Akida

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (25.dio)

1.1kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loši među-komšijski odnosi: Imam Ahmed i Hakim rhm., prenose od Abdullaha b. Amra, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih odnosa i loši međukomšijski odnosi.” (Musned Ahmed, 10/26-31.) Imam Taberani rhm., u svom djelu “El-Evsat” prenosi od Enesa r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Od predznaka Sudnjeg dana spada: razvrat, besramnost i kidanje rodbinskih odnosa.”

Imam Ahmed rhm., prenosi od Ibn Mes’uda, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Pred sami Sudnji dan će se pojaviti… kidanje rodbinskih odnosa.” (Musned Ahmed, 5/333.)

Sve ono na što nas upozori naš Poslanik, s.a.v.s., desilo se. Razvrat i nemoral se proširi među mnogim ljudima, ne osvrćući se na to šta sve rade od grijeha i šta ih čeka zbog toga od kazni. Bližnji se ne pazi i ne obilazi sa svojim bližnjim, već se među njima prekidoše sve veze i spojevi. Prođu po mjeseci i godine a da se ne posjete, mimo toga što žive u jednom mjestu. Sve ovo je produkt slaboga imana, jer nas je Poslanik, s.a.v.s., podsticao na uspostavljanje i čuvanje rodbinskih veza, a upozorio nas na opasnost njihovim kidanjem.

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: “Kada Allah stvori stvorenja, rodbinska veza ustade i reče: Je li ovo mjesto utočišta onih koji prekidaju rodbinske odnose ? Allah, dž.š. odgovori : Da; da li ćeš biti zadovoljna da spojim one koji spajaju rodbinske odnose a da rastavim one koji ih raskidaju ? Odgovori : Svakako. Uzvišeni Allah reče: To ti pripada.” Potom Allahov Poslanik s.a.v.s., reče: Ako želite proučite sljedeće ajete: “Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 22-24)“ (Muttefekun ‘alejh)

Uvijek su svečane prilike bile pogodan emotivni momenat za posvećivanje pažnje svojim najbližim. To su momenti kada se čovjek, više nego inače, osjeća bližim svome rodu, momenti kada se prelazi preko grešaka i kada se one praštaju. U takvim prilikama muslimani imaju posebno duševno osjećanje kada se nađe mjesta za druge i kada se zaboravljaju svakodnevni problemi.

Zbog toga je vrijeme da se zapitamo da li su naše rodbinske veze na onom nivou kakve su bile u vrijeme naših starih, naših nana i djedova? U vrijeme kada se znalo za rodbinu i kada se bilo privrženo svome. Da li smo se pod uticajem tehnološke ekspanzije i pojave masmedija i telekomunikacija udaljili ili približili jedni drugima? Po svemu sudeći, prije će biti ono prvo, iako su ova sredstva savremene komunikacije izumljena da bi ljudima olašala komunikaciju, zapravo da bi ih približila jedne drugima.

Naši su stari znali za svoj rod i dobro ga čuvali i pazili, svejedno bio rođak blizu kuće u komšiluku ili u petom selu. Redovno se obilazilo i u pohode odlazilo. U veselju i u tuzi, u dobru i u zlu jedni su drugima uvijek bili tu. Zbog toga su se osjećali zaštićenim i sigurnim. Zbog toga su bili siti a ne pohlepni kao mnogi danas. Njima je dovoljna bila kuća od pruća i blata, a mi nismo zadovoljni ni u dvorcu od zlata. Uz svijeću i kajmak i pekmez od jabuka sijelili su i imali vremena o svemu pričati i brigu voditi. I smijali su se i igrali i nisu kukali i žalili se na teško stanje.

U odnosu na njihov vakat hrane je danas u izobilju, sredstva prevoza su pred skoro svakom kućom. A kuće su pune i hrane i namještaja, ali u njima nema bereketa, u njima nema veselja, u njima se skoro i ne priča, već se bulji u onaj televizor i sva rodbina gleda argentinske serije koje ih uče kako rodbinske veze i nisu baš toliko bitne. Naime, dovoljno je jednom godišnje okupit se prilikom neke posebne prigode. Htjeli mi to priznati ili ne, naše veze su pokidane ili su toliko olabavile da im malo fali da puknu. Toplina doma je nestala u mnogim bošnjačkim kućama. Nju je zamijenila hladnoća zapadnog stila življenja koji ne vodi baš mnogo brige o svome bližnjem.

Svakodnevno se žalimo kako nam vrijeme leti i kako nemamo vremena za posjete rodbini. Žalimo se i kako nema bereketa ni u imetku, ni u djeci, niti ičemu drugom. Žalimo se i na to kako su ljudi postali zatvoreni u sebe i kako su nervozni. Malo im fali pa da iz njih bukne bijes i srdžba. Da li smo ikada razmišljali da upravo zapostavljanje rodbine može biti uzrokom takvom jednom stanju. Da li iko razmišlja o tome da uzrok nedolaska Allahove milosti i bereketa može biti upravo kidanje rodbinskih veza.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je sjedio u društvu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Allahova milost ne silazi na zajednicu u kojoj ima osoba koja kida rodbinske veze.”

Uzvišeni Gospodar svih svjetova je rekao: “Daj rođaku svome njegovo pravo…” (El-Isra, 26) “Allah naređuje da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje…” (En-Nahl, 90)

Osim posjete i redovnog raspitivanja o njegovu stanju, rođak kod nas ima i materijalno pravo. Zbog toga se preporučuje kada se radi o sadaki, zekatu ili sadekatul-fitru da se prvo dadne svome bližnjem jer nam je on najpreči. Uzvišeni Allah kaže: “A rođaci su preči jedni drugima od ostalih vjernika…”

Ovo nikako nije vid plemenske pristrasnosti, niti plemenskog nacionalizma. Ova prečina se odnosi prije svega na materijalnu solidarnost i pomoć a zatim na krvnu zaštitu, osim u slučaju ako se radi o nepravdi kada Islam osuđuje svaki vid solidarnosti svejedno radilo se o rođaku ili nekom drugom. Cilj materijalnog pomaganja rodbine jeste učvršćivanje veze.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Sadaka učinjena siromahu jeste obična sadaka, a sadaka učinjena svojoj rodbini dvostruka je sadaka”. (Et-Tirmizi)

Osim što materijalno pomažemo rodbinu, sadaka njima učinjena je i vid održavanja rodbinskih veza, dok sadaka učinjena siromahu to nije. Kada je Ebu Talha htio da pokloni svoju najljepšu bašču pokoravajući se riječima Uzvišenog Allaha: “Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže.” (Ali Imran, 92), rekao je tada: “Allahov Poslaniče, ovu bašču u ime Allaha poklanjam siromašnim i nevoljnicima!” Poslanik s.a.v.s. mu je na to rekao: “Allah te nagradio za takvo djelo, ali je preče da ti to podijeliš svojim rođacima.” (El-Buhari)

Od Umm Kulsum se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Najbolja sadaka je ona koja se udijeli svom rođaku.” Odmah nakon naredbe o obožavanju samo Allaha i dobročinstva prema roditeljima Uzvišeni Allah naređuje dobročinstvo prema rodbini. “I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima…” (En-Nisa, 36)

Govori nam se da ovaj redoslijed u pridavanju pažnje nekome ili nečemu se ima poštovati ako hoćemo Allahovu dž.š., nagradu. U našem stvarnom životu stvari nisu postavljene sukladno ovoj Allahovoj naredbi. Vrlo često su nam prijatelji ili poslovni partneri preči nego li naš amidža, dajdža ili brat. Sa onima prvima smo skoro svaki dan i na kahvi, i na ručku, i na poslu, dok svoje rođake jedva da obiđemo za bajram. Poremećaj kur’anskog redoslijeda će dovesti do poremećaja u ravnoteži naših odnosa prema rodbini a samim time i prema Allahu.

Govoreći o velikim griješnicima i opisujući ih, Uzvišeni Allah kaže da su to oni: “koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se čvrstim drži…” (El-Bekara, 27)

Ono što je Allah naredio da se čvrstim održava jeste rodbinska veza, a oni je kidaju. Ko god tako radi on je veliki griješnik čiji će konačni ishod na Sudnjem odrediti Uzvišeni Gospodar svjetova.

Primjetno je da kad se čovjek osili i vlasti dočepa rodbinske veze kida. Tad mu njegova oholost i visoki položaj ne dozvoljavaju da vidi one ispod sebe. Tada on nema vremena za rodbinu, zauzet je velikim poslovima. On živi u društvu njegovog nivoa i ne osvrće se na one ispod. Zbog toga što je vlast velika kušnja Uzvišeni Allah kaže: “Zar i vi ne biste, kad biste se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali!” (Muhammed, 22)

Tiranstvo, korupcija i drugi vidovi nereda na zemlji su u istoj ravni kao i grijeh onoga koji zapostavlja rodbinu.

Hadisi o rodbinskim vezama

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka održava rodbinske veze.” (Buhari i Muslim)

Vjerovanje u Allaha i Sudnji dan su dvije temeljne istine vjere. Koliko je održavanje dobrih rodbinskih odnosa bitno i važno govori nam činjenica da je Poslanik s.a.v.s., povezao je sa temeljnim istinama vjere, što znači da kako god nema vjernika bez vjerovanja u oba temelja vjere, tako isto nema ni ispravnog vjernika-muslimana bez održavanja rodbinskih odnosa.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Uspostavljanje rodbinskih veza povećava bereket i produžava život”. Hadis je sušta istina. Hadis je poruka i pouka. Hadis je lijek za sve one bolesti koje smo spomenuli kao posljedicu kidanja rodbinskih veza.

Onaj ko je probao recept spomenutog hadisa kazat će vam kako mu se bereket u imetku ili porodici povećao onog momenta kada je počeo posvećivati veću pažnju svojoj rodbini. I ne samo da je osjetio bereket već je osjetio svu slast i idilu lijepog porodičnog života. Održavanje rodbinskih veza produžava život.

