Tefsir

Tefsir sura od El-Kari’a do El-Fil

1.41Kpregledi
Priredio: Emir Demir    
 
1. “Smak svijeta” – El-kari’a u originalnom tekstu je jedno od imena Sudnjega dana, jer na srca udara užasom ili znači da Allahove neprijatelje udara patnjom.  
4. “Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani” – tj. bezglavo će ići u svakome pravcu zbog velike strahote sve dok se ne okupe na mjestu stajanja. 
5. “a planine kao šarena vuna iščupana” – poput vune koja je obojena različitim bojama i koja se češljevima raščešljava, jer će se raspasti i razletjeti.  
6. “Onaj u koga njegova dobra djela budu teška” – potom je Uzvišeni spomenuo stanja ljudi poslije obračuna na mjestu stajanja, te da će se razići općenito na dvije skupine: “onaj u koga njegova dobra djela budu teška”, tj. ovim se želi reći kada budu teška pa nadvladaju njegova loša djela.  
7. “u ugodnom životu će živjeti” – tj. takav će biti zadovoljan. El-‘iše u originalnom tekstu označava sve blagodati u Džennetu.  
9. “boravište će mu bezdan biti” – tj. njegovo stanište će biti Džehennem, a nazvan je ummuhu (majkom) jer će mu on biti utočište kao što dijete nalazi utočište kod majke. Ovdje je Džehennem nazvan ”havijeh” jer će u njega biti strovaljen na velike dubine.  
10. “A znaš li ti šta će to biti?” – ovdje se pitanje postavlja radi zastrašivanja što ukazuje da patnja u Džehennemu nije nešto uobičajeno, jer se ne poznaje njegova srž i suština.  
11. “Vatra užarena!” – tj. njena vrelina je prešla u krajnju žestinu.  

SURA ET-TEKASUR (NADMETANJE)

1. “Zaokuplja vas nadmetanje u umnožavanju imetka” – tj. zaokupiralo vas je nagomilavanje imetka i djece, i nadmetanje u njegovom mnoštvu, i nastojanje da se što više stekne, od pokornosti Allahu i djelovanja za budući svijet.  
2. “sve dok grobove ne naselite” – sve dok vas ne sustigne smrt, a vi budete u takvom stanju.  
3. “A ne valja tako, saznat ćete svakako!” – ovo je vid odvraćanja ljudi od nagomilavanja imetka i upozorenje da će oni znati posljedice toga na Sudnjem danu.  
5. “Ne valja tako, kad biste vi znali pouzdano” – tj. da poznajete stanje ka kojem idete sa čvrstim ubjeđenjem, kao što poznajete ono u što ste ubijeđeni na dunjaluku, to bi vas odvratilo od nagomilavanja imetka i nadmetanja u njemu, i ne bi vas to zaokupiralo od ovog velikog pitanja.  
6. “Džehennem ćete vidjeti jasno!” – tj. na budućem svijetu.  
7. “I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!” – tj. potom ćete sigurno vidjeti Džehennem, a to viđenje je poput samog ubjeđenja, tj. vidjet ćete ga svojim očima.  
8. “Zatim ćete toga dana o blagodatima biti pitani sigurno!” – o blagodatima dunjaluka koje su vas zaokupirale od djelovanja za ahiret. Čovjek će biti pitan za sigurnost, zdravlje, slobodno vrijeme, ukusna jela, pića, pijenje hladne vode kada je bio žedan, mjesta stanovanja i dr.  

SURA EL-’ASR (VRIJEME)

1. “Tako mi vremena” – Uzvišeni Allah kune se vremenom jer su u njemu pouke sa aspekta određenja smjene dana i noći, te smjene tame i svjetlosti, jer se na takav način održava život i u tome je korist za živa bića. To je jasan dokaz o postojanju Tvorca Uzvišenog i Njegove jednoće. Mukatil kaže: ”Ovdje se misli na vrijeme ikindija-namaza.”  
2. “čovjek je na gubitku, doista” – propast (husr) označava pomanjkanje i nestanak kapitala.  
3. “….i koji jedni drugima istinu preporučuju” – jedni drugima preporučuju istinu koju trebaju izvršavati, a to je vjerovanje u Allaha, tevhid i izvršavanje onoga što je Allah propisao, te izbjegavanje onoga što je zabranio. ”…i koji jedni drugima preporučuju strpljenje” – da ne počine nepokornost Allahu, strpljenje u izvršenju Njegovih obaveza, te strpljenje u bolnoj sudbini koju On daje.  

