Akida

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (19.dio)

1.3kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., kaže: „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu’umin, 18.) Ovo je jedan od predznaka sudnjega dana koji se obistinio ubruo nakon perioda poslanstva Muhammeda s.a.w.s., a posebno se rasprostranio u stoljeću kojeg mi živimo, gdje smo svjedoci utrkivanju i nadmetanju ljudi, mahala, sela, gradova i država u tome ko će imati visočiju kuću ili zgradu, i čija će biti ljepša – što će označavati to da će se muslimani dočepati velikog imetka i bogatstva, posebno zbog osvajanja gradova i država za vrijeme islamskog hilafeta – što je bilo pogubno za brojne među njima jer ih je slast dunjaluka obuzela, pa su oboljeli od bolesti od koje su umirale i propadale prošle generacije ljudi a ta bolest se zove utrkivanje i takmičenje po pitanju gomilanja novca i imetka te njegovo trošenje na način koji nije dozvoljen šeri’atom. Stanje će biti takvo da će i ljudi iz pustinja, sirotinja i obični beduini – postati ekstremni bogataši, pa će i oni, kao i ostali svijet, početi se nadmetati u izgradnji visokih kuća i zgrada – što će biti klasični predznak Sudnjega Dana.

O svemu navedenom nam govori Muhammed s.a.w.s., el-Sadik el-Masduk, u predaji koju nam prenosi Ebu Hurejre r.a., a koja se bilježi u Sahihajnu, kada je Poslanik s.a.w.s., rekao Džibril-i-Eminu: Ne znam kada će nastupiti Sudnji Dan, ali ću ti reći koji su mu predznaci – pa reče: „Kada se čobani budu nadmetali u izgradnji visokih zgrada – to je jedan od predznaka Sudnjega Dana!“ (Buhari) „Kad budeš vidio bose, gole i siromašne čobane kada se budu nadmetali u izgradnji visokih zgrada!“ (Muslim)

Imam Ahmed Ebul-‘Abbas el-Kurtubi rhm., kaže: „Bosi, goli i siromašni – su uglavnom opisi za beduine i ljude iz pustinje. Ovaj hadis nam govori da će dolaziti do ekstremnog poremećaja stanja i promjena, kada će se seljaci i ljudi iz pustinja ovakvog opisa dočepavati vlasti nad ljudima iz gradova, koji će silom i snagom dolaziti do imetka, kojeg će imati u izobilju, što će ih činiti takvim da će se odavati dunjalučkim uživanjima i slastima, pa će im svirka i muzika biti svaka briga, ali uz to i borba protivu vjere i njenog ispravnog shvatanja. Kada se ovo desi, iščekujte Sudnji Dan.“ (Pogledaj: el-Mufhim lima Eškele min Telhisi Kitabi Muslim, 1/64.)

Ibnu Abbas r.a., je pitao: „O Allahov Poslaniče, ko su ti čobani, bosi, gladni i siromašni? Poslanik s.a.w.s., reče: Arapi!“ (Musned Ahmed, 4/332.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., kaže: „Nadmetanje u izgradnji jeste kada neko ko gradi kuću želi da mu je kuća veća od nečije u bližem okruženju, a možda i da želi da bude bez premca po svojoj ljepoti i ukrasima, ili slično. Navedeno se već odavno ostvarilo, i svakim danom je sve prisutnije!“ (Fethul-Bari, 13/88.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čovjek, sin Ademov, će biti nagrađen za sve u životu, izuzev za ono što uzida u ovu zemlju!“ (Tirmizi)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Za sve što čovjek potroši biće nagrađen osim za ono što utroši u bespotrebnoj nadogradnji svoje kuće!“ (Tirmizi)

Šejh Nasiruddin el-Albani rhm., u komentaru ovih hadisa je rekao: „Ovi hadisi upozoravaju čovjeka na to da se ne zanima mnogo bespotrebnom nadogradnjom svojih kuća. Nisu potrebe svake porodice iste, a i nisu sve gazde jednako uslužne i dočekljive za musafira. U jednoj predaji je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Postelja za gazdu, postelja za ženu, postelja za gosta – četvrta postelja je za šejtana!“ (Muslim) Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., je rekao: „Ove predaje se ne odnose na ono što nije suvišno i što je potrebno za normalan život, te da bi se zaštitili od stude ili vrućine“ – pa kaže: „Nije grijeh sve ono što pređe preko nužnog i potrebnog – shodno upotrebi i koristi koju će ostvarit neko drugi mimo gazde i graditelja tog objekta. Ako se drugi budu koristili tom građevinom (u halal svrhe), i graditelj će imati nagradu i sevab od toga, a Allah najbolje zna.“ (Pogledaj: el-Silsila el-Sahiha, 6/330.)

