PITANJA I ODGOVORI

Šta treba poduzeti hadžija koji je iz neznanja skratio samo jedan dio kose i oslobodