Tefsir

Tefsir sure ‘Abese

1.07Kpregledi

Priredio: Emir Demir

1.”On se namrštio i okrenuo”- tj. Poslanik savs je namrgodio lice i udaljio se. 2. “zato što je slijepac njemu prišao.” – tj. zato što mu je došao slijepac, a povod objave ove sure glasi: Uglednici Kurejšija su bili kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i on je želio da oni prime islam. Tada mu se obratio jedan slijepi čovjek, a on je Abdullah b. Ummi Mektum, a bio je (kasnije) jedan od najboljih ashaba.

Poslaniku, s.a.v.s, se nije svidjelo da mu Ibn Ummi Mektum prekida govor, pa se od njega okrenuo.

3. “A šta ti znaš“ – tj. Muhammede, „možda će se on očistiti” – tj. možda će se slijepac očistiti od grijeha dobrim djelima zato što naučava od tebe.  

4. “ili opomenuti“ – tj. uzeti pouke iz onoga čemu ga ti podučavaš od pouka. „pa da mu Opomena koristi.” – tj. pouka.

6. ti se njemu okrećeš” – tj. njemu okrećeš svoje lice i upućuješ svoj govor, a on ne pokazuje potrebu za tobom i udaljava se od onoga s čime si došao.   

7. “a ti nisi odgovoran da se on ne očisti.”- tj. čime ćeš biti opterećen ako on ne preðe na islam i ne bude upućen. Tebi je dužnost samo da dostaviš i nemoj voditi brigu za stanje ovakvih nevjernika.  

8. “A što se tiče onoga koji ti je došao žureći”- tj. ko to doðe žurno tražeći od tebe da ga uputiš na dobro i posavjetuješ ga Allahovim poukama.  

10. “ti njega zanemaruješ.” – tj. ti si zaokupiran u odnosu na njega, udaljavaš se i zadocnjavaš.

11. “Ne čini tako! Zbilja je to pouka” – tj. ovi ajeti, ili ova sura su pouka. Iz nje treba uzeti pouke, prihvatiti ih i raditi prema onome što one nalažu.

13. “na listovima“ – tj. to je opomena koja se nalazi na listovima. „je cijenjenim” – tj. časnim kod Allaha zbog znanja i mudrosti koje se nalaze u njima, ili zato što su prenesene iz Levhi Mahfuza.

14. “uzvišenim“ – tj. visoke vrijednosti kod Allaha,  „čistim“ – tj. čisti jer ih dodiruju samo oni koji su čisti i zaštićeni od šejtana i nevjernika.

15. “u rukama izaslanika” – a to su meleki nosioci objave izmeðu Allaha i poslanika.

16. “časnih“ – tj. časnih kod svoga Gospodara, „čestitih.”- tj. bogobajoznih, koji se pokravaju svome Gospodar i koji su iskreni u svome vjerovanju.

17. “Proklet neka je čovjek! Koliko je samo on nezahvalan!” – tj. proklet neka je čovjek nevjernik, kako je samo njegovo nevjerovanje teško.

18. “Od čega ga On stvara?” – tj. od čega je Allah stvorio ovog nevjernika.  

19. “Od kapi sjemena ga stvara“ – tj. beznačajne vode, pa kako se može oholiti onaj koji je izašao dva puta kroz mokraćne kanale? „ pa mu odreðuje ono što hoće.” – tj. stvorio ga je ispravnim i pripremio ga za vlastite koristi. Stvorio mu je ruke, noge, oči i ostala čula.   

20. “I Pravi put mu dostupnim učini” – tj.. olakšao mu je put za zadobijanja dobra i ili zla.

21. “zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen”, – tj. dao je da bude pokopan u svoj kabur koji ga prekriva iz počasti prema njemu, a nije dao da bude bačen na zemlju da ga jednu divlje životinje i ptice.

22. “i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.” – tj. oživjet će poslije smrti u vrmenu kada Allah bude htio.

23. “Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!”  – zapravo, neki to nisu uradili čineći kufr, a neki nepokornost. Malo je onih koji su izvršili ono što je Allah naredio.

24. “Neka čovjek pogleda u hranu svoju.” – tj. neka pogleda kako mu je Allah stvorio hranu koju je učinio povodom njegovog života.

26. “zatim zemlju pukotinama cijepamo” – tj. rascijepi se pred zrnom na početku njegova rasta, iako je ono malo i isuviše slabo da bi je rascijepilo.

27. “i činimo da iz nje žito izrasta” – tj. žitarice koje se uzimaju kao hrana, a ovo znači: biljke neprestano rastu i povećavaju se sve dok ne postanu žitarice sa zrnevljem.

28. “… i povrće”- ‘kadb’ u originalnom tekstu označava svježe bilje kojim se hrane životinje.

30. “i bašče guste” – to su prefinjeni palmovici sa velikim deblima.   

31. “i voće i trave”- pod travama se ovdje podrazumijeva sve što niče iz zemlje, a što nejedu ljudi, niti ga siju, a raste na livadama i ostalim vrstama mjesta za ispašu.

33. “A kad doðe glas zaglušujući” – tj. povik na Sudnjem danu koji će zaglušiti uši, pa neće čuti.

34. “na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći”; 35. “i od majke svoje, i od oca svoga”;36. “i od druge svoje i sinova svojih” – oni su najbliži srodnici i najpreči da prema njima budu blagi i brižni. Od njih će se bježati samo zbog velike strahote i užasa.

37. “toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti” – tj. koji će ga zaokupirati od bližnjih srodnika i od njih odvratiti. Bježat će od njih bojeći se da ne budu od njega potraživali meðusobna prava i kako ne bi gledali žestinu stanja u kome se nalazi.

38. “neka lica toga Dana bit će blistava” – tj. svijetla.  

40. “a na nekim licima toga Dana bit će prašina”- tj. prašina i pomućenost.

41. “tama će ih prekrivati” – prekrivat će ih crnilo, zatamnjenje i žestina.
42. “to će“ – tj. ljudi sa zaprašenim licima, „zbilja, nevjernici, razvratnici biti.”- očiti grješnici i lažovi.   

Prvi put objavljeno: utorak, 06 Siječanj 2009 18:00

X