HadisISTAKNUTO

Status Poslanikovih, s.a.v.s., naredbi

2.2kviews

Piše: mr. Fahret Kadrić

Riječi kojima je zborio plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a koje se tiču upute čovječanstva nesumnjivo su dio objave od Gospodara svjetova. Vjerovanje u prethodno izrečenu činjenicu za sobom povlači nužnost pokoravanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem u svemu onome što nam je naredio. Naredba koja dolazi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za sobom povlači obavezu. Ispravno shvatanje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi te rad po njima priskrbit će nam Allahovu ljubav kojoj kao vjernici zasigurno svi težimo.

 

Poslanikov, s.a.v.s. govor kao vid Objave

Uzvišeni Allah kaže: „On ne govori po hiru svome to je samo Objava koja mu se obznanjuje.“ (prijevod značenja En-Nedžm, 3-4) Shodno ovom ajetu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u stvarima koje se tiču upute ne govori od sebe nego su sve riječi koje dolaze od njega samo vid Objave od Uzvišenog Allaha. Da bismo otklonili svaki vid sumnje u činjenicu da su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi vid objave spomenut ćemo hadis kojeg prenosi El-Mikdam b. Ma’di u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao: „Zaista je meni dat Kur’an i s njim nešto poput njega. Bojat se da će se pojaviti čovjek koji će sit i udobno smješten na svome šiltetu govoriti: ‘Držite se Kur’ana, ono što u njemu nađete da je halal – to i ohalaljujte, a ono što u njemu nađete da je haram – to i oharamljujte.’ Naprotiv, ono što zabrani Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, isto je kao da je to zabranio Allah.“ (Tirmizi, br. 2664, hadis je hasen-garib, šejh Albani u ‘Silsiletus-sahiha’ br. 2870 ovaj hadis je ocjenio kao hasen) Hassan b. Atijje je rekao: „Džibril, alejhi selam, je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spuštao sunnet baš kao što mu je spuštao i Kur’an.“ (Darimi u svome Sunenu br. 588, Hafiz Ibn Hadžer u El-Fethu 13/291 ga pripisuje Bejhekiju i kaže da je njegov sened sahih) Svi prethodno spomenuti argumenti nedvosmisleno potvrđuju činjenicu da je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, govor vid objave od Uzvišenog Allaha.

 

Pokoravanje Poslaniku, s.a.v.s., je vjera u Allaha

Kur’anski tekst jasno ukazuje na obavezu pokoravanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi kaže: „Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.“ (prijevod značenja En-Nisa, 80) Predati se i pokoriti Posalniku, sallallahu alejhi ve sellem, znači vjerovati u Allaha. Uzvišeni Allah u imperativnoj formi vjernicima naređuje da se bespogovorno pokore Posalniku, sallallahu alejhi ve sellem, te kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (prijevod značenja En-Nisa, 59) Dakle, pokoravanje Poslaniku, je isto kao i pokoravanje Allahu, ne pokoravati se njemu isto je kao i biti nepokoran Allahu. Pokoravanje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, biva intenzivnije i dosljednije što je intenzitet vjerovanja veći. To nam potvrđuju riječi Uzvišenog kada kaže: „I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (prijevod značenja En-Nisa, 65) Shodno ovom ajetu, potpuna pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, biva uzrokom ostvarenja istinskog vjerovanja u Allaha Uzvišenog.

 

Naredba podrazumjeva obavezu

Nakon što se vjerničko srce smiri uz činjenicu da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne govori po hiru svome nego da su njegove riječi vid objave onda nesumnjivo takvo srce nastoji da bude pokorno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, stvarnost nam govori da mnogi muslimani Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe ne shvataju na ispravan način. Svjedoci smo postojanja onih koji na izvršavanje Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi gledaju kao nešto pohvalno ali ne i obavezno. No, učenjaci ehlu-sunneta su saglasni na činjenici da Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, naredba izrečena u općenitom obliku bez popratnih pojašnjena za sobom povlači obavezu. (Šerh el-Kevkeb el-Munir, 3/39) U praktičnom smislu to znači da kada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi određenu stvar u imperativnoj formi da je ta stvar obavezna tj. da su muslimani dužni da se pokore takvoj vrsti naredbe. Jedna takva naredba izrečena od strane Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste vjerodostojan hadis u kome stoji: „Kratite brkove a puštajte brade.“ (Buhari br. 5443, Muslim br. 600) Ova naredba, izrečena u vidu stroge imperativne forme za sobom povlači obavezu postupanja po njoj. Postupanje suprotno Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi zasigurno ne potpada pod okrilje pokoravanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani koji vjeruju da su Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi vid objave i da je pokoravanje njegovim naredbama obaveza zasigurno neće postupati suprotno od onoga što im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje u prethodno citiranom hadisu. U protivnom, bojati se za one koji postupaju suprotno od onoga što im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje jer na taj način oni u stvari odbijaju pokornost Uzvišenom Allahu, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko mi se pokori, pokorio se Allahu, a ko mi odbije pokornost, odbio je pokornost Allahu.“ (Buhari br. 623, Muslim br. 1835)

 

Pokoravanje Poslaniku, s.a.v.s., kao uslov Allahove ljubavi

Nesumnjivo je da svi vjernici nastoje da zadobiju Allahovu ljubav. Isto tako svi vjernici tvrde da istinski vole Allaha. Da bi nas vjernike Allah zavolio On nam je pojasnio način kako da stignemo do tog cilja. U Svojoj plemenitoj Knjizi Uzvišeni Allah kaže: „Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – A Allah prašta i samilostan je.“ (prijevod značenja Ali Imran, 31) Ukoliko vjernici govore istinu kada kažu da vole Allaha onda je put ka zadobijanju Allahove ljubavi jednostavan i ogleda se u pokoravanju i slijeđenju Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi. Shodno prethodnom ajetu, Uzvišeni Allah, je pokoravanje i slijeđenje Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, učinio sredstvom preko kojeg se zadobija Allahova ljubav i uzrokom oproštanja grijeha. Dakle, Allahova ljubav prema čovjeku, ljubav čovjeka prema Allahu, oprost grijeha, vjerovanje, stizanje do istinske sreće i vječnog života, sve, baš sve zavisi od potpunog pokoravanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, čiji govor jeste govor objave a njegovim moralom je Uzvišeni Allah zadovoljan. Konačni uspjeh moguć je samo uz dosljedno i požrtvovano pokoravanje Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, naredbama.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe nesumnjivo su dio objave od Gospodara svjetova. Onaj Koji je poslao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudima obznani i pojasni vjeru zasigurno ga nije samom sebi prepustio. Naprotiv, nadahnuo ga je i osnažio i časnim melekima potpomagao kako bi jasno i precizno ljudima dostavio ono što mu Gospodar njegov zapovjeda. Pokoravanje Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, naredbama vjernička je dužnost koja će im u konačnici priskrbiti svako dobro te ih učiniti da budu od onih koje Allaha voli a ka tome dakako teže svi iskreni vjernici. Potrudimo se da budemo dosljedni u slijeđenju i izvršavanju Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi kako bismo zaslužili Allahovu ljubav, oprost grijeha te ovodunjalučku i ahiretsku sreću.

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865