Tefsir

Tefsir sura Eš-Šams, El-Lejl i Ed-Duha

2.39Kpregledi
Priredio: Emir Demir

1.”Tako mi Sunca i svjetla njegova!” – ”duha” u originalnom tekstu označava vrijeme uspinjanja sunčevog diska nakon što svjetlost upotpuni. 2. “i Mjeseca kada ga prati” – tj. kada ga prati poslije zalaska Sunca.  3. “i dana kada ga vidljivim učini” – tj. kada vidljivim učini Sunce, jer se Sunce danju u potpunosti razjasni i razbistri. 6. “i Zemlje i Onoga Koji je rasprostrije” – tj. učinio je prostranom na svim krajevima.
7. “i duše i Onoga Koji je stvori” – tj. stvorio je dušu, a organe tijela u kojem se nalazi učinio skladnim, te dušu u to tijelo postavio. Čovjeku je dao ogromnu intelektualnu snagu i učinio je ispravnom shodno prirodnoj urođenosti. Poslanik, s.a.v.s., kaže. ”Svako dijete se rađa u svojoj prirodnosti, pa ga njegovi roditelji učine židovom, kršćaninom ili vatropoklonikom.”   
8. “pa je nadahnu da zna šta je griješenje, a šta bogobojaznost” – tj. upoznao je i pojasnio joj stanje griješenja i bogobojaznosti, te njihovu ljepotu i ogavnost.
9. “uspjet će samo onaj ko je očisti” – tj. ko očisti svoju dušu, unaprijedi je i uzvisi bogobojaznošću. Takav je zadobio sve što traži i uzeo sve što voli.
10. “a bit će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!” – tj. propao je onaj ko je odvede u zabludu, zavede i zapostavi kod Allaha, a ne bude joj ukazivao na pokornost i dobra djela.
11. ”Semud je zbog obijesti svoje poricao” – tj. povodom nepravde i tiranije, što ih je podstaklo na poricanje. Obijest označava prelazak granice u nepokornosti.
12. “Kad se jedan nesretnik između njih podigao” – tj. kada je ustao najnesretniji čovjek iz Semuda, a on se zove Kaddar b. Salif, zaklao je devu. ”Bease” u originalnom tekstu označava krenuti i izvršiti.   
13. “Allahov poslanik im je doviknuo” – tj. Salih;  ”Pustite Allahovu devu” – tj. ostavite Allahovu devu upozoravajući ih na nju. ”…i njen red pojenja!” – tj. pojenja vodom, pa nemojte joj se približavati na dan njenog pojenja.
14. “i Gospodar njihov ih je, zbog grijeha njihovih, uništio” – tj. uništio ih je poklopivši ih kaznom;  ”…i kaznom sve obuhvatio” – tj. poravnao je zemlju sa njima, zatrpavši ih u zemlju.
15. “ne strahujući zbog toga od odgovornosti” – tj. Allah je to učinio, a On se ne pribojava nikakve posljedice ili popratnog ishoda.

SURA EL-LEJL (NOĆ)

