Tefsir

Tefsir sura El-Infitar i El-Mutaffifin

1.02Kpregledi
Pripremio: Emir Demir

1. ”Kada se nebo rascijepi” – tj. kada se rascijepi radi silaska meleka. 2. “i kada zvijezde popadaju” – tj. kada različito popadaju. 3. “i kada se mora izliju” – želi se reći: Kada se jedna u druga uliju i spoje pa postanu jedno more, ili kada eksplodiraju kao što eksplodiraju vulkani. Ovo će se desiti prije Sudnjeg dana.  4. “i kada se grobovi ispreturaju” – tj. kada se izvrne njihova zemlja i mrtvi iz njih izbace.

5. “svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio” – saznat će prilikom otvaranja listova šta je uradio od dobra ili zla, ili šta je zapostavio od dobra ili zla.

6. “O čovječe, šta te je obmanulo pa si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru?” – tj. šta te je prevarilo i obmanulo pa si postao nevjernik u svoga Časnog Gospodara. Rečeno je: obmanuo ga je Allahov oprost zato što ga nije kažnjavao.

7. “Koji te je stvorio” – od kapi vode i nisi bio ništa; ”…pa učinio da si skladan” – čovjek koji vidi, čuje i shvata; ”…i da si uspravan” – tj. učinio te uspravnim i lijepoga izgleda. Tvoje tjelesne udove učinio je u skladnim i odgovarajućim.

8. “i kakav je htio, lik ti dao” – tj. stvorio te u liku u kojem je htio, između ostalih likova. Ti nisi sam odabrao svoj lik.

9.  “A ne valja tako!” – ovo je odvraćanje od obmanjenosti Allahovom plemenitošću, te od uzimanja obmane kao puta ka nevjerstvu u Njega. ”Vi u Sudnji dan ne vjerujete” – a ovo je kazna.

12. “koji znaju ono što radite” – On kaže: Vi niječete Sudnji dan, a Allahovi meleki su za vas zaduženi, oni pišu vaša djela, vaš govor, pa ćete tako biti obračunati radi njih na Sudnjem danu.

15. “Na Sudnjem danu u njemu će gorjeti” – tj. na Dan nagrade i kazne koji su poricali. Bit će prisiljeni na ulazak u Vatru trpeći njenu žestinu i vrućinu toga dana.

16. “i više iz njega neće izvedeni biti” – tj. nikada ga neće napustiti ili se udaljiti od njega, u njemu će ostati zauvijek.   

18. “i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?” – tj. Dan nagrade i kazne, obračuna. Ovaj ajet ponovio je izražavajući njime veličinu ovoga dana i uveličavajući njegovu važnost, te ukazujući na njegove strahote.  

19. “Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.” – niko ništa neće presuditi ili učiniti osim Allaha, Gospodara svjetova. Allah na taj dan neće nikome dati prava ni u čemu, kao što je to davao na dunjaluku.

SURA El-Mutaffifin (ONI KOJI PRI MJERENJU ZAKIDAJU)

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Kada je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao u Medinu, Medinjani su bili najgori u pitanjima vaganja i mjerenja. Uzvišeni Allah objavio je ajet: ‘Teško onima koji zakidaju na vagi i kantaru’ , pa su poslije toga lijepo postupali u ovom pitanju.”

 1. “Teško onima koji pri mjerenju zakidaju” – zakidanje označava umanjivanje prilikom mjerenja ili vaganja i to u manjim količinama. Neko od njih bi imao dva sa’a (tj. dvije mjere za sa’a), ljudima bi mjerio po jednoj, a za sebe po drugoj.

2. “koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju” – tj. kada za sebe kupuju, traže punu mjeru i tačno vaganje.

3. “a kad drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.” – tj. kada drugima mjere umanjuju mjeru, a kada vagaju umanjuju težinu.  

4. “Zar ne misle takvi da će oživljeni biti” – Ovo znači: Oni ne razmišljaju da će biti proživljeni i biti upitani za ono što čine. Zar nisu razmislili o tome kako bi bolje razmotrili i istražili, te ostavili ono čijih se posljedica pribojavaju.

6. “na Dan kada će se ljudi Gospodaru svjetova dići!” – tj. kada će stajati i čekati naredbu Gospodara svjetova radi nagrade ili kazne, ili obračuna. Ovo je dokaz veličine grijeha zakidanja i kobnosti i strašne kazne za njih, zato što se njime pronevjerava povjereno i uzurpira pravo drugoga.

7. “Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu” – grješnici, a takvi su i oni koji zakidaju, bit će zapisani u evidenciju stanovnika Vatre, ili to znači da će biti zatočeni i pritiješnjeni.

9. “Knjiga grješnika je ispisana” – tj. to je knjiga u kojoj su zabilježena njihova imena u rodovima. Neki su rekli da Sidždžin u osnovi označava sidždžil, što je izvedenica od riječi ”sidžil”, a označava knjigu evidencije.

12. “a njega poriče samo prijestupnik, grješnik” – tj. nasilni grješnik koji prelazi granice u griješenju i ne razmišljajući zapada u njegove povode.  