Allah dž.š., kaže: „Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše.“ (el-Nahl, 80.)

Šejh Abdul-Aziz b. Sa’ad el-Dugajsir kaže:

„Glavni ciljevi postojanja i izgradnje kuće jeste zastor i utočište za familiju kojoj Allah dž.š., pridaje toliku pažnju da nam je i sami ulazak u nečiju kuću zabranjen bez prethodnog traženja izuna i dozvole. Allah dž.š., nam uz navedeno zabranjuje i uhođenje i špijuniranje tuđih kuća. Poslanik s.a.w.s., je rekao: „U trijema stvari je pohranjena sreća jednog čovjeka, a u tri nesreća. Sreća jednog čovjeka jeste dobra žena, koju kada čovjek ugleda obraduje ga, i kada je od nje odsutan obraz i imetak mu čuva, onda mirna i jaka jahalica koja može pratiti tvoje društvo u putu, kao i kuća prostrana i uvjek puna. A nesreća je u ženi koju kada ugledaš omraziš se i na nju podvikneš, a kada si odsutan od nje nisi siguran po pitanju svoga obraza i imetka, kao i jahalica nemirna ili slaba, koju kada udariš umori te, a ako je ostaviš ne može stići tvoje društvo u putu, kao i tijesna i prazna kuća!“ (Mustedrek, Hakim, br.2684.)

Islamski učenjaci imaju tri stava kada je u pitanju bespotrebna nadogradnja svojih kuća:

1.    Haram je zidati ono za čim se nije u potrebi shodno sljedećim predajama:

a.    Allah dž.š., kaže: „Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući & i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti, & a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici? & Bojte se Allaha i meni budite poslušni!“ (el-Šu’ara, 128-131.) Allah dž.š., im je, između ostaloga, zamjerio i zbog izdizanja visokih dvoraca i kula, bez ikakve potrebe a za rad uzdizanja i oholosti.

b.    Allah dž.š., kaže: „…ali ne rasipaj mnogo, & jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.“ (el-Isra’, 26-27.) Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., je rekao: „Haram je rasipati se u stvarima koje su mubah – dozvoljene.“

c.    Allah dž.š., kaže: „Jedite i pijte ali ne pretjerujte – On ne voli one koji pretjeruju!“ (el-E’araf, 31.)

d.    Poduži džibrilov hadis u kojem stoji: „…i kada vidiš bose, gole i siromašne čobane, koji se međusobno natječu u visokogradnji!“ (Muttefekun ‘alejh) Ovaj hadis u negativnom kontekstu spominje nadmećanje u visokogradnji, što bi značilo da su i oni koji se time bave negativni.

e.    Habbab r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Za sve što udijeli čovjek će biti nagrađen osim za zemlju/beton tj. gradnju.“ (Tirmizi) Nadmetanje u visokogradnji i ukrašavanju ne iziskuje nikakvu nagradu, jer u globalu takvo postupanje ne prati dobar nijjet. Djela koja su dozvoljena (mubah), postaju ibadetom i dobrim djelom ako im se pridodadne dobar nijjet, što bi značilo da nadmetanje u uzgradnji kuća i ukrašavanju ne spada u djela koja su mubah.

f.    Hadis Enesa r.a., u kojem Poslanik s.a.w.s., kaže: „Svako udjeljivanje imetka je na Allahovom dž.š., putu, izuzev zidanja – u njemu nema dobra.“ (Tirmizi)

g.    Hadis Enesa r.a., u kojem je Poslanik s.a.w.s., po pitanju čovjeka koji je izgradio Kubbu na svojoj kući koju ja kasnije srušio, rekao: „Sve što čovjek izgradi biće kobno po njega izuzev onoga za čim se je u nuždi!“ (Sunen Ebu Davud) Poslanik s.a.w.s., se ljutio zbog izgradnje nečega za čim se nije bilo u nuždi izuzev ljepote i oholjenja, s čime nam je također ukazao i na to da će po čovjeka biti kobno sve ono što izgradi a nije se bilo u nuždi za time – da je u pitanju nešto što je mubah ne bi ono bilo kobno po čovjeka.