3. “…i Onoga Koji muško i žensko stvara” – ovo je Allahovo zaklinjanje Njegovim stvorenjima, tj. muškim i ženskim spolom, ljudskog i drugih rodova.
4. “vaš trud je, zaista, različit” – tj. vaša se djela razlikuju, neka su za Džennet, a neka za Džehennem, neko nastoji da razbije okove svoje duše, a neko joj otežava.  
5. “onome koji udjeljuje i bogobojazan” – tj. uloži svoj imetak u ono što će polučiti dobrom i bude se čuvao Allahovih zabrana.  
6. “i ono najljepše smatra istinitim” – tj. ono što mu je dato od Allaha ili potvrdi ono što mu je Allah obećao kao naknadu za ono što je utrošio.
7. “njemu ćemo put dobra olakšati” – tj. olakšat ćemo mu dijeljenje na putevima dobra i rad u skladu sa pokornošću Allahu. Ovi ajeti objavljeni su o Ebu Bekru es-Siddiku kada je kupio šest robova vjernika koji su bili u vlasništvu idolopoklonika Mekkelija. Kažnjavali su ih zbog vjerovanja u Allaha, pa ih je on oslobodio.   
10. “njemu ćemo put zla olakšati” – tj.  pripremit ćemo ga za najtežu osobinu i njemu je olakšati tako da mu budu otežani povodi dobra i ispravnosti i bude nemoćan da ih čini, a to će ga onda odvesti u Vatru.
11. “i imetak njegov mu neće koristiti” – tj. njemu neće ništa koristiti imetak na kojem je tvrdičio. ”…kad se strovali” – tj. kada umre, propadne i strovali se u Džehennem.
12. “Mi smo dužni ukazati na Pravi put” – Nama je dužnost da pojasnimo put upute u odnosu na put zablude. El-Ferra kaže: ”Ko krene za uputom, Allah na Sebe preuzima usmjerenje na taj put.” On kaže: ”Ko bude želio Allaha, Allah će mu biti na putu, koga On  bude želio, bit će upućen ka Njemu.”      
13. “i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet” – tj. Nama pripada sve što je na budućem i ovom svijetu, Mi postupamo kako želimo.
14. “Zato vas opominjem razbuktalom vatrom” – koja će se potpaliti i usijati.   
15. “u koju će ući samo najveći nesretnik” – a to je kafir koji će osjetiti njenu žestinu i vrelinu.
16. “onaj koji bude poricao i okretao se” – tj. koji bude poricao istinu s kojom su dolazili poslanici i udalji se od pokornosti i vjerovanja.
17. “a od nje će daleko biti onaj najbogobojazniji” – tj. od nje će biti udaljen onaj ko se uveliko čuva nevjerstva. El-Vahidi kaže: ”Bogobojazni je ovdje Ebu Bekr es-Siddik, prema mišljenju svih mufessira”, tj. ova sura je objavljena o njemu, a u suprotnom je njen propis općenit. Allah najbolje zna.    
18. “onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao” – tj. koji ga daje i troši u svrhe dobra. ”…da bi se očistio” – tražeći time da bude čist kod Allaha.
19. “ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati” – tj. nije udijelio imetak kako bi svojim udjeljivanjem zadobio blagodat nekoga od ljudi, i da bi dobio protunaknadu za to.   
21. “i on će, zbilja, zadovoljan biti!” – tj. tako nam Allaha, on će biti sigurno zadovoljan počastima i velikom nagradom koju će dobiti.

SURA ED-DUHA (JUTRO)

Vjerovjesnik, s.a.v.s., jednom je obolio pa nije klanjao noćni namaz dvije ili tri noći. Neka žena mu je došla i rekla: ”Vidim da te je tvoj šejtan ostavio i nije ti se približavao dvije li tri noći.” Potom je Allah objavio ovaj ajet.  

1.   “Tako mi jutra” – jutro (ed-duha) je vremenski period kada se Sunce podiže ka zenitu.
2. “i noći kad se utiša” – El-Asmei kaže da ”sedža” u originalnom tekstu označava prekrivanje dana, kao što se čovjek prekrije odjećom.  
3. “Gospodar tvoj nije te ni napustio” – nije te ostavio kao što napušta onaj koji odlazi na putovanje, niti ti je prekinuo objavu; ”…ni omrznuo!” – nije te ni zamrzio.
4. “Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovog svijeta” – Džennet ti je bolji od dunjaluka, iako mu je na dunjaluku data počast vjerovjesništva.
5. “a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati” – tj. pobjedu u vjeri, nagradu, Havd – izvor i zalaganje za ummet na ahiretu;”…pa ćeš zadovoljan biti.”
6. “Zar te siročetom ne nađe, pa ti utočište dade” – tj. bio si siroče bez oca, pa ti je dao utočište kojem si pribjegao.
7. “i zalutalim te nađe, pa te uputi” – tj. nije poznavao Kur’an niti propise pa ga je Allah na to uputio.  
8. “i siromahom te nađe, pa te bogatim učini?” – tj. bio si siromašan i nisi imao imetka, pa ti je dao bogatstvo u opskrbi koju ti je podario.  
9. “Zato siroče ne ucvili” – tj. nemoj nepravedno postupati prema njemu zbog njegove slabosti, već mu podaj njegovo pravo i prisjeti se kada si ti bio siroče.
10. “i onoga ko traži ne odbij” – nemoj ga otjerati kada te za nešto zamoli, jer si i ti siromašan, ili ćeš ga nahraniti, ili ćeš ga blago odbiti.
11. “i o blagodati Gospodara svoga kazuj!” – Uzvišeni Allah mu je naredio da kazuje o Allahovim blagodatima koje mu je dao. Pričanje o Allahovim blagodatima je vid zahvale. Neki su rekli da blagodat ovdje označava Kur’an koji mu je naredio da uči i po njemu govori.

Prvi put objavljeno: nedjelja, 22 Veljača 2009 07:54

X