Akida

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (28.dio)

3.9kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić

Mnoštvo potresa – podrhtavanja tla: U zadnje vrijeme smo svjedoci jedne učestale pojave, koja nam je već odavno najavljena Sunnetom Allahovog Poslanika s.a.w.s., a u pitanju su učestali i brojni zemljotresi, koji su posebno u zadnje vrijeme drmali Čileom, Japanom, Turskom, Crnom Gorom (Ulcinj), Australijom, Meksikom, Haitijom, Srbijom (Nova Varoš), Filipinima, Nova Gvineja, itd.. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s., : «Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne učestaju zemljotresi. » (Buharija, 13/81-82)

Od Selemeta b. Nufejla Es-Sekunija se prenosi da je rekao: Sjedili smo kod Allahova Poslanika s.a.v.s., … (navodeći hadis u kojem, između ostalog stoji): “Pred Sudnji dan će se pojaviti velika smrtnost, nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa.” (Musned Ahmed, 7/306)

Ibn Hadžer kaže: “Veliki potresi zadesiše većinu sjevernih, istočnih i

zapadnih gradova, ali ono što se iz hadisa može vidjeti da se pod ovim misli na njihovu sveobuhvatnost i neprestanost.” (Fethul-Bari, 13/87)

Ovo potvrđuje i predaja Abdullaha b. Havale, r.a., kada kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je stavio svoje ruke na moju glavu – ili na moje tjeme – pa je rekao: “Osvojićete Šam, i raskrčmićete riznice Persije i Vizantije, i svaki od vas će imati mnogo imetka, toliko da ako se nekome od vas bude dalo 100 zlatnih dinara – prezrijeće to! Zatim stavi ruku na moju glavu i reče: O sine Havvalov!, kada vidiš da se Hilafet ustoličio u svetoj zemlji (Šamu), znaj da su se približili zemljotresi, nesreće i ogromne poteškoće; tada će nastupanje Sudnjeg dana biti bliže ljudima nego što su moje ruke blizu tvoje glave.” (Sahih. Sunen, Ebu Davud, br.2537.; Musned Ahmed, 5/288)

Zbog čega Allah dž.š., daje ovolike zemljotrese i nesreće, i kakva mudrost leži u tome kada su muslimani u pitanju?

–      Nema sumnje u to da Allah dž.š., nikada ne daje da se desi „golo zlo“. Mnogo je događaja koji su u očima ljudi bili zlo – ali su oni u sebi nosili veliko dobro, Allah dž.š., zna a vi ne znate! Allah dž.š., kaže: „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7.); „Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.“ (El-nisa, 147.); „Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.“ (el-Nahl, 112.)

–      Nekada Allah dž.š., daje zemljotrese, potrese, gromove i oluje kao vid kazne ljudima koji ne vjeruju i onima koji Allahove blagodati poriču, koji su nezahvalni, poput: potopa za vrijeme Nuha a.s., oluje za vrijeme Huda a.s., groma za vrijeme Saliha a.s., vriska za vrijeme Šu’ajba a.s., padanja kamenja s nebesa za vrijeme Luta a.s., utapanja faraona i njegove vojske za vrijeme Musa a.s., itd..

–      Nekada Allah dž.š., daje ove prirodne nepogode kao upozorenje Svojim robovima, i kao jedan vid ukora i prijekora spram njihove opuštenosti i zapadanja u stanje lijenosti i nezahvalnosti, kako bi se povratili i pokajali. Allah dž.š., kaže: „A da ne šaljemo razna čuda, zadržava Nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A razna čuda šaljemo samo kako bi zastrašili.“ (el-Isra’, 59.)

Allah dž.š., iskušava Svoje robove raznim nedaćama, kako bi probudio nemarne duše, kako bi osora, oštra i gruba srca smekšala, i kako bi se suhe oči orosile suzama!

