toga nisu prošli. Potom je objavljen ajet: ”Sašaptavaju se u grijehu” – tj. ogovaranju i uznemiravanju vjernika i sl., kao što su laž i nepravda. ”…i neprijateljstvu”, tj. onome čime se vjernici napadaju, ”…i neposlušnosti Poslaniku” – suprotstavljanju njemu. ”A kada ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikada nije pozdravio” – pod ovim se misli na židove koji su dolazili Vjerovjesniku, s.a.v.s., govoreći: ”Es-samu alejkum!” (neka vas smrt snađe), pretvarajući se da žele reći: es-selamu alejkum, a skrivajući da žele smrt. Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: ”I na vas.” ”…i među sobom govore” – tj. jedni drugima; ”…trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo” – govorili su: ”Da je Muhammed vjerovjesnik, Allah bi nas već kaznio zbog toga što ga omalovažavamo u našem govoru.” Neki su rekli da ovo znači: da je on Vjerovjesnik, njemu bi se dova za nas uslišala, jer bi govorio: ”Neka je i na vas”, tj. već bi nas pritom smrt zadesila. ”Dovoljan će im biti Džehennem” – tj. dovoljna im je patnja u Džehennemu u odnosu na trenutnu smrt (koju izazivaju). ”…u njemu će gorjeti” – u njega će ući; ”…a grozno je on prebivalište” – tj. utočište i stanište.
 
9. ”O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku” – kao što čine židovi i licemjeri; ”…već razgovarajte o dobročinstvu i bogobojaznosti” – tj. pokornosti i ostavljanju nepokornosti; ”…i bojte se Allaha pred Kojim ćete skupljeni biti” – pa će vas nagraditi prema vašim djelima.
 
10. ”Sašaptavanje je” – misli se na sašaptavanje u grijehu, neprijateljstvu i nepokornosti Poslaniku, s.a.v.s.; ”…posao šejtanski” – a ne od nekoga drugoga, tj. šejtan ga ukrašava i lijepim dočarava; ”…da bi rastužio one koji vjeruju” – kako bi ih odveo u žalost i tugu koja nastaje iz nesmotrenosti, a ustvari je spletka koju kuju. ”…a to njima nimalo ne može nauditi” – tj. šejtan ili sašaptavanje koje šejtan uljepšava neće vjernicima nanijeti nikakvu štetu; ”…osim ako Allah dopusti” – tj. Njegovim htijenjem.  ”A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju” – tj. neka se Njemu predaju u svim svojim pitanjima i zatraže zaštitu kod Allaha od šejtana. Neka se ne obaziru na sašaptavanje i tajne razgovore koje šejtan uljepšava. El-Buhari, Muslim i drugi bilježe od Ibn Mes’uda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada se trojica sastanu, neka se dvojica ne sašaptavaju bez trećega, jer ga to rastužuje.”
 
11. ”O vjernici, kada vam se kaže: Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi” – Uzvišeni Allah im naređuje da se jedni prema drugima lijepo ponašaju tako što će na mjestima sjedenja dati dovoljno prostora drugima izbjegavajući guranje i stješnjavanje. Katade i Mudžahid kažu: ”Takmičili su se oko mjesta na kojem je sjedio Vjerovjesnik, s.a.v.s., pa im je naređeno da jedni drugima daju prostora.” ”…vi načinite mjesto, pa i vama će Allaha mjesta načiniti” – tj. napravite dovoljno prostora, a Allah će vam dati prostora u Džennetu. Ovaj ajet odnosi se na svako mjesto sastajanja na kojem se muslimanu nađu radi dobra i nagrade, svejedno bilo to u okolnostima rata, zikra ili džumanske hutbe. Onaj ko je prije došao i sjeo na mjesto, ima prednost da sjedi na tom mjestu u odnosu na druge koji dođu poslije. Međutim, dat će prostora i svome bratu. Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Neka čovjek ne podiže čovjeka sa njegovog mjesta sjedenja, a zatim on sjede na njega, već napravite mjesta i proširite se.” ”…a kada vam se rekne: ‘Dignite se’, vi se dignite” – tj. kada neki koji sjede na mjestu okupljanja žele ustati sa svojih mjesta kako bi na njih sjeli ljudi poznati po svojoj vrijednosti u vjeri i svome znanju o Allahu, neka onda ustanu oni koji sjede. ”…i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje” – podići će one kojima je dato znanje na visoke stepene počasti na dunjaluku i nagrade na ahiretu. Ko objedini ispravno vjerovanje i znanje, Allah će ga podići zbog njegovog vjerovanja na stepene, a zatim i zbog njegovog znanja na stepene, a u sve to spada i ustupanje mjesta drugome.
 
12. ”O vjernici, kada hoćete da s Poslanikom tajno razgovarate, prije vašeg tajnog razgovora milostinju udijelite” – tj. kada želite tajno obraćanje Poslaniku, s.a.v.s., za neko vaše pitanje, prije toga udijelite sadaku. Kada je Allah objavio ovaj ajet, pokvarenjaci su se sustegnuli od tajnih razgovora sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., zato što nisu prije razgovora udjeljivali sadaku. To je teško palo vjernicima, pa su se i oni sustegnuli od ovih razgovora, jer mnogi od njih nisu mogli dati sadaku. Zatim im je Allah olakšao ajetom koji dolazi poslije ovoga. ”To je” – davanje sadake prije tajnog razgovora; ”…za vas bolje i čistije” – jer je u tome pokornost Allahu. ”Ako ne nađete ništa, pa Allah zaista prašta i milostiv je” – ovo znači da onaj koji ne može naći sadaku, nema smetnje da bez udjeljivanja sadake tajno razgovora.
 
13. ”Zar vas je strah da prije razgovora svoga milostinju udijelite” – tj. zar se bojite siromaštva i neimaštine ako to udijelite. Mukatil kaže: ”To je bilo deset dana, a potom je poništeno. ”A ako ne udijelite” – ono što vam je naređeno od sadake prije tajnog razgovora zbog njene težine kod vas; ”…i Allah vam oprosti” – tako što vam je dao olakšicu izostavljanja sadake; ”…onda namaz obavljajte i zekat dajite” – ovo znači: Ako vam bude tegobno davati sadaku prije tajnog razgovora, onda budite čvrsti u obavljanju namaza, davanju zekata i pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku. ”Allah dobro zna ono što vi radite” – pa će vas prema tome ili nagraditi ili kazniti.
 
14. ”Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima” – tj. one koji su prihvatili kao zaštitnike, a to su licemjeri koji su uzeli židove za zaštitnike; ”…na koje se Allah rasrdio”, oni na koje se Allahova srdžba izlila su židovi; ”…oni nisu ni vaši ni njihovi” – kao što Allah Uzvišeni o njima kaže: ”Kolebaju se između toga. Niti su sa ovima, niti su sa onima.” Moguće je da se ovo odnosi na židove, tj. On kaže vjernicima: ”Židovi nisu ni od vas, niti od licemjera, pa zašto ih onda licemjeri ne uzmu kao zaštitnike.” ”…i oni se lažno zaklinju ” – tj. zaklinju se da su muslimani, ili se zaklinju na ono što su prenijeli od vijesti židovima. ”…a oni znaju” – tj. znaju da je laž i bez ikakve osnove ono na što su se zakleli.
 
15.  ”Allah je njima pripremio tešku kaznu” – zbog ovoga uzimanja u zaštitu i zaklinjanja na neistinu. ”…jer je zaista ružno ono što rade” – od tih ogavnih djela.
 
16.  ”Uzeli su svoje zakletve štitom” – tj. zakletve na neistinu koju su iznijeli tvrdeći da su muslimani i štiteći se tako od ubijanja zbog nevjere. Ove zakletve su načinili zaštitom i pregradom za svoje živote. Njihovi jezici su povjerovali iz bojazni od ubijanja, ali njihova srca nisu. ”…pa odvraćaju od Allahovog puta” – tj. ljude su sprečavali da uđu u islam zbog demoralisanja koje su iznosili, te omalovažavanja muslimana i slabljenja njihove snage. ”…njih čeka sramna kazna” – tj. On će ih poniziti i obrukati.
 
18. ”Na Dan u kojem će ih Allah sve oživjeti i oni će se Njemu zaklinjati kao što se vama zaklinju” – tj. zaklinjat će se Allahu na Sudnjem danu lažno, kao što se vama zaklinju na dunjaluku. Govorit će: ”Tako nam Allaha, našeg Gospodara, mi to nismo činili.” Ovo će činiti zbog teške svoje nesreće. Stvarne činjenice na Sudnjem danu će se otkriti, a sve stvari će biti poznate zbog nužnosti očitovanja. ”…misleći da će im to nešto koristiti” – tj. misle da će na budućem svijetu tim lažnim zakletvama zadobiti korist ili odbiti štetu, kao što su mislili da je tako na dunjaluku.
 
19. ”Njima je ovladao šejtan” – tj. nadvladao ih je, okupirao i sve obuzeo; ”…i učinio da zaborave spominjati Allaha” – tj. ostavili su Njegove naredbe i postupanje po načelima Njegove pokornosti; ”…oni su šejtanova stranka” – tj. njegova vojska, sljedbenici i skupina; ”…a zbilja, stranka šejtanova gubitnici su pravi” – zato što su prodali Džennet za Vatru, uputu za zabludu. Slagali su na Allaha i Njegovog Vjerovjesnika, pa će propasti i na dunjaluku i na ahiretu.
 
20. ”Oni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu” – značenje suprotstavljanja Allahu i Njegovom Poslaniku navedeno je na početku ove sure; ”…bit će sigurno među onim najponiženijim” – u skupini onih iz reda različitih naroda koje Allah ponižava i na dunjaluku i na ahiretu.
 
21. ”Allah je zapisao: ‘Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti”’ – tj. u Svome znanju koje je prethodilo odredio je: Ja i poslanici Moji sigurno ćemo nadvladati argumentom i snagom. ”Allah je zaista moćan i silan” – snažan da pomogne Svoje štićenike i nadvlada Svoje neprijatelje, a Njega ne može niko nadvladati.
 
22. ”Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju” – budu u ljubavi znači: vole i uzimaju za prijatelje one koji neprijateljuju i opiru se Allahu i Njegovom Poslaniku; ”…makar oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi” – tj. ako oni koji se suprotstavljaju Allahu i Njegovom Poslaniku budu očevi (i druga rodbina) onih koji vole Allaha i Njegovog Poslanika, ispravno vjerovanje to sprečava i odbija. Čuvanje ovog vjerovanja je jače od pažnje prema očevima, sinovima, braći i rođacima. ”Njima je” – tj. onima koji ne vole one koji se opiru Allahu i Njegovom Poslaniku; ”…u srca njihova vjerovanje usadio” – tj. učvrstio ga, a neki su rekli načinio ga, a neki objedinio ga; ”…i svjetlom Svojim ih osnažio” – tj. osnažio ih Svojom pomoći protiv njihovih neprijatelja na dunjaluku. Svoju pomoć njima nazvao je ”ruhom”, jer time oni opstaju. ”…i On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći da u njima vječno ostanu” – tj. zauvijek.    ”Allah je njima zadovoljan” – tj. primio je njihova djela i izlio na njih tragove Svoje ubrzane i odgođene milosti. ”….a i oni su zadovoljni Njime” – tj. radosni su zbog onoga što im je Allah dao ubrzano i odgođeno. ”Oni su Allahova stranka” – tj. Njegova vojska koja izvršava Njegove naredbe, bori se protiv Njegovih neprijatelja i pomaže Njegove prijatelje.  ”…a doista, Allahova su stranka oni koji će sigurno uspjeti” – oni koji su zadobili sreću dunjaluka i ahireta. Ibn Ebi Hatim, Et-Taberani i El-Hakim prenose: ”Otac Ebu Ubejde b. El-Džerraha namjeravao je ubiti Ebu Ubejdu na dan Bedra. Ebu Ubejde se izmicao od njega. Međutim, kako je njegov otac to uporno nastojao, Ebu Ubejde ga je ubio. Potom je objavljen ovaj ajet.”

X