Akida

Sudnji Dan i njegovi predznaci… (16.dio)

1.6kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., kaže: „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu’umin, 18.) Rasprostranjenost bluda i zinaluka: Od predznaka Sudnjega dana jeste i rasprostranjenost zinaluka – bluda i vanbračnog  intimnog odnosa među ljudima, što nam je Poslanik s.a.w.s., svojim riječima potvrdio. U dva Sahiha se od Enesa r.a., bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Od predznaka Sudnjega Dana jeste nestanak ‘ilma – znanja, a rasprostranjenost džehla – neznanja, ispijanje alkohola i javno činjenje bluda!“ (Muttefekun ‘alejh)

Imam el-Kurtubi rhm., je rekao: „Ovaj hadis je jedan od znakova istinitosti poslanstva Muhammeda s.a.w.s., koji nas je obavijestio da će se desiti određene stvari – čemu smo mi svjedoci da su se obistinile, a pogotovu u ovom našem vremenu.“ (Kitabul-Mufhim)

Ako je ovako bilo rečeno za vrijeme imama Kurtubija rhm., koji je umro prije 700 godina – šta tek reći za vrijeme u kojem smo mi danas, u kojem se jutrom i večerju razmišlja o tome kako će se zinaluk i blud počiniti!!!

Allah dž.š., spominjući jedna od svojstava Svojih robova, kaže: „I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusiće kaznu! & patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; & ali, onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; & Onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio!“ (el-Furkan, 68.)

Allah dž.š., kaže: „Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih ponaosob, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje! & Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima!“ (el-Nur, 2,3.)

Poslanik s.a.w.s., je bio upitan: „Koji grijeh je najteži? Reče: „Da obožavaš nekog drugog mimo Allaha dž.š., a On te stvorio! A potom koji: Da usmrtiš svoje dijete iz bojazni siromaštva! A potom koji: Da bludničiš sa ženom svoga komšije!“ (Muttefekun ‘alejh)

U citiranom hadisu Alejhisselam je posebno apostrofirao i ukazao na težinu zinaluka s komšijinom suprugom, kako se ne bi narušili dobrosusjedski odnosi koji se toliko potenciraju u islamu. U predaji koju bilježi Ahmed bin Hanbel rhm., stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Da čovjek učini deset puta blud lakše je nego li da učini blud sa suprugom svoga komšije.»

Iz ovog hadisa razumijemo da islam ne gleda isto na svaku vrstu bluda. Alejhisselam je uz komšijinu suprugu još istaknuo i mudžahidovu suprugu, suprugu borca na Allahovom putu, rekavši: „Svetost žena boraca nad onima koji nisu borci je poput svetosti vaših majki, i nema tog čovjeka koji prevari nekog od boraca-mudžahida po pitanju njegove familije, a da neće bit zaustavljen na Sudnjemu Danu, gdje će borac uzimati od njegovih dobrih djela onoliko bude htio; pa šta mislite kako će mu biti!?“ (Muslim)

U predaji koju bilježi En-Nesa’i stoji da je Alejhisselam još rekao: „Eterevne jede’u lehu min hasenatihi šej’en“ «Mislite li da će mu ostaviti išta od njegovih dobrih djela?»

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Neće osoba činiti blud a da je pravi vjernik, i neće osoba krasti a da je pravi vjernik, i neće piti alkohola a da je pravi vjernik!“ (Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kada čovjek čini blud njegov iman/vjerovanje ga napušta i lebdi iznad njega, pa kada završi s tim činom vrati mu se!“ (Sahih, Tirmizi, Ebu Davud, Hakim)

Od Poslanika s.a.w.s., se bilježi i sljedeća predaja: „Ko počini blud ili pije alkohola – Allah dž.š., s takvoga svlači odjeću imana, isto kao kada čovjek skine svoju košulju sa sebe!“ (Da’if, Hakim)

Hafiz Ibnul-Kajjim rhm., navodeći kategorije bludnika, kaže: «Bluda ima nekoliko vrsta, a sve gori od goreg. Blud sa neudatom ženom je težak grijeh, ali je još teži grijeh blud sa ženom koja ima muža. Još teže od toga je blud sa ženom koja ti je mahrem (majka, sestra, kćerka, tetka, pastorka itd.). Blud oženjenog je teži od bluda neoženjenog, blud starca gori je od bluda mladića, blud slobodnog čovjeka gori je od bluda čovjeka-roba, a blud alima i učenog veći je grijeh od bluda neukog običnog čovjeka.»

