Hutbe

Stid i koristi stida

1.8kviews

Preveo: Mr. Emir Demir
Hvala Allahu koji posjeduje obilje i dobro, i koji je učinio stid ogrankom imana. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji nema sudruga i koji kaže: ”Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim” (Er-Rahman, 29.) Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik koji je poslan i ljudima i džinnima, neka su blagoslov i mir na njega, njegovu porodicu i ashabe koji su širili vjeru po svim područjima.

A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha i stidite Ga se onako kako Ga se treba stidjeti. Znajte da vas On nadgleda gdje god bili. On sve čuje i sve vidi i zato ne izlazite sa Njim  na dvoboj svojim grijesima, misleći da Mu nešto krijete, jer On čuje šta se dešava i u tajnosti i u javnosti.

llahovi robovi! Stid je pohvalna osobina koja čovjeka sprečava da ne počini ono što mu ne priliči. Stid je jedan od ogranaka imana. Od Ebu Hurejre,r.a.,  prenosi se da je rekao: ”Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ogranaka, ili šezdeset i nekoliko ogranaka, najbolji od njih su riječi ‘la ilahe illallah’, a najniži ukloniti s puta kakvu smetnju. I stid je ogranak imana.”  (Muttefekun alejhi)
Vjerovjesnik, s.a.v.s., prošao je pored jednog čovjeka koji je savjetovao svoga brata u pogledu stida, tj. kritikovao ga je, pa mu Poslanik, s.a.v.s. , reče: ”Ostavi ga, stid je dio imana.” (Muttefekun alejhi)  Ovi hadisi ukazuju da je stid vrijedna moralna osobina.
Imam Šemsuddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Riječ stid – el-haja u arapskom jeziku, dolazi od riječi ‘el-hajatu’ (život), a od njih je i naziv ‘el-hajja’ za kišu. Zato shodno snazi života u srcu, jača i stid. Nedostatak stida ukazuje na mrtvilo srca i duše. Što je srce više ispunjeno životom ima više stida. U suštini stid označava moralnu osobinu koja podstiče na ostavljanje ružnih stvari i sprečava da se nemarno odnosimo prema pravima onih koji zaslužuju da se prema njima ta prava ispune.

Stid može biti između čovjeka i njegovog Gospodara, pa se čovjek stidi da ga njegov Gospodar vidi u grijehu ili u stvarima koje su suprotne šerijatu. Također, stid može biti između čovjeka i ostalih ljudi.
U hadisu Poslanika, s.a.v.s.,  pojašnjava se stid između čovjeka i njegovog Gospodara Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: ”Stidite se Allaha istinski.” Rekoše: ”Allahov Poslaniče, mi se stidimo.” Reče: ”Ne mislim na to. Već ko se bude stidio Allaha istinski, neka sačuva svoju glavu i ono što glava shvata, neka sačuva svoj stomak i ono što se u njemu nalazi, neka se prisjeća smrti i zemlje u kojoj će biti. Ko želi budući svijet, ostavit će ukrase ovoga svijeta. Ko tako postupi, istinski se stidi Allaha.” (Hadis se navodi sa spojenim lancem prenosilaca, a šejh El-Albani kaže da je vjerodostojan.) Poslanik, s.a.v.s., u ovom hadisu pojasnio je znakove stida od Allaha Uzvišenog, tj. stid se realizira čuvanjem tjelesnih organa od nepokornosti Allahu, prisjećanjem smrti i kratkotrajnim nadanjima na ovom svijetu.

