archiveUmmul-qurra

ISTAKNUTORazličite teme

Dva Bošnjaka diplomanti na ceremoniji Univerziteta Ummul – Qura u Mekki

09. marta 2017. godine, u Svetoj Mekki na Univerzitetu Ummul–Qura održana je svečana ceremonija dodjele diploma svršenicima na svim nivoima studija za 1437/38. odnosno 2016/17. školsku godinu. Na svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti, rektor Univerziteta, profesori, roditelji i prijatelji počasnih članova. Organizacija je bila na visokom nivou i perfektna uz...