h.    Hadis Džabira r.a., u kojem Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada Allah dž.š., odluči da neki čovjek zapadne u zlo – podari mu cigle i betona kako bi zidao!“ (Taberani)

i.    Hadis Ebu Bišra el-Ensarije r.a., u kojem Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada Allah zaželi nekom čovjeku zlo – taj čovjek pare svoje utroši u zidanje-gradnju!“ (Taberani)

j.    Hadis Ammare b. Amira r.a., u kojem Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada čovjek izdigne svoju građevinu višu od 7 lakata – zovne se: O fasiku, dokle tako više!!!“ (Da’if, el-Tergibu vel-Terhib)

k.    Ko bi se odao nadogradnji, uljepšavanju i ukrašavanju – Poslanik s.a.w.s., bi mu nagovijestio skoru smrt, shodno predaji od Abdullaha b. Amra r.a., u kojoj stoji: „Šta činiš to o Abdullahu? Rekoh: O Allahov Poslaniče, nešto da popravim. Poslanik s.a.w.s., reče: Smrt je brža od toga!“ (Sahih Ibnu Hibban, br.2996.)

2.    Mekruh je i pokuđeno zidati ono za čime se nije u potrebi – šafije, neki hanbelije i preferirano je mišljenje kod šejhul-islama Ibnu Tejmijje rhm., a za dokaz navode prethodno spomenute dokaze za koje kažu da ukazuju na kerahijjet – pokuđenost, a ne na tahrim – zabranjenost. Imam Ibnu Muflih rhm., kaže: „Vanjsko značenje Habbabovog hadisa nam ukazuje na to da u takvom postupanju nema grijeha.“

3.    Mubah je zidati ono za čime se nije u potrebi – malikije, hanbelije, zahirije, shodno sljedećim dokazima:

a.    Allah dž.š., kaže: „Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio…“ (el-E’araf, 32.)

b.    Allah dž.š., kaže: „Onima koji vjeruju i dobra djela čine nama nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela čine…“ (el-Ma’ida, 92.)

c.    Hadis: „Ko izgradi nešto nepropraćeno nasiljem i neprijateljstvom ili zasadi nešto nepropraćeno nasiljem i neprijateljstvom – imaće nagradu sve dok se time bude koristio neko od stvorenja Milostivog!“ (Musned Ahmed, br.15654.)

d.    Dokazi i predaje koje govore o zabranjenosti ukrašavanja džamija poput predaje od Ibnu Abbasa r.a., u kojoj se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nije mi naređeno da džamije pravim poput bedema. Ibnu Abbas r.a., reče: Ukrašavaćete ih isto onako kako jevreji i kršćani ukrašavaju svoje bogomolje!“ (Sunen Ebi Davud, br.448.)

e.    Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Neće nastupiti Sudnji Dan sve dok se ljudi ne počnu nadmetati u izgradnji džamija!“ (Sunen Ebu Davud, br.449.) (Pogledaj: Eršif Multeka Ehlil-Hadis, 48/179., br.136643.)

Ovo o čemu zborismo danas je najviše izraženo u našem dobu, kada smo svjedoci nenormalnog nadmetanja u izgradnji visokih kuća i zgrada pogotovu od strane onih ljudi koji su inače do jučer bili sirotinja i siromašni. Evropa i Amerika i Kina i Rusija jesu poznate po grandioznim građevinama i visokim zgradama, ali su Arapi sve njih prešli onda kada su u Emiratima izgradili zgradu u visini od gotovo jednog kilometra, a već se najavljuju izgradnje većih zgrada po Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji u dužini od 2 kilometra.

Ono što islamska vjera od nas traži jeste da dunjaluk sa svim svojim blagodatim djelimo u širinu kako izgradnje tako i dijeljenja, a da duša naša ide u visinu. Kada se desi obratno, da dunjaluk ide u visinu, onda je vjera i din taj koji će ostati nisko na zemlji da ga ljudi gaze i nipodaštavaju!

Molimo Allaha dž.š., da nas poštedi zla kijametskoga časa, i da nas i našu djecu sačuva od harama i grijeha i da nas sve zajedno u džennetu sastavi. Amin ja rabbel-‘alemin.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865