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allah dž.š., na Sudnjemu Danu, neće zboriti sa tri osobe, niti će ih očistiti, niti će u njih pogledati, a kazniće ih bolnom patnjom: starac – bludničar, vladar – lažov i oholi siromah!“ (Muslim)

U drugoj predaji navodi se da se Vjerovjesnik s.a.w.s., jednom obratio prisutnim ashabima rekavši: «O muslimani, sustežite se od bluda jer je u njemu šest muka od kojih su tri vezane za ovaj svijet a tri se odnose na ahiret. Što se tiče ovosvjetskih muka, one se ogledaju u odstranjivanju ljepote (svjetla vjere) i nura sa lica bludnika, kratkoći životnog vijeka i trajnom siromaštvu. Druge tri muke su: srditost i srdžba Allaha, dž.š., teškoće pri polaganju računa na Sudnjemu Danu i patnja u vatri.»

Ma koliko zinaluk bio činjen pod velom tajne, on će na Sudnjem danu, ukoliko ga Allah dž.š., ne oprosti, biti obznanjen tako što će ljudski organi o tome govoriti. U Kur’an-i-Kerimu se kaže: „Na Dan kada će protiv njih svjedočiti jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili.“ (En-Nur, 24.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Četri osobe su mrske Allahu dž.š.: prodavac koji se mnogo kune pri prodaji, siromah koji se oholi, starac koji bludniči i nepravedni vladar!“ (Sahih Nesa’i, Ibnu Hibban)

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Prije sudnjeg dana će nastupiti godine kada će se vjerovati lažovu a u laž će se ugoniti istinita osoba; povjerljiva osoba će biti proglašena prevarantom, dok će se prevarant smatrati poštenim i povjerljivim. Tada će prozboriti ruvejbidah! Bi rečeno: Ko su ruvejbidah? Reče: Glupak koji će zboriti o opštim interesima ljudi – i tada će se nemoral’ proširiti!“ (Mustedrek, Hakim, br.8564.)

Od Ebu Malika el-Eš’arija r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “U mom ummetu će se pojaviti ljudi koji će ohalaljivati i dozvoljavati blud, svilu, alkohol i me’azif – muzičke instrumente…” (Sahihul-Buhari, br.5268.; Sahih Ibnu Hibban, br.6754.) – ili će ohalaljivati ove harame i smatrati ih dozvoljenim čak i pohvaljenim ili će se ljudi odavati navedenim haramima i porocima kao da je u pitanju nešto što je halal!

Ahiriz-Zeman će biti specifičan po tome što će vjernici i dobri ljudi prije njegova nastupa izumirati, dok će ološ, poročne osobe i nevjernici ostajati u životu – koji će javno činiti zinaluk i blud kao što to čine magarci, shodno hadisu kojeg nam prenosi Nevvas b. Sem’an r.a., u kojem se kaže: „…pa će ostati ološ i najgori ljudi, koji će činiti zinaluk i blud onako kako to magarci rade – nad takvim će se obistiniti Sudnji Dan!“ (Sahihu Muslim, br.7560.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće nestati ovaj Ummet sve dok čovjek ne priđe ženi i sa njom izvrši blud na sred ulice, a najbolji čovjek među njima, tada, biće onaj koji će reći: Bolje je bilo da si spavao s njom iza toga zida!“ (Musned, Ebu Ja’ala, br.6183.)

Pored zinaluka tijela i prostitucije postoji još zinaluk i prostitucija duše a ona se najbolje može primjetiti kada je politički angažman nekog čovjeka u pitanju. Pod političkom prostitucijom se podrazumijeva perverzna sklonost moralno degenerisanog građanstva i političkih elita ili političara da zbog određene materijalne i lične koristi vrše ili podržavaju bilo kakvu vlast i onda kada je to očigledno u suprotnosti sa principima, idealima, političkim programima, datim obećanjima i interesima svoga naroda i svoje nacije.

Dali su naši vjersko-politički predstavnici kako sa lokalno-opštinskog tako i globalno-državnog nivoa čedni i pošteni vođe ili su u pitanju prave političke prostitutke – to ćemo vidjeti onog momenta kada su u pitanju potraživanja i odbrana naših vjersko-nacionalnih prava, kako na opštinskom tako i na državnom nivou! Koliko je teška tjelesna prostitucija iz današnje hutbe čuli ste i sami – na osnovu čega tek možete pretpostaviti koliko je težak blud, zinaluk i prostitucija sa svojom vjerom, sa svojom dušom, sa svojim gradom, sa svojim narodom i nacijom!

Molimo Allaha dž.š., da nas, našu dušu i tijelo sačuva od bluda, zinaluka i prostitucije, koji su sami nagovještaj blizine Sudnjega Dana! Amin, ja Rabbel-‘Alemin!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865