13. “koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani” – objavljeni Muhammedu, s.a.v.s.;  ”…govorio: Izmišljotine naroda drevnih!” – priče i neistinite bajke u njihovim knjigama.   

14. “Ne, nije tako!” – ovo je vid odvraćanja nasilnika od tog neispravnog govora i poricanja toga. ”Ono što su radili prekrilo je srca njihova” – kod njih su se nepokornosti i grijesi namnožili, pa su okružili njihova srca i to označava prekrivanje njihovih srca. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada rob počini grijeh, na njegovom srcu se pojavi crna tačka, a kada se pokaje, ostavi grijeh i zatraži oprosta, srce mu se očisti. Ako se vrati u činjenje grijeha, onda se tačka poveća sve dok u potpunosti ne obavije njegovo srce, a to je ‘ran’ – prekrivanje koje je Allah spomenuo u Kur’anu.”   

15. “Ne, (nije kao što govore)! Uistinu, oni će toga Dana zastrti biti od svoga Gospodara” – tj. od svoga Gospodara na Sudnjem danu. Neće u Njega gledati kao što će gledati vjernici, kao što im je na dunjaluku stavio pregradu u pogledu ispoljavanja Njegove jednoće, tako će im staviti pregradu na ahiretu pa Ga neće vidjeti.

16. “zatim će sigurno u oganj ući” – tj. ući će u Vatru i iskušavati njenu vrelinu.  

18. “Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu” – tj. oni će biti upisani među stanovnike Ilijjina, a to je Džennet ili najviši dio Dženneta. ”Ebrar” u originalnom tekstu označava pokorni.

19. “a znaš li ti šta je Illijjun?” – tj. znaš li Muhammede šta su Ilijjuni? Ovo je rečeno u smislu uveličavanja i pridavanja važnosti Ilijjinu.

20. “Knjiga čestitih je ispisana!” – tj. knjiga u kojoj su imena u redovima popisana.

21. ”nad njom bdiju oni Allahu bliski” – tj. meleki koji prisustvuju čitanju te knjige u kojoj su imena poredana i gledaju u nju. Rečeno je: Koji će na Sudnjem danu svjedočiti o onome što je u njima.

23. “sa divana” – to su ugodne sjedaljke u sobama sa tankim zastorima;  ”…gledati” – u počasti koje im je Allah pripremio. Rečeno je: Gledat će u lice Allaha, azze ve dželle.

24. “na licima njihovim prepoznat ćeš radost sretna života” – tj.kada ih vidiš, uočit ćeš da im je data blagodat, jer na licima im vidiš svjetlo, ljepotu, sjaj, krasotu.  

25. ُ “pićem zapečaćenim bit će napajani” – ”er-rehik” je zapečaćeno piće od vina u kojem neće biti prevare, niti nečega što će ga pokvariti. Zapečaćeni označava da ga neće dotaći ruka sve dok se njegov pečat ne otvori za čestite.

26. “čiji će pečat mošus biti” – tj. njegov posljednji ukus bit će poput mirisa miska – mošusa, kada onaj koji pije otvori usta na kraju pijenja, osjetit će miris poput mirisa mošusa. Rečeno je da ovo također znači da će posude biti zapečaćene mošusom; ”…i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!” – tj. neka oni koji to žele za tim žude. Natjecanje označava sporenje i borbu oko nečega. Svaki to želi za sebe zadobiti i drugoga preteći.   

27. “a bit će pomiješano s Tesnimom” – tj. taj napitak će se miješati sa Tesnimom, a Tesnim je piće koje će njima biti sipano sa visine. To je najplemenitije džennetsko piće.

28.”vrela iz kojeg će Allahu bliski piti” – bit će napajani napitkom sa izvora Tesnim i miješati ga u svojim čašama.  

29. “Zaista su grješnici“ – to su nevjernici;  ”…ismijavali one koji vjeruju” – ismijavali su se i izrugivali vjernicima.

30. ”i kada su pored njih prolazili, jedni drugima su namigivali” – namigivanje označava gestikulaciju očnim kapcima ili obrvama. Zbog islama su ih vrijeđali i brukali.  

31. “a kad su se vraćali” – tj. nevjernici; ”…porodicama svojim” – sa mjesta svojih okupljanja; ”…vraćali su se šale zbijajući” – tj. začuđeni i naslađujući se, te omalovažavajući i potcjenjujući vjernike zbijanjem šala.

33. “…a oni nisu poslani da ih čuvaju” – tj. nisu poslani muslimanima od Allaha, niti su zaduženi da im čuvaju njihova djela.

34.”Danas će se oni koji su vjerovali podsmijavati nevjernicima” – smijat će se nevjernicima kada ih vide poniženim i potčinjenim, kao što su se njima nevjernici smijali na dunjaluku.  

35. “sa divana će gledati” – gledat će u Allahove neprijatelje dok budu kažnjavani, a vjernici će biti u blagodatima na ugodnim sjedaljkama.  

36. “Da li su nevjernici nagrađeni za ono što su radili!?” – nevjernici će biti kažnjeni na dunjaluku zato što su se ismijavali vjernicima i potcjenjivali ih.

Prvi put objavljeno: srijeda, 28 Siječanj 2009 06:13

X