SURA EL-HUMEZE (KLEVETNIK)

1. “Teško svakom klevetniku – podrugljivcu” – tj. ponižen je, kažnjen i propao. Klevetnik je onaj koji ogovara ljude u njihovom prisustvu, a podrugljivac je onaj koji ogovara iza leđa.  
2. “koji blago gomila i prebrojava ga” – ovo je pojašnjenje povoda njegove klevete i podrugivanja, a to je zadivljenost imetkom koji sakuplja i mišljenje da on zbog toga ima posebnu vrijednost, i zbog toga druge potcjenjuje i omalovažava.  
3. “i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti” – tj. misli da će ga imetak zadržati živim i vječnim i da neće umrijeti zbog ogromne zadivljenosti njegovim skupljanjem, tako da ne razmišlja o onome što dolazi poslije smrti.  
4. “A ne valja tako!” – nije tako kako on misli, već: ”On će sigurno biti bačen u Hutamu!” – tj. bit će bačen i on i njegov imetak u Vatru koja drobi i satire sve što se u njoj nađe.  
7. “koja će do srca dopirati” – tj. koja svoju vrelinu pruža prema srcima, pa ih ona okruži i prekrije. Srca su izvorište tih prljavih namjera i ciljeva, ružnog ponašanja koje se iskazuje ohološću i potcjenjivanjem onih koji imaju vrijednosti.  
8. “Ona će za njima biti zatvorena” – tj. ona će ih preklopiti i nad njima se zatvoriti svim svojim prolazima i vratima i iz nje neće moći izaći.  
9. “plamenim izduženim stupovima” – tj. bit će za njih vezani. Mukatil kaže: ”Zatvorit će se vrata iznad njih, a zatim će biti dobro učvršćena željeznim polugama. Nijedna im se neće više otvoriti, niti će im ući kakav povjetarac.”  

SURA EL-FIL (SLON)

1. “Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!” – Vlasnici slona su etiopski kršćani koji su zavladali Jemenom, a zatim su iz njega krenuli želeći srušiti Kabu. Kada su se približili Mekki, Allah je na njih poslao ptice spomenute u ovoj suri, pa su ih uništile. To je bio veliki dokaz. Ovo se dogodilo četrdeset godina prije Vjerovjesnikovog, s.a.v.s., poslanstva. Neki koji su bili očevici ovog događaja bili su živi prilikom Muhammedovog, s.a.v.s., poslanstva.  
2. “Zar lukavstvo njihovo nije upropastio” – tj. zar Allah njihovu zavjeru i nastojanje da sruše Kabu nije učinio njihovom zabludom koja ih je odvela u propast.  
3. “i protiv njih jata ptica poslao” – to su crne ptice koje su došle s mora u skupinama. Svaka ptica imala je tri kamena: dva je nosila u nogama, a jedan u kljunu. Što god bi pogodile, to bi i smrvile.  
4. “koje su na njih grumenje od gline pečene bacale” – rekli su da je to kamenje bilo od blata pomiješanog sa vatrom Džehennema na kojima su bila ispisana imena tih ljudi. Kada bi jednog od njih pogodio taj kamen, na njemu bi se pojavile ospice. Kamen je bio veličine leblebije, veći od leće.  
5. “pa ih kao izjedeno lišće učinio?” – tj. poput listova usjeva kada ih životinje pojedu, a zatim ih izbace. Rečeno je: To znači da su bili poput lišća usjeva koje pojedu životinje i ostane samo trina.  

X