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., kaže: „Allah dž.š., nekada dozvoli Zemlji da prodiše što prouzrokuje brojne zemljotrese, od čega Allahovi robovi uzmu pouku straha i poniznosti prema Allahu dž.š., pokajanja i odustajanja od neposlušnosti, harama i grijeha. Robovi se tada pokore Allahu dž.š., i pokaju, i tako su prvi muslimani znali i zboriti nakon nastanka zemljotresa: „Vaš Gospodar vam ukor šalje!“ Omer b. el-Hattab r.a., je jedne prilike, nakon zemljotresa u Medini, držao hutbu i rekao: „Ako se još jedanput desi zemljotres u Medini – ja više neću stanovati u njoj!“

Imam Ahmed rhm., bilježi predaju od Safijje r.a., koja je rekla: „U Medini, za vrijeme Omera r.a., se desio zemljotres, pa je rekao: O Ljudi, šta se ovo dešava!? Brzo li ste se pokvarili! Ako se opet ponovi zemljotres – više ne stanujem sa vama u Medini!“

Ka’ab rhm., je rekao: „Zemlja se trese onda kada se na njoj čine veliki grijesi, pa se Zemlja trese od straha od Allahova dž.š., pogleda!“

Nekada Allah dž.š., daje prirodne nepogode i nesreće radi pročišćenja iskrenih i strpljivih vjernika od grijeha kojih imaju pri sebi, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, & one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ”Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!” & Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!“ (el-Bekara, br.155-157.)

Dakle, svi ovi zemljotresi i prirodne katastrofe i muke koje se dešavaju po svijetu i kod nas i pored muke i problema i boli koje nose sa sobom, i pored propadanja života, i imetaka i plodova i kuća – u sebi ipak nose Božiji rahmet i milost, i čišćenje od grijeha, kako se to bilježi od Ebu Musa’a el-Eš’arija r.a., da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Moj ummet je merhum-ummet tj. ummet koji je zaslužan milosti; neće imati kaznu na Sudnjemu Danu, ali će imati kaznu na dunjaluku u vidu fitni – smutnji i iskušenja, zemljotresa i ubistava!“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim)

Ovaj hadis nas upućuje na to da će većina pripadnika ovoga ummeta biti kušana na ovome svijetu raznim fitnama – smutnjama i iskušenjima, bolestima, problemima, zemljotresima i prirodnim katastrofama – kao vid čišćenja od grijeha, shodno hadisu kojeg prenose Ebu Hurejre i Ebu Se’id el-Hudri r.a., u kojem stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Neće jednog muslimana snaći umor, niti bolest, niti briga, niti tuga, niti uvreda, niti briga, niti trn koji će ga ubosti a da mu Allah dž.š., zbog toga neće oprostiti neki grijeh!“ (Muttefekun ‘alejh)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kome Allah dž.š., zaželi dobra – stavi ga na iskušenje!“ (Buhari, br.5645.)

Allahovi robovi, zemljotresi su strašne nepogode, posljedice su mu razarajuće i bolne, a u isto vrijeme nas budi i diže iz postelje lijenosti i nemarakako bi se prisjetili Ahireta i strahoba Sudnjega Dana. Dunjalučki zemljotresi i poštede neki život i neku kuću, ali ahiretski zemljotres neće poštedjeti niti dojilju niti trudnicu niti dijete, a ljudi će biti kao da su pijani, od strahoba tih događaja!

Allah dž.š., kaže: „O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! & Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti!“ (el-Hadždž, 1-2.)

Zemlja će se s nebesima zamjeniti, planine će se zdrobiti, mora će se vatrom ispuniti, nebesa rascjepati i sviće pred Allahom Gordim stati! Gospodaru naš, podaj nam dobro u Danu stajanja pred Tobom, i učini nas bezbjednim na danu kijameta i stajanja pred tobom, i učini nas jednim od onih koji se neće plašiti i koji ni za čim neće tugovati. Svaka hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835