Tumačeći ovaj dio hadisa islamski učenjaci su rekli da se on ima doslovno shvatiti. Uzvišeni Allah čovjeku koji pazi na svoju rodbinu produži život. Zbog toga, ko hoće bereket u životu, ko hoće ljepši porodični život, ko hoće bereket u imetku, poslu i djeci, neka posječuije svoju rodbinu.

Mnogo je primjera iz naše svakodnevnice gdje rodbina ignoriše rodbinu ili ne uzvraća na posjetu svojih rođaka. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Čovjek se požalio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, O Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu koju pazim a oni meni ne uzvraćaju, činim im dobro a oni meni zlim vraćaju i ignorišu me. Na to mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem reče: “Ako je tako kao što kažeš, ti si njima kao bolest koja ih pritišće. Allah će ti biti u pomoći sve dok ti budeš takav prema njima.” (Muslim)

Činjenica je da ima ljudi koji itekako paze na svoje rodbinske odnose, međutim njihova rodbina im ne uzvraća pažnju i brigu. Najčešće su ovakvi slučajevi poznati kod onih koji su se vratili vjeri a njihova rodbina još uvijek nije. Želeći ih bojkotovati, na neki način, oni posezaju za najgorim rješenjem tj. ignorisanjem i neuzvraćanjem na posjetu. Pošto će na ahiretu svaki čovjek individualno odgovarati za svoja djela, Poslanik s.a.v.s. savjetuje da se na neuzvraćenu posjetu ili brigu ili dobročinstvo ne reaguje istom mjerom već po kur’anskom pravilu: “Ti lijepim zlo uzvrati…” (El-Mu’minun, 96)

Poslanik s.a.v.s. nije savjetovao ovom ashabu ni da po pitanju rodbinskih veza ide onom našom logikom: “On meni nije došao, neću ni ja njemu”. Naprotiv, radi uspostavljanja veza neko mora učiniti prvi korak. Zbog toga Poslanik s.a.v.s. u hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Amr ibnul-As, kaže: “Nije održavanje rodbinskih veza uzvratiti na posjetu, već je održavanje rodbinske veze vezivanje prekinutih odnosa.” (El-Buhari)

Ukbe ibnu Amir je upitao Poslanika, sallallahu lajhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, reci mi koje je nabolje djelo?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je odgovorio: “O Ukbe, pazi onoga ko tebe odbacuje, podaj onome ko je tebi uskratio i oprosti onome ko ti je nepravdu učinio.”

Ebu Zerr, r.a. je rekao: “Muhammed s.a.v.s. mi je oporučio da čuvam rodbinske veze, makar oni ne uzvraćali, i da kažem istinu makar ona gorka bila.” (Ahmed)

Dakle, u prave održavaoce rodbinskih veza se ubraja onaj koji uspostavlja kontakt sa rodbinom nakon što se on iz određenih razloga izgubio ili prekinuo. Koliko ima rođene braće koji ne kontaktiraju i koji se ne posjećuju. Koliko ima prekinutih odnosa između oca i sina, majke i kćerke, uže i daljne rodbine, i to veoma često, što je i najžalosnije, razlozi prekida odnosa su nikakvi.

Kada se radi o prekinutim odnosima među braćom, uglavnom su u pitanju neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Kada se radi o odnosima oca i sina, majke i kćerke, uglavnom su u pitanju nerazumijevanje starijih prema mladim i neposlušnost mlađih prema starijima. U ovim slučajevima znaju i godine proći dok se ljudi izmire. Ovakva prisutna realnost u našim bošnjačkim porodicama nam pomaže da shvatimo hadis Poslanika s.a.v.s. u kome on kaže da je na putu izmirenja dvoje zavađenih dozvoljeno i slagati. Zbog toga onaj koji veže što se nekada prekinulo se ubraja u one koji najispravnije održavaju rodbinske veze.

Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: «U Džennet neće ući onaj koji kida rodbinske odnose.» (Muslim, 16/114.)

Što se među-komšijskih odnosa tiče, zaista je suvišno i govoriti. Koliko li samo ima komšija koji i ne poznaje svoje komšije, a niti se raspitaju za njihova stanja, kako bi im pružio ruku pomoći ako im ona zatreba; već povrh toga ne prestaje da ih uznemirava. Allahov Poslanik s.a.w.s., je zabranio da se komšiji čini nepravda i šteta, govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju.” (Muslim, 2/20.)

Allahov Poslanik s.a.w. s., je naređivao da se prema komšijama dobročinstvo čini, govoreći: “Ko vjeruje u Allaha i u Sudnji dan nek svome komšiji dobročinstvo čini. ” (Muslim, 16/176.)

I još Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: “Džibril mi nije prestajao oporučivati komšiju sve dok nisam pomislio da će ga moći naslijediti (u imetku poslije njegove smrti).” (Musned Ahmed, 4/156.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865