Tefsir

Tefsir sura Et-Tarik, El-A’la i El-Gašija

2.26Kpregledi
Pripremio: Emir Demir

1. “Tako mi neba i noćnog posjetioca!” – Uzvišeni se kune nebom i Tarikom, a Tarik je zvijezda. Naziva se tako zato što se pojavljuje noću, a skriva danju. Ono što dolazi noću, naziva se tarikom – noćnim posjetiocem. 3. “Zvijezda blistava!” – ”es-saqib” označava veoma svijetlu zvijezdu koja kao da svom svojom jačinom svjetlosti probija noćnu tminu.

 
SURA ET-TARIK (DANICA)

1. “Tako mi neba i noćnog posjetioca!” – Uzvišeni se kune nebom i Tarikom, a Tarik je zvijezda. Naziva se tako zato što se pojavljuje noću, a skriva danju. Ono što dolazi noću, naziva se tarikom – noćnim posjetiocem. 3. “Zvijezda blistava!” – ”es-saqib” označava veoma svijetlu zvijezdu koja kao da svom svojom jačinom svjetlosti probija noćnu tminu.
4. “Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije” – na ovo se zakletva odnosi, a znači da nema nijedne duše a da nema čuvara. To su čuvari meleki koji pamte govor i postupke svake duše i bilježe ono što radi od dobra ili zla.   
6.  “Stvoren je od tekućine koja se izbaci” – tj. koja se prospe u maternici, a to su sperma muškarca i žene. Čovjek je stvoren od njih. Ovdje su spomenute kao jedna voda zato što su pomiješane.  
7. “koja između kičme i grudi izlazi” – misli se na kičmu muškarca i mjesta na grudima žene niz koje se spušta ogrlica. Dijete nastaje isključivo iz dvije tekućine. Rečeno je da nastaje iz svih dijelova tijela.
8.  “i On ga je, zaista, kadar ponovno stvoriti” – tj. moćan ga je vratiti proživljenjem poslije smrti.
9. “onoga Dana kada tajne budu otkrivene” – tj. ispitivat će se i znati, a tajne predstavljaju ono što je skriveno u srcima u vidu uvjerenja, nakana i dr. Tada će se razvrstati dobro od lošeg.
10. “kada čovjek ni snage ni branioca neće imati” – čovjek neće imati vlastite snage kojom će se zaštititi od Allahove kazne, niti pomagača koji će ga spasiti od onoga što ga je snašlo.
11. “I tako mi neba kišnoga” – ”er-redž” u originalnom tekstu označava kišu koja dolazi i odlazi.
12. “i Zemlje koja se otvara da rastinje nikne” – tj. zemlja se otvara i rascijepi kada iz nje niču bilje, plodovi i drveće.  
13. “Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine” – tj. Kur’an je govor koji pravi razliku između istine i neistine.  
15. “Oni zbilja prave spletke” – tj. prave spletke da bi obesnažili istinsku vjeru s kojom je došao Allahov Poslanik, s.a.v.s.  
16. )  “a i Ja pravim spletke onima koji to Meni rade” – tj. postepeno ih navodi odakle i ne znaju i kaznit će ih za njihovo spletkarenje još većom spletkom.
17. “…vremena dadni” – tj. sačekaj ih;  ”…još koji trenutak ih ostavi” – tj. još malo im roka dadni.

SURA EL-A’LA (SVEVIŠNJI)

1. “Slavi ime Gospodara svoga Svevišnjeg” – tj. smatraj Ga čistim od svega što Mu ne priliči izgovaranjem riječi: subhane rabbijel-e’ala (neka je slavljen moj Uzvišeni Gospodar).  
2. “Koji sve stvara i čini skladnim” – Koji stvara čovjeka u skladu, uspravnog stasa, pravilnog shvatanja i kojeg je pripremio za obavezivanje.  
3. “i Koji sve s mjerom određuje i upućuje” – tj. odredio je kategorije stvari, te njihove vrste, opise, djela, govore, rok boravka na Zemlji. Svaku od njih uputio je na ono što iz nje proizilazi i što joj je potrebno.  
5. “a potom čini da postanu suhi” – tj. učinio ga, nakon što je bio zelen, suhim i zdrobljenim; ”…potamnjeli” – tj. crnim nakon zelene boje, jer rastinje postane crno kada se osuši.
6. “Mi ćemo te naučiti da učiš” – tj. Kur’an. ”…pa ništa nećeš zaboraviti” – ono što učiš. Kada bi Vjerovjesniku, s.a.v.s., dolazio Džibril sa Objavom, on bi prije Džibrilovog završetka izgovarao ono što je donio na početku bojeći se da to ne zaboravi. Potom je objavljen ajet “Mi ćemo te naučiti da učiš pa ništa nećeš zaboraviti”. Allah ga je nadahnuo i zaštitio od zaborava Kur’ana.
7. “osim onoga što Allah hoće – tj. da zaboraviš; ”…jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite” – tj. zna šta je javno i šta je skriveno.  
8. “i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti” – tj. olakšat ćemo ti djela za Džennet.
9. “pa ti opominji ako opomena bude koristila!” – tj. Muhammede, opominji ljude onim što smo ti objavili, uputi ih na puteve dobra i usmjeri ka propisima vjere, jer opomena koristi. Onaj ko bude opomenut i pojasni mu se istina, na sasvim jasan način, pa bude slijedio svoju strast i ustrajao na nepokornosti, nema potrebe da se opominje. Ovo se odnosi na uzastopno pozivanje, a što se tiče prvog poziva, on je općenit.
10. “dozvat će se onaj koji se Allaha boji” – tj. tvojim opominjanjem pouku će uzeti onaj ko se boji Allaha, pa će se opomenom povećati njegova bogobojaznost i ispravnost.
11. “a izbjegavat će je onaj najgori” – tj. izbjegava opomenu i udaljava se od nje najnesretniji nevjernik.
12.  “koji će u vatri velikoj gorjeti” – tj. ogromnoj i okrutnoj, a mala vatra je dunjalučka vatra.
13.  ”pa u njoj neće ni umrijeti” – tj. neće se odmoriti od patnji u kojima se nalazi;  ..ni živjeti” – životom koji donosi korist.  
14.  “Postići će šta želi onaj koji se očisti” – tj. ko se očisti od širka i bude vjerovao u Allaha, ispovijedao Mu jednoću i postupao po Njegovim propisima.
15. “i spomene ime Gospodara svoga” – ovo znači: I spominje ime Gospodara svoga jezikom;  ”…pa klanja!” – tj. obavlja pet obaveznih namaza.  
18. “Ovo, doista” – sve što je spomenuto, a što će biti spas za onoga ko se očisti, a i poslije; ”…ima u listovima prvim” –  tj. u njima potvrđeno.  
19. “listovima Ibrahimovim i Musaovim” – Allahove knjige su jedne za drugima govorile da je budući svijet bolji i vječan u odnosu na dunjaluk.

SURA EL-GAŠIJA (TEŠKA NEVOLJA)

1. “Da li je doprla do tebe vijest o Gašiji?” – Muhammede, do tebe je došlo kazivanje  o Sudnjem danu. Nazvan je Gašijom jer će prekriti stvorenja svojim strahotama.
2. “Neka lica toga dana bit će potištena” – tj. ljudi će na Sudnjem danu biti razvrstani u dvije skupine: prva, lica će im biti ponizna i ponižena zbog patnje u kojoj će biti.
3. “premorena, napaćena” – sebe su zamarali u ibadetu, ali nemaju nagradu za to zbog nevjerstva i zablude u kojoj su bili.
5. “sa vrela uzavrelog napajana” – tj. izvor sa jako vrelom vodom.
6. “kada drugog jela osim trnja neće imati” – dari’a je jedna vrsta trnja, a za njega se u jeziku Kurejšija kaže ”šebrak” ukoliko je sirovo, a kada se osuši naziva se dari’a.  
8. “Neka lica toga dana bit će radosna” – tj. bit će lijepa i svijetla, a to su lica druge skupine nakon što vide svoje posljedice i ishode.
9. “trudom svojim zadovoljna” – tj. zbog djela koja su činili na dunjaluku zadovoljni, jer im je data nagrada koja će ih zadovoljiti.
15. “i jastuci poredani” – poredani jastuci za naslanjanje jedan do drugog.
16. “i ćilimi rašireni” – tj. ćilimi tankog tkanja i vlakana koji će biti raspoređeni uveliko na mjestima sjedenja.
17. “Pa zašto oni ne gledaju kamilu kako je stvorena” – tj. kako je savršeno stvorena, velikog tijela, snage i izvanrednih osobina.  
18. “i nebo kako je uzdignuto” – tj. iznad zemlje bez stubova, na način koji razum ne može shvatiti.
19. “i planine kako su postavljene” – tj. kako su uzdignute iznad zemlje, a ujedno učvršćene i duboko u zemlji, ne potresaju se, ne naginju, niti nestaju.  
21. “Ti opominji” – tj. Muhammede, opomeni ih i zastraši;  ”…tvoje je da opominješ” –  tj. ti nemaš druge dužnosti osim toga.
22. “ti vlasti nad njima nemaš!” – da bi ih prisilio na vjerovanje.
23. “A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje” – tj. onoga ko se okrene od opomene i pouke.
24. “njega će Allah najvećom kaznom kazniti” – a to je vječna patnja u Džehennemu.
25. “Nama će se oni, zaista, vratiti” – tj. povratak nakon smrti.
26. “i pred Nama će, doista, račun polagati!” – tj. Mi ćemo ih obračunati, te nagraditi ili kazniti shodno djelima, kada se Allahu vrate nakon proživljenja.  

Prvi put objavljeno: Srijeda, 04 Veljača 2009 23:23

X