Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Tefsir

Tefsir sura El-Džumu’a i El-Munafikun

2.4kviews
Priredio: Emir Demir
1. ”Vladara Svetoga” – El-Kuddus – Sveti je onaj koji je čist od svake manjkavosti. 2. ”On je nepismenima poslao poslanika, jednog između njih” – pod nepismenima se misli na Arape, i na one koji su znali pisati, ali i na one koji nisu znali pisati, zato što nisu bili sljedbenici Knjige. Nepismeni (umijj) ne zna pisati, niti čitati napisano. Većina Arapa bila je takva. ”…da im ajete Njegove kazuje” – tj. Kur’an. Iako je nepismen, niti čita niti piše, a nije ga niko ni podučavao. ”…i da ih očisti” – tj. da ih očisti od prljavštine kufra, grijeha i ružnog morala. Neki su rekli da to znači da ispravnim vjerovanjem očisti njihova srca. ”…i da ih Knjizi i mudrosti nauči” – tj. knjizi Kur’anu i mudrosti sunneta. Neki su rekli da se Knjiga odnosi na pisanje perom, a mudrost na shvatanje u vjeri, kao što je rekao Malik b. Enes. ”…iako su prije bili u očitoj zabludi” – tj. u idolopoklonstvu i udaljenosti od istine.
3. ”I drugima koji im se još nisu priključili” – tj. onima koji im se nisu priključili u tom vremenu, ali će im se priključiti naknadno, odnosno da ih očisti i da očisti druge od njih, a to su generacije poslije ashaba iz reda Arapa koji su prešli na islam i drugi ljudi sve do Sudnjeg dana. El-Buhari od Ebu Hurejre navodi da je rekao: ”Sjedili smo kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., kada je objavljena sura El-Džumu’a. Proučio ju je, a kada je došao do riječi ‘i drugima koji im se još nisu priključili’, neki čovjek reče: ‘Allahov Poslaniče, ko su ti koji nam se još nisu priključili?’ Poslanik, s.a.v.s., stavi ruku na Selmana el-Farisija i reče: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, kada bi vjerovanje bilo na zvijezdi Danici, dostigli bi ga ovi ljudi.”’ ”…On je Silni i Mudri” – tj. krajnje snažan, ponosan i mudar.
5. ”Primjer onih kojima je Tevrat u breme dat” – ovo je primjer koji Allah Uzvišeni navodi za židove koji su ostavili postupanje po Tevratu, tj. zaduženi su bili da ga čuvaju i da postupaju po njemu. ”…pa ga potom ne nose” – tj. nisu postupali po onome čime on obavezuje, niti su se pokoravali onome što im je naređeno u njemu. ”…slični su magarcu koji knjige nosi” – esfar su ogromne knjige, a magarac ne zna da li mu je kakva knjiga ili đubrivo na leđima. ”O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete!” – tj. kako je loše ono s čime se porede, a to je magarac, a židovi uistinu i nalikuju magarcu. Magarac je najogavnije s čime se mogu uporediti oni koji laži iznose. Zato, o muslimani, nemojte biti poput njih. Allah Uzvišeni naveo je ovo upozoravajući one koji su ostavili Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na minberu dok je držao govor i otišli su hrleći za trgovinom. Ovakav je svaki onaj koji se udalji od hutbe, a čuje je. U hadisu se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko progovori petkom dok imam drži hutbu, njegov primjer je kao primjer magarca koji nosi knjige, a onaj ko mu kaže: ‘Šuti!’, ostao je bez džume.”  
6. ”Reci: O jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici” – pod izrazom ”hadu” misli se na one koji su se požidovili, jer su židovi tvrdili da imaju posebne odlike nad drugim ljudima i da su Allahovi štićenici u odnosu na druge ljude, Allahovi sinovi i Njegovi miljenici. Zato je Allah Uzvišeni naredio Svome Poslaniku, nakon što su židovi iznosili ove neistinite tvrdnje, da kaže: ”…onda smrt poželite” kako biste zadobili počast zbog svojih tvrdnji. ”…ako istinu govorite” – iznoseći ovu tvrdnju, jer onaj koji zna da će biti stanovnik Dženneta, nastoji da se riješi ovoga svijeta.
7. ”A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikada poželjeti” – zbog činjenja nevjerstva, grijeha, iskrivljavanja i izmjene.
8. ”Reci: Smrt od koje bježite zaista će vas stići” – tj. doći će vam iz pravca ka kojem vi bježite i licem u lice suočit ćete se sa njom. ”Zatim ćete Onome Koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti” – na Sudnjem danu. ”…i On će vas o onome što ste radili obavijestiti” – o ogavnim djelima za koja će vas kazniti.
9. ”O vjernici, kada se u petak na namaz pozovete” – pod pozivanjem se misli na ezan nakon što imam sjedne ma minber petkom, zato što u doba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nije bilo drugog ezana mimo ovoga. Ezan prije ovoga postojećeg petkom uveo je Osman, radijallahu anhu, uz prisustvo i svjedočenje ostalih ashaba, nakon što se Medina proširila. ”…požurite ka spominjanju Allaha” – tj. radite na tome da krenete ka spomenu Allaha, a taj spomen su hutba i džuma-namaz u džamijama. Zaokupirajte se pripremama za ovaj namaz kao što su kupanje, abdest i usmjerenost ka njemu. ”…i kupoprodaju ostavite” – tj. ostavite kupoprodaju, a tome se pridodaju sve ostale vrste ophođenja među ljudima u ovo vrijeme. Kada mujezin zauči ezan petkom za džumu, nije dozvoljeno kupovati i prodavati. ”…to vam je” – požurivanje ka spomenu Allaha i ostavljanje kupoprodaje; ”…bolje” – bolje od kupoprodaje i ostavljanja požurivanja, jer za izvršenje ovoga  dobiva se nagrada.
10. ”A kada se namaz obavi” – tj. kada obavite, izvršite i završite sa namazom – ”…onda se po zemlji raziđite” – radi trgovine i raspolaganja onim što vam je potrebno za vašu egzistenciju. ”…i Allahovu blagodat tražite” – tj. Njegovu opskrbu koju On u obilju daje Svojim robovima u vidu zarada iz kupoprodaje i ostalih transakcija. ”…i Allaha mnogo spominjite” – tj. nemojte tokom vaše trgovine zaboraviti da Ga mnogo spominjete zahvaljujući Mu što vas je uputio na dobro ovoga i budućeg svijeta. Isto tako, spominjite Ga zikrovima kojim se Njemu približavate, kao što su izgovaranje elhamdulillahi, subhanallah, Allahu ekber, estagfirullah i sl. ”…da biste postigli ono što želite” – tj. kako biste zadobili dobra oba svijeta.
11. ”A kada oni kakvu robu trgovačku ili zabavu ugledaju, pohrle joj” – povod objave ovog ajeta jeste da su stanovnici Medine bili u siromaštvu i prijekoj potrebi, pa je došla jedna karavana iz Šama, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., držao je džumansku hutbu. Ljudi su pohrlili ka toj karavani i samo dvanaest ljudi ostalo je u mesdžidu. U drugoj predaji: i još sedam žena. Značenje riječi ”pohrle joj” – tj. raziđu se izlazeći pred nju i dočekujući je. ”…i tebe ostave sama da stojiš” – tj. na minberu. ”Reci: Ono što je u Allaha” – u vidu velike nagrade, a ona je Džennet. ”…bolje je i od zabave i od trgovine” – za kojima ste otišli iz mesdžida, ostavljajući slušanje Vjerovjesnikove, s.a.v.s., hutbe. ”…a Allah je Opskrbitelj najbolji.”

SURA EL-MUNAFIKUN (LICEMJERI)
    
1. ”Kada ti licemjeri dolaze” – tj. kada ti dođu i prisustvuju mjestu okupljanja ”…oni govore: Mi svjedočimo, uistinu, da si ti Allahov poslanik” – tj. potvrđuju svoje svjedočenje kako bi dali do znanja da to proizilazi iz dubine njihovih srca uz iskrenost u vjerovanju. Riječi ”svjedočimo” znače: znamo. ”…i Allah zna da si ti zaista Njegov poslanik” – ovo je potvrda od Allaha za govor koji oni iznose svjedočeći Muhammedu, s.a.v.s., poslanstvo kako se ne bi shvatio povratak sljedećem nijekanju: ”…a Allah tvrdi da su licemjeri pravi lašci”, tj. kada licemjeri dođu Poslaniku izjašnjavaju se kao muslimani, međutim, njihovo unutarnje uvjerenje potpuno je suprotno njihovim riječima, i njihovo izjašnjavanje samo je isprazni govor.
2. ”Oni su svoje zakletve štitom uzeli” – tj. zakletve kojima su vam se zakleli uzeli su kao zaštitu od vas i zastor kojim se čuvaju od ubistva i porobljavanja. ”…pa od Allahova puta odvraćaju” – tj. spriječili su ljude da vjeruju, da se bore i da rade djela pokornosti tako što su sumnjičili i umanjivali vrijednost vjerovjesništva. ”Ružno je, doista, kako postupaju” – licemjerno i odvraćaju od Allahovog puta.
3. ”To je zato što su vjernici bili” – tj. iz svoga licemjerja. ”…pa nevjernici postali” – tj. u svojoj nutrini. Rečeno je da je ovaj ajet objavljen o ljudima koji su vjerovali, a zatim se odmetnuli. ”…i onda su im srca zapečaćena” – tj. na njih je udaren pečat zbog njihovog nevjerovanja i poslije toga iman neće ući u njih. ”…pa ne shvaćaju” – ono što je za njih ispravno i razborito.
4. ”Kada ih pogledaš, njihov te izgled ushićuje” – njihovi izgledi i pozicije zadive onoga ko ih gleda zbog sjaja i pedantnosti. ”…i kada progovore, ti slušaš riječi njihove” – pa misliš da je njihov govor istinit i istinoljubiv zbog njihove rječitosti i elokvencije. Abdullah b. Ubejj, vođa licemjera, bio je rječit, krupan i lijepog izgleda. ”…oni su kao šuplji, naslonjeni balvani” – uspoređeni su sa šupljim, naslonjenim balvanima na zidove, kada su u prisustvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ti balvani ne shvaćaju i ne znaju, jer ne posjeduju korisno shvatanje i znanje kojim će se okoristiti onaj ko ga nosi. ”…i misle da je svaki povik protiv njih” – rečeno je: Licemjeri su se pribojavali objave koja bi ih raskrinkala ukazujući na njihovo nevjerovanje koje kriju, čime bi muslimanima postali dozvoljeni njihovi životi i imeci. ”Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj” – da ne dobiju priliku pa da te se domognu, ili da saznaju nešto od tvojih tajni, jer su oni špijuni koji rade za tvoje neprijatelje nevjernike. ”Allah ih ubio” – tj. prokleo, a ovo je vid podučavanja vjernika da to govore. ”…kuda se odmeću?” – tj. kako se odmiču od istine i postaju naklonjeni nevjerstvu.
5. ”A kada im se rekne: Dođite! Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti, oni svojim glavama tresu” – tj. pomiču glavama ismijavajući se sa tim i udaljavajući se od traženja oprosta. ”…i vidiš ih kako odbijaju” – udaljavaju se od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. ”…nadmeno” – oholeći se nad dolaskom Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., tražeći da zatraži oprosta za njih, tj. oni sebe smatraju većim od toga, a na takav postupak gledaju sa podozrenjem.
6. ”Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio” – to im neće koristiti jer ustrajavaju u licemjerstvu i ostaju na nevjerstvu. ”…Allah im zaista neće oprostiti” – tj. sve dok su u licemjerstvu. ”…Allah doista narodu neposlušnom neće na Pravi put ukazati” – tj. onima koji u potpunosti izlaze iz pokornosti i koji su duboko zagazili u nepokornosti Allahu, a prioritetno se u ovu kategoriju ubrajaju i dvoličnjaci.
7. ”Oni govore: Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahovog Poslanika ne bi li ga napustili”– tj. kako bi se od njega razišli, a pod tim su mislili na siromašne muhadžire. ”A riznice nebesa i Zemlje su Allahove” – tj. On je opskrbitelj ovih muhadžira. ”…ali licemjeri ne shvataju” – da su riznice opskrbe u Allahovoj ruci, misleći da Allah neće dati obilje vjernicima.
8. ”Oni govore: Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabije” – ovo je rekao Abdullah b. Ubejj, poglavar dvoličnjaka. Pod jačim misli na sebe i svoje sljedbenike, a pod slabijim na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i njegove sljedbenike. Pod vraćanjem u Medinu misli na povratak iz tog pohoda. Od Zejda b. Erkama prenosi se da je rekao: ”Bio sam sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., u jednom pohodu, a Abdullah b. Ubejj reče: ”Ako se vratimo u Medinu, jači će istjerati slabijeg.” Otišao sam potom Vjerovjesniku, s.a.v.s., i obavijestio ga o tome, a Abdullah b. Ubejj zakleo se da takvo nešto nije rekao.” Zejd reče: ”Moji ljudi su me prekorili i upitali: ‘Šta si htio od ovoga?’ Otišao sam i zaspao tužan i potišten, a zatim Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., posla po mene i reče: ‘Allah Uzvišeni objavio je opravdanje za tebe i potvrdio ono što si govorio. Objavio je ovaj ajet…”’
9. ”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha” – Allah upozorava vjernike na ponašanje licemjera koje su zabavili njihovi imeci i djeca od spominjanja Allaha, a to su obaveze islama. Neki su rekli da se to odnosi na učenje Kur’ana. ”A oni koji to učine” – tako što se zabave dunjalukom pored vjere. ”…bit će izgubljeni” – tj. u potpunosti će propasti.
10. ”I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte” – tj. udjeljujte na putevima dobra dio onoga što smo vam Mi dali kao opskrbu. Neki su rekli da se pod ovim misli na obavezni zekat. ”…prije nego nekom od vas smrt dođe” – tako što dođu njeni povodi ili se pojave njeni znakovi. ”…a onda rekne: Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš” – tj. zašto mi još nisi dao roka i odgodio moju smrt nakratko. ”…pa da milostinju udijelim” – tj. da dadnem sadaku iz svoga imetka. ”…i da dobar budem”.
11. ”Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe” – tj. kada dođe zapisani rok i završi se život. ”…a Allah dobro zna ono što vi radite” – Njemu nije ništa skriveno i On će vas nagraditi ili kazniti shodno vašim djelima.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865