Gospodarov stid od Njegovog roba je stid ukazivanja počasti dobra, darežljivosti i poštivanja. Uzvišeni Allah je Stidan, Plemenit i stidi se Svoga roba kada podigne ruke u molbi da mu ih vrati prazne, stidi se da kazni čovjeka koji je osijedio ispovijedajući islam.
Stid između čovjeka i ostalih ljudi označava da se čovjek suzdrži od nepriličnog postupanja, prezirući da ljudi kod njega uoče kakvu mahanu ili pokuđenu osobinu. Stid ga odvraća od činjenja ružnih djela i odavanja niskomoralnim osobinama. Onaj ko se stidi Allaha, izbjegavat će ono što mu je On zabranio u svim okolnostima, i u javnosti i u tajnosti.  Ovo je tzv. stid istinskog robovanja, straha i bojazni od Allaha Uzvišenog. Ovaj stid se stječe spoznajom Allaha, Njegove veličine, znanjem da je On blizu Svojim robovima, da ih On nadgleda, te da zna pritajene poglede i ono što prsa kriju. Ovaj stid je najveća osobina vjerovanja. Zapravo, on je i na najvećem stepenu dobročinstva, kao što se navodi u hadisu: ”Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.” (Muttefekun alejhi) Onaj ko se stidi ljudi neophodno mora biti udaljen od pokuđenih osobina, loših djela i ružnih riječi. Zato neće psovati, ogovarati, prenositi tuđe riječi, neće se ružno izražavati, niti govoriti razvratne riječi, neće javno činiti grijeh, neće ružne stvari u javnost iznositi. Njegov stid od Allaha sprečava ga da iskvari nutrinu, a stid od ljudi sprečava ga da iskvari svoju vanjštinu. Tako će biti ispravan i u svojoj nutrini i vanjštini, u javnosti i tajnosti. Zato je stid dio imana.
Ko bude lišen stida, neće imati ništa što će ga spriječiti da čini loša djela i da ispoljava niskomoralne osobine. Postat će poput čovjeka koji nema vjere, kao što kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.: ”Ono što su ljudi upamtili još od govora prvog vjerovjesništva: Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš.” (Buhari) Ove riječi znače: Ko se ne stidi, činit će kakve hoće grijehe i ružne stvari, jedino ga u tome može stid spriječiti, ali ga on nema, jer onaj ko nema stida, zapast će u svaki razvrat i zlo. Od Selmana el-Farisija, r.a., prenosi se da je rekao: ”Kada Allah čovjeku želi propast, oduzme mu stid, a kada mu oduzme stid, susretneš ga omražena i prezrena. Kada bude omražen i prezren, od njega se oduzme emanet, a zatim ga susretneš kao varalicu. Kada bude varalica, od njega se oduzme milost, pa ga susretneš gruba i osorna, a kada bude grub i osoran, od njega se oduzme vjerovanje, a kada mu se uzme vjerovanje, susretneš ga kao prokletog šejtana.”

Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je rekao: ”Stid i iman su jedan za drugoga vezani, pa kada nestane stida, za njim ode i iman.”
Prvi hadis i ove dvije predaje ukazuju da onome ko izgubi stid neće preostati ništa što bi ga spriječilo da čini ružna djela, tj. neće se ustručavati da čini zabranjeno, niti će se pribojavati grijeha, neće čuvati svoj jezik od ružnog govora. Zbog nedostatka stida u ovom vremenu, ili potpune odsutnosti stida kod nekih ljudi, primjetna je pojava mnoštva različitih nedjela, u javnost su izašle sramote i ljudi su javno počeli činiti grijehe. Ružni postupci su im se učinili lijepim i umanjila se ljubomora za čuvanjem onoga što je Allah zabranio da se u javnosti iznosi, pa čak je toga kod mnogih ljudi u potpunosti nestalo. Zapravo, loši postupci i prezrenosti kod ljudi postali su vrijednosti kojima se ponose. Neki su muzičari, pjevači, neki igrači koji iscrpljuju svoja tijela i troše svoje vrijeme na različite vrste beskorisnih igara i sportova, otkrivajući svoje dijelove tijela pred ljudima, osim krpice koju stave preko stidnog mjesta. Još manje stida i prezrenosti od ovih pjevača i igrača imaju oni koji slušaju njihove besposlice i gledaju njihove igre, beskorisno trošeći svoje vrijeme na to.

Jedan od pokazatelja nestanka stida kod žena danas je i pojava mnogih žena koje ne nose hidžab i u javnosti se pojavljuju  namirisane i uljepšane stavljajući različite vrste nakita i ukrasa, ne osvrćući se na poglede muškaraca. Zapravo, vjerovatno se time i ponose da bi osjetili pohotu oni u čijim srcima je bolest.
Jedan od pokazatelja nestanka stida kod nekih muškaraca i žena jeste i njihova obuzetost slušanjem pjesama i muzike sa radija i kaseta, čak oni traže da se ponovno pusti određena pjesma poklanjajući je svojim bližnjim ili prijateljima.
Gdje je stid kod onoga ko kupuje razvratne filmove i gleda ih u svojoj kući pred ženama i djecom, a na kojima se nalaze različiti prizori razvrata i kojima se ubija moral, potiče strast i poziva u blud i zlo?
Gdje je stid kod onih koji su svoju djecu prepustili ulicama i čija se djeca druže s raznim probisvjetima ružnih moralnih osobina, koji prolaznicima sužavaju put i parkiraju svoja auta na sredini ulice kako bi zaustavili prolaznike, te izazivali nesigurnost svojih i tuđih života suludom vožnjom automobila?
Gdje je stid kod pušača koji izbacuje dim iz svojih usta u lica onih sa kojima sjedi, gušeći ih i zagađujući njihovo okruženje, te šireći svoj smrad na njihova tijela i odjeću?
Gdje je stid kod službenika koji se olahko odnosi prema svojoj odgovornosti i otežava saradnju sa onima koji mu dolaze?
Gdje je stid kod trgovca koji vara mušterije, podvaljuje robu i laže ljudima?   
Uistinu, ono što je podstaklo ove ljude da se spuste na ovako nizak nivo jeste nestanak stida, kao što kaže Poslanik, s.a.v.s.: ”Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš.” (Buhari)
Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i imajte na umu da vas On nadgleda u vašim postupcima.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Uzvišeni kaže:

”Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika! Govorili vi tiho ili glasno – pa, On sigurno zna šta grudi kriju! A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu potanko obaviješten.’’ (El-Mulk, 12-14.)
Neka Allah meni i vama dadne blagodati iz učenja velikog Kur’ana i neka nam dadne koristi iz ajeta i zikra. On uistinu sve čuje i na molbe se odaziva.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu koji uveliko daje blagodati kome hoće od Svojih robova. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji nema sudruga, koji je Brižni i Plemeniti. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik kojeg je Allah poslao sa ispravnom vjerom, neka su mir i blagoslov na njega, njegovu porodicu i sve ashabe.
A zatim:

O ljudi, bojte se Uzvišenog Allaha i znajte da je pohvalan stid onaj stid koji čovjeka sprečava da ispoljava ružne moralne osobine, istovremeno ga podstičući da čini ono uljepšava njegov moral.

Stid koji čovjek sprečava da čini ono što mu koristi u vjeri i dunjaluku je pokuđeni stid koji označava slabost, nemoć, propast i poniženje. Vjernik se ne stidi da kaže riječi istine, da naređuje dobro, odvraća od zla. Također, vjernik se ne stidi da pita o propisima svoje vjere, jer stid koji sprečava činjenje dobra, ili riječi istine, ustvari je šejtanova obmana.
Allahovi robovi!  Stid je jedna od odlika imana i lijepog ispovijedanja islama. On je dokaz plemenitosti srca i lijepog odgoja. Stid je jedna od odlika vjerovjesnika, ashaba i tabiina. Od Aiše prenosi se da je rekla da ima deset pohvalnih moralnih osobina: iskrenost u govoru, iskreno povođenje u pokornosti Allahu, davanje onome koji nešto traži, nagrađivanje za učinjeno dobro, održavanje rodbinskih veza, izvršenje emaneta, lijep odnos prema komšiji, lijep odnos prema prijatelju, ugošćivanje gosta, a na pročelju stoji stid. Ebu Bekr b. Ed-Dunja, autor knjige ”Mekarimul-ahlak” kaže: ”Počeli smo spomenom stida, jer majka vjernika, radijallahu anha, kaže da je stid vrhunac moralnih osobina, pa ima li časnije moralne osobine i ljepše učtivosti?” On kaže: ”Čuo sam jednog beduina kako govori: ‘Koga stid zaodjene u svoj ogrtač, ljudi neće vidjeti njegove sramote.”’
Kaže Ibn Mes’ud: ”Iman je neodjenut, ukrašava ga bogobojaznost, a odjeća mu je stid.”
Allahovi robovi, blagoslovite vašeg Vjerovjesnika – Vjerovjesnika milosti, jer vam je Allah to naredio.
Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici, kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama. Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe.

Allahu, uputi nas na Svoju uputu i učini naša djela u skladu sa Svojim zadovoljstvom.

Allahu, Ti nam na ovom mjestu ne ostavi nijednog grijeha a da ga ne oprostiš, brige a da nam je ne otkloniš, duga a da nam ga ne vratiš, niti bilo kakvu poteškoću a da nam je ne olakšaš.

Allahu, zadovolji nas Svojim halalom u odnosu na haram, pokornošću Tebi u odnosu na nepokornost, ukazivanjem Tvojih blagodati u odnosu na druge.

Allahu, molimo Te za stalno vjerovanje, skrušeno srce, jezik koji zikr uči i dovu koja će biti uslišana.

Allahu, pokaži nam istinu istinom i daruj nam njeno slijeđenje. Pokaži nam neistinu neistinom i daruj nam njeno izbjegavanje. Neka je Tebi slava, Allahu, i zahvala. Nema drugog boga osim Tebe, mi smo uistinu nepravedni bili.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835