Tefsir

Tefsir sura El-Inširah, Et-Tin i El-‘Alek

2.81Kpregledi
Priredio: Emir Demir

1.”Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili” – Muhammede, mi smo ti prsa prostranim učinili da bi prihvatio vjerovjesništvo. Odavde je krenuo sa svojim pozivom i mogao je da podnese teškoće vjerovjesništva i sačuva Objavu. 2. “i breme tvoje s tebe skinuli” – oslobodili smo te posljedica iz paganstva. 3. “koje je pleća tvoja pritiskalo” – ovo znači da je to bio teret koji je nosio i čulo se škripanje u njegovim leđima.
4. “i spomen na tebe visoko uzdigli!” – na dunjaluku i ahiretu s nekoliko stvari, a od njih su: zaduženje vjernika da kada kažu: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, zatim spomen njegovog imena u ezanu, kao i naredba o donošenju salavata i selama na njega, s.a.v.s.
5. “Ta, zaista, s mukom je last” – tj. sa tom teškoćom koja je prethodno spomenuta dolazi olakšanje, a oboje je od Allaha Uzvišenog.  
7. “A kad završiš, molitvi se predaj” – tj. kada završiš svoj namaz ili dostavu Objave, ili borbu, uloži trud u dovi i traženju svoje potrebe od Allaha. Ili, ovo znači posveti se ibadetu.    
8. “i Gospodaru svome teži!” – tj. budi ponizan pred Njim bojeći se Vatre i želeći Džennet.   

SURA ET-TIN (SMOKVA)

1.  “Tako mi smokve” – Uzvišeni se kune smokvom koju ljudi jedu;  ”…i masline” – iz koje cijede ulje. U prenesenom značenju ovdje se misli na Palestinu, jer je ona zemlja smokve i masline.  
2.  “i Sinajske gore” – to je brdo na kojem je Allah razgovarao sa Musaom.
3. “i grada ovog, sigurnog” – tj. Mekke. Nazvao ga je emin zato što je bezbjedan; Uzvišeni Allah kune se ovim trima mjestima jer se na njih spustila Allahova objava Isau, Musau i Muhammedu, s.a.v.s. U njima su objavljene tri nebeske knjige i iz njih je prosvijetlila uputa za ljude.  
4. “Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem” – Allah ga je stvorio visoka stasa tako da dohvata hranu svojom rukom. Stvorio ga je kao onoga koji ima znanje, govori, upravlja, ima mudrost. Time mu je dao mogućnost da bude Njegov namjesnik na Zemlji kako je on sam želio.  
5. “zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti” – tj. vratiti ga u najponizniji život, a to su oronulost, slabost poslije mladosti i snage. Rečeno je da ovo znači: Čovjek koga je Allah stvorio u najljepšim okolnostima i liku, biva povraćen gorim od svake životinje i u stanju koje je gore od svakoga stanja, jer se vraća na najniže stepene i najdublje dijelove Džehennema.    
6. ِ “samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili” – oni ne bivaju vraćeni na najniže stepene, već je Allahov Džennet prostran u svojim Ilijjinima; ”…njima pripada nagrada neprekidna” – za pokornosti, koja se nikada neće prekinuti.
7. “Pa šta te onda navodi da poričeš obračun?” – tj. kada znaš, čovječe, da te je Allah stvorio u najljepšem liku i da će te vratiti na najniže stepene, šta te tjera da poričeš proživljenje i kaznu?
8. “Zar Allah nije sudija najpravedniji?!” – u Svojim presudama i pravdi, jer je lijepo stvorio čovjeka, a potom će one koji ne budu vjerovali u Njega, u najnižu vatru Džehennema strovaliti, a one koji budu vjerovali u Njega podići na stepene.

SURA EL-’ALEK (UGRUŠAK)

Ovo je prva sura koja je objavljena od Kur’ana.

1.  – 2. “Čitaj, u ime Gospodara” – tj. Muhammede, uči otpočinjući imenom svoga Gospodara. Rečeno je: Tražeći pomoć od svoga Gospodara.  ”…tvoga Koji stvara, stvara čovjeka od ugruška” – Njegovo stvaranje počinje od sjemena, a zatim se uz Allahovu moć pretvara u ugrušak koji je poput zgrušanog komada krvi.
3. “Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj” – u Njegovu plemenitost spada da ti je omogućio da učiš, a inače si nepismen.
4. “Koji poučava peru” – naučio je čovjeka da piše perom. Uzvišeni je otpočeo poziv u islam pozivom u čitanje i pisanje, i podsticanjem na njih, jer je u njima ogromna korist.   
5. “Koji čovjeka poučava onome što ne zna” – s perom ga je poučio stvarima koje prije nije znao.
6. – 7. “Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti” – tj. postaje tiranin kada vidi sebe neovisnim u imetku i snazi.  
8. “a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!” – tj. povratak Njemu, a ne nekome drugome.  
9. – 10. “Vidje li ti onoga koji sprečava* roba kad klanja?” – onaj koji je sprečavao bio je Ebu Džehl, a pod ”robom” ovdje se misli na Muhammeda, s.a.v.s.
11. “Reci mi, ako on misli da je na Pravom putu” – ovo znači rob kome se zabranjivalo klanjanje je Muhammed, s.a.v.s., a bio je na Pravome putu, a bili su upućeni i oni koji su ga slijedili.   
12. “ili ako bogobojaznost naređuje” – tj. iskrenost, tevhid i dobra djela kojima se štiti od Džehennema.  
13. “reci mi, ako on poriče i okreće se” – tj. Ebu Džehl, poricao je ono što je došlo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i okretao se od vjerovanja.   
14. “zar on ne zna da Allah sve vidi?” – tj. On gleda njegova stanja i okolnosti, pa će ga kazniti prema njima. Kako se usudio da učini ovo što je učinio.   
15. “Ne valja to! Ako se ne okani” – ovo je vid njegovog odvraćanja i pokude ako se ne bude prošao poricanja i nevjerstva, i ne odustane; ”…ocrnit ćemo mu čelo” – tj. uzet ćemo ga za njegov prednji dio kose kako bi bio odvučen u Vatru.
16. “čelo lažno i grješno” – tj. vlasnik te kike je lažov, grješnik koji olahko čini grijehe.  
17.  “pa neka on pozove društvo svoje” – tj. njegovo društvo su tadašnji uglednici iz raznih plemena koji su zajedno s njim bili u vijeću. Ebu Džehl je rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: ”Zar mi prijetiš, a ja najviše od svih ostalih u ovoj dolini mogu sazvati (ljudi i konjice)”, pa je objavljen ovaj ajet.  
18. “Mi ćemo pozvati zebanije” – tj. okrutne i žestoke meleke da ga uzmu i bace u vatru Džehennema.  
19. “Ne valja to! Ti se njemu ne pokoravaj” – tj. nemoj mu se pokoravati kada te poziva na ostavljanje namaza; ”…već čini sedždu” – tj. klanjaj se Allahu ne uzimajući ga u obzir niti razmišljajući o njegovoj zabrani;  ”…i približi se Gospodaru svome!” – Uzvišenom Allahu pokornošću i ibadetom.

Prvi put objavljeno: nedjelja, 08 Ožujak 2009 05:21

X