Akida

Sunnet Poslanika s.a.v.s. i njegovih ashaba

1.4Kpregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić
 
Ebul-Husejn Muhammed b. Ahmed
b. Abdurrahman el-Malti el-Šafi’i

Ebul-Husejn rhm., kaže: Od Muhammeda b. ‘Ukkaše rhm., se bilježi sljedeće: Osnove sunneta Poslanika s.a.w.s., (usulul-sunneh), na kojima su složni svi fakihi – islamski pravnici i ostala ‘ulema poput:

1.    ‘Ali b. Asim
2.    Sufjan b. ‘Ujejne
3.    Muhammed b. Jusuf el-Firjabi
4.    Šu’ajb
5.    Muhammed b. Omer el-Vakidi
6.    Šabeh b. Suvar
7.    Fadl b. Dekkin el-Kufi
8.    Abdul-Aziz b. Ubban el-Kufi
9.    Abdullah b. Davud
10.    Ja’ala b. Kubejse
11.    Se’id b. Usman
12.    Ezher i Ebu Abdurrahmana el-Makri
13.    Zuhejr b. Ne’im
14.    Nadr b. Šumejl
15.    Ahmed b. Halid el-Dimeški
16.    Velid b. Muslim el-Kureši
17.    Ruvvad b. el-Džerrah el-Askelani
18.    Jahja b. Jahja
19.    Ishak b. Rahivejh
20.    Jahja b. Se’id el-Kattan
21.    Abdurrahman b. Mehdi
22.    Ebu Mu’avija el-Darir

…svi su odreda govorili: Zatekli smo ashabe Allahovog Poslanika s.a.w.s., da su zastupali sljedeće stavove:

1.    Zadovoljstvo Allahovim dž.š., kada’ i kaderom.
2.    Potpuno predavanje Allahovom dž.š., emru-upravi.
3.    Strpljenje nad Allahovim hukmom-vladom, propisima.
4.    Raditi ono što je Allah dž.š., naredio.
5.    Ustegnuti se od onoga što je Allah dž.š., zabranio.
6.    Iskrenost u djelima prema Allahu dž.š..
7.    Iman-vjerovanje u to da je dobro i zlo od Allaha dž.š..
8.    Izbjegavati pretvaranje, raspravljanje i svađanje s drugima u pitanjima dina-vjere.
9.    Činiti mesh po mestvama.
10.   Džihad protivu nevjernika se vodi sa svim pripadnicima kible.
11.   Sunnet je da se dženaza klanja svakom umrlom pripadniku kible.
12.   Iman-vjerovanje jača i slabi.
13.   Iman-vjerovanje je riječ i djelo.
14.   Kur’an je Allahov dž.š., govor.
15.   Strpljenje pod zastavom postojećih vlasti bez obzira na njihovu pravdu ili nepravdu koju vrše.
16.   Neće se sabljom ustajati protivu vođa muslimana pa makar oni bili i nasilnici.
17.   Za pojedince od pripadnika kible se ne govori da su džennetlije niti da su džehennemlije.
18.   Niko od pripadnika kelime-i-tevhida se ne smije proglašavati nevjernikom zbog grijeha kojeg je počinio pa makar u pitanju bili veliki i teški grijesi (keba’ir).
19.   Ustezati se od kritike spram ashaba Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.w.s..
20.   Najbolji čovjek nakon Poslanika s.a.w.s., je Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija – Allah bio zadovoljan svima njima!

Izvadak iz djela:
El-Tenbih ver-Reddu ‘ala Ehlil-Ehva’i vel-Bide’i, 1/14-15.

Prijevod s arapskog jezika:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Prvi put objavljeno: utorak, 10 Veljača 2009 19:32