Ahlak

Stidimo li se?

604pregledi
Piše: Ahmedina Purković

Današnje vrijeme karakterizira sve izraženiji nemoral i prisustvo mnogih poroka koji se konstantno šire u društvu i svakodnevno uzimaju svoj danak kako meðu muškarcima tako i meðu ženama, dovodeći ih do moralne dekadence.  Prva faza ovog moralnog posrnuća, koja je danas naročito izražena meðu ženama, jeste – gubitak  stida.Islam naglašava važnost vrline stida i poziva muslimane da njeguju stid u svojim dušama, a koliko je ova osobina bitna, govore i riječi

Es-selamu alejkum, prijateljice, koja mi poklanjaš svoje dragocjeno vrijeme, puštaš me u prisnost svog doma, koja me svojim selamom blagosiljaš nijjetom iz srca, selamom u koji si smjestila toplinu, zadovoljstvo, ljepotu svog vjerovanja, blagonaklonost spram
najljepšeg i najplemenitijeg bića koje je Zemlja ponijela na svojim leðima, Allahovog Odabranika, neka je na njega Allahova blagodat i spas, Allahovog roba koji je ponizno i skrušeno dovio svom Gospodaru riječima: ”Moj Bože! Uljepšaj moj izgled i moj moral! Allahu moj! Poštedi me loših moralnih osobina!” Uzvišeni Allah uslišao je njegove dove, jer je On, slavljen neka je, i zagarantirao: ”Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!”  Tako je Svom Miljeniku uslišao dove, odgajajući ga Kur’anom, njegov moral je, zapravo, i bio sam Kur’an.   Pa ga je Uzvišeni pohvalio: ”Jer ti si, zaista, najljepše ćudi.”  Subhanallah! Kako li je tek lijepa ćud Onoga Koji odgaja! Kolika je dubina Njegove blagosti, veličina Njegove dobrote! Koji blagosilja lijepim ahlakom, usavršava ga, a zatim hvali Svog odabranika, bez uznošenja.
 Ko god je poznavao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon druženja sa njim bio je plemenitiji, radosniji, čišći, upućeniji u svoju svakodnevnicu i svoj ahiret. Njegova sijela su sijela skromnosti, povjerenja i stida. Naša druženja sa njim, sijela su bliskosti, radosti, povjerenja i stida spram njegove odličnosti. ”Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.”

A ŠTA JE AHLAK?
Da li se ahlak odnosi na to kakve smo? Ahlak nije stao u naš uobičajeni razgovor kako neko izgleda i šta je učinio. Ahlak  je naš odnos prema Allahu Uzvišenom, prema sebi, prema drugima.
 Ahlak je naša ćud, naše misli, jer one se pretaču u naše riječi. Naš govor koji potvrðujemo svojim djelima, malim ili velikim, koje uobičajeno činimo i koji pokazuju kakav je zapravo naš karakter. Sve ono što mislimo, govorimo, činimo, naše svakodnevne navike, krug su dešavanja koje o nama govore više od drugih, one ustvari ocrtavaju našu sudbinu.
Vidimo kakav je utisak imao ahlak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe, radijalahu anhu, što je samo prvi korak, stepenica, prvi djelokrug, na kojem su se neposredno mogli vidjeti. Naše ponašanje, naša ćud odražava se ne samo na naše bližnje, porodicu, već na komšinicu, džematlijku, radnu kolegicu, društvo. Ne postoji porodica, niti društvo, ni bilo koja zajednica kojoj nije potreban principa ahlaka, ćudoreða, pomoću kojeg će funkcionirati, živjeti i opstati.
Ljudska ćud je veoma interesantna za razumijevanje, u iskustvenoj nauci čovječanstva ponikle su mnoge nauke koje se njome bave: psihologija, filozofija, pedagogija i dr., koje se opet granaju. To je iskustvo čovječanstva, koje nam kazuje o dobrim i manjem dobrim, lošim i onim najgorim ćudima. Kako doći do one dobre? čovjek bi se namučio da je dosegne da mu Stvoritelj nije ostavio u samoj njegovoj ljudskoj prirodi, fitri, osnovu koju treba zalijevati odgajati, kalemiti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stoga je rekao: ”Poslan sam da upotpunim plemenite ćudi ljudi!”
Islam pristupa čovjeku sa stajališta da se raða čist kao tabula raza, neispisan papir, i da mu duša naginje ka dobru. U osnovi svaki je čovjek bašta u koju se sije raznovrsno sjeme dobra koje se uzgaja, zalijeva, oplemenjuje, ali isto tako je plodno tlo za korov. Govoriti o svakoj sjemenki dobra traži vremena i posvećenosti, stoga da bismo bili efikasni u svom odgoju Allah Uzvišeni nas jezikom Svog vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje na stablo koje daje hlad i zaklon svim ostali plemenitim svojstvima. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Stid donosi samo dobro” ,  ili: ”U stidu je svako dobro.”   Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova. Najbolji dio je izgovarati: la ilahi illallah, a najmanji je uklanjanje sa puta nečeg što smeta prolaznicima. A stid je dio imana.”
Mnogobrojni su hadisi koji govore o vrijednostima stida i njegovom utjecaju u društvu. Ovim govorom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, želi se ukazati, draga prijateljice, da stid odreðuje ostale dijelove imana, da su uvjetovani njime. Jer, ko ima stida ne može mu se desiti da slaže. Ko ima stida, on neće ogovarati, neće biti neposlušan roditeljima. Ko ima stida bit će ponosan obilježjima svoje vjere. Stid je brana razuzdanosti i činjenju lošeg djela, on je granica pretjerivanju u dozvoljenom. Rekao je Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ono što su ljudi shvatili od govora ranog vjerovjesništva jeste: Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš.”
  Stid je vjeran pokazatelj prirode čovjeka. On otkriva vrijednost njegove vjere i veličinu njegovog morala. Svaku osobu koja pri sebi ima ovo svojstvo lahko ćemo poznati po njenom ponašanju. često stidne osobe nisu ni svjesne svojih reakcija. Stid je brana od mnogih nedoličnosti i činjenja grijeha. Islam svojim sljedbenicima preporučuje stid, a Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže: ”Svaka vjera ima svoj bonton, a bonton islama je stid!”   Musa, alejhis-selam, odlikovao se smjelošću – pa i njegovi sljedbenici. Isa, alejhis-selam, odlikovao se velikodušnošću, pa tako i njegovi sljedbenici, a islam se odlikuje stidom. A sve vjere propagiraju skup vrlina i sankcioniraju ih u skupu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je veoma blage naravi, najčasnijeg životopisa, najviše svjestan obaveza i najudaljeniji od harama. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: ”Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, imao je više stida od djevojke u njenoj odaji. Kada bi vidio nešto što mu se ne sviða, to bismo primijetili na njegovu licu.”   čisto vjerovanje je najčvršća veza izmeðu roba i Njegovog Gospodara. Njen sastavni dio jeste upravo stid, koji je regulator našeg ponašanja, pa je duša kristalno čista, naš moral uzorit, a djela prefinjena. Ovakav moral, ahlak, može postići samo insan u čijoj duši postoje živa i čista osjećanja, onaj čije je srce živo i nezaprljano. Svako utapanje u griješenje i činjenje nedoličnih djela, bez ikakve griže savjesti, jasno ukazuje na nedostatak stida, a time i na nedostak potpunosti imana. Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže: ”Stid i iman su združeni. Kada nestane jednog, nestaje i drugog.”  Gubljenjem stida čovjek se samo spušta stepenicu po stepenicu niže i sve dublje zapada dok ne stigne do najnižih tmina. Hadis koji prenosi Ibn Madže, rahimehullah, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže: ”Kada Allah, dželle šanuhu, želi da upropasti nekog čovjeka, onda iz njega istrgne stid. Bez imana, taj čovjek će biti samo omraženi (od Allaha) mrzitelj. A kada doðe na stepen omraženog mrzitelja, iz njega će biti iščupan emanet. Kada ostane bez emaneta, bit će samo pronevjeritelj i varalica. A kada to postane, iz njega će biti izuzeta milost. Kada ostane bez milosti, bit će samo proklet i odbačen. Kada doðe na taj stepen, bit će lišen srži islama.”   

SRAM I STID
Dešava se da poistovjetimo ova dva pojma, i da je stid i sram istog značenja. Sram osjeća osoba koja smatra da ima neki nedostatak u svojoj ličnosti, pa se osjeća slabijom manje sposobnom, što je sprečava da se uklopi sa ostalima, makar i ne činila ništa loše. Stid je sasvim različit od toga. On je osjećanje koje imaju jake ličnosti. U našem shvaćanju osoba jake ličnosti je karakterna, što je u običajenom poimanju slika insana koja se stidi učiniti zinaluk, slagati, ukrasti ili neko drugo ružno djelo. Njegova ličnost, karakter, mu ne dozvoljavaju da se spusti nisko. Nasuprot tome, onaj ko se srami, ako mu se pruži prilika za loše djelo, a da ga niko ne vidi, uradit će ga. Primjer stidljivosti meðu ashabima, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je Osman, radijallahu anhu. Stid Osmana, radijallahu anhu, bio je toliki da su ga se meleki stidjeli. Ovo je, prijateljice moja, stid muškarca. Treba li podsjetiti da ga njegov stid nije spriječio da bude odvažan i postane jedan od pravednih halifa.

STID – UROÐENO ILI STEČENO SVOJSTVO
Možemo li stid steći ili se ljudi jednostavno raðaju s njim? Naveli smo da se čovjek raða u fitri, ali i da se plemenita svojstva uzgajaju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Nauka se stječe postepenim učenjem, a zrelost postepenim sazrijevanjem.”   Svako plemenito svojstvo, bez obzira koliko bilo prisutno u prirodi našeg ahlaka, možemo postići iskrenim trudom i vježbom, pa i stid. Dovoljan dokaz su nam ashabi, radijallahu anhum. Pored plemenske i viteške odanosti, njihov ahlak bio je u potpunosti različit od islamskog ahlaka. Pošto su prigrlili islam, odgajani pred Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, okitili su se islamskim ahlakom i poučili islamskom bontonu.

KAKO STID UTJEČE NA KVALITET NAŠEG ŽIVLJENJA I VJEROVANJA

Ljudi najpotpunijeg života su ljudi najpotpunijeg stida. Primjeri su mnogobrojni iz naše svakidašnjice i komšiluka. Pogledajmo porodice u kojima ima stida i imana? Meðu njenim članovima vidjet ćemo meðusobno uvažavanje, povjerenje, iskrenost, radost pri susretu i zajedništvo. A ako su porodični odnosi kvalitetni, osoba koja odrasta i živi u takvom okruženju u društvo će utkati pozitivne vrijednosti.
 Stid nas uči odgovornosti na poslu, u školovanju, u svakodnevnom životu. Odgovorno društvo je uspješno društvo, u njemu nema kraðe, mita i korupcije. Trebale bismo se upitati, prijateljice, na koji način smo doprinijele, ili nismo, poboljšanju stanja u našoj bližoj i široj zajednici. Jesmo li se zastidjele beskorisnog i štetnog govora? Jesmo li se zastidjele vremena koje smo provele pokraj sapunica, prizora u najmanju ruku rečeno nedoličnih islamskom ahlaku,  a tako (ne)iskorišteno vrijeme samo je trošenje blagodati vremena. Koliko smo bilo šta od hajra pokrenule, osim namaza i pokoje nafile? Jesmo li pokrenule u našoj porodici ili komšiluku aktivnost koja upućuje na stjecanje stida ili bilo čega čime bi se poboljšali odnosi meðu nama?
Vlast jednog društva je ogledalo onih čiji su predstavnici, u manjoj ili većoj mjeri. Jer, dok se naša omladina i odrasli odgajaju uz serije, duhan, nedoličan razgovor, psovke i proklinjanja, opijanja, diskoteke, prosto dobacivanje djevojkama – teško da možemo očekivati da na grani rodi sočna voćka, ako je korijen stabla u sušnoj zemlji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije čekao da se ljudi poprave sami od sebe, već ih je upućivao, podsjećao, poučavao, družio se s njima, bio lični primjer. Draga sestro, majko, kćeri, djevojko, dozvala bih te imenom žene koja je u svom stidu uzor svima nama, Merjeme, a.s., kojoj je Allah, subhanehu, uzdigao spomen blagosiljajući je roðenjem Isaa, a.s., i posvećujući joj mjesto u Kur’anu.
 Pa kada joj je Džibril, a.s., prišao u ljudskom liku dok je bila u osami, ona je uzviknula: ”Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!”  U strahu od nemorala zatražila je utočište kod svog Gospodara.
Majko, i tvoji sinovi trebaju se okititi stidom, kao što je to učinio Jusuf, a.s., koji, kada ga je od zaljubljenosti zaslijepljena Zulejha pozvala: ”Hodi!” , nije rekao ja sam rob u tvojoj kući, nisam te dostojan, već: ”Sačuvaj Bože, uzviknu on, vlasnik me moj lijepo pazi, a oni koji dobro uzvrate zlim neće uspjeti.”
Pogledajmo stid koji je Jusuf iskazao spram svog ovodunjalučkog vlasnika, zar da na dobro odgovorim nedjelom, nepravdom, skrnaveći njegovu čast i čast njegove porodice! Ovo je stid, ne samo u riječima nego i u djelu.

KAKO DA SE POUČIMO STIDU?

Prvenstveno u svakoj težnji ka popravljanju svog ahlaka, draga prijateljice, jeste da vodiš računa s kim se družiš. U početku smo svi osjetljivi i teško da sebe držimo u granicama, a još teže možemo utjecati na druge. Zato nije licemjerno potražiti društvo koje je sačuvano od bestidnosti, i koje će ponuditi lijepu riječ, lijepo razumijevanje i savjet.
Ukroti svoj pogled sklanjajući ga od zabranjenog koliko god si u mogućnosti. Zatim, tvoja savjest najbolje poznaje slabosti tvog nefsa. Ako si sklona mnogom govoru,  potrudi se da, kada god ti naumpadne da nekoga ogovoriš, pomisliš o lijepom gestu osobe koju si namjeravala ocrniti. Ili se zapitaj da li se i kod tebe nalazi isti ili sličan postupak ili mahana. Potom, svako svoje loše djelo poprati dobrim djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je upućivao da što više dijelimo sadaku, upravo zbog slabosti svog jezika. Obavi noćni namaz, obveseli svoju dušu blizinom Onoga Koji se spušta na tebi najbliže nebo kako bi uslišao tvoje skrušene molbe i dove. Pomozi nemoćnom, nahrani gladnog, i ne zaboravi svoju komšinicu u svojoj radosti.
Spominji Uzvišenog Allaha što više, način odaberi sama, koji ti je najlakši. Dok pospremaš po kući umjesto da razmišljaš šta li je ona ili on mislio kada je kazao/a to i to, čini zikr, donosi salavate. Razmišljaj o kur’anskim ajetima čiji prijevod znaš, osvježi se čitanjem tefsira. Druži se svakodnevno sa govorom Plemenitog, on ti je najbolji čuvar i savjetnik.
 Vidjet ćeš da su čuda moguća. Iznenadit ćeš se kada uvidiš da onaj prvi stid koji si imala kao djevojčica nije nikud pobjegao, već se samo prašina posula po njemu. Obriši prašinu bestidnosti, osvijetli svoje srce sjećanjem na Allaha, povjeri Allahu Milostivom svoju dušu u cijelosti. Pouči se i usvoji islamski stid, prijateljice! Vidjet ćeš da su plodovi vidljivi na dunjaluku, a tek skrivene nagrade na ahiretu za one koji u njega čvrsto vjeruju. Pridruži se svojim ahlakom društvu najodabranijh kod Allaha Uzvišenog: poslanika, iskrenih robova, šehida i dobročinitelja.
Gospodaru naš, otvori nam vrata Svoje milosti i olakšaj nam vrata Svoje nafake. Gospodaru naš, uputi nas najljepšim ćudima, jer najljepšim ćudima upućuješ Ti. Otkloni od nas zle ćudi, jer od nas otklanjaš zle ćudi samo Ti.
AMIN!!

Prvi put objavljeno: srijeda, 23 Siječanj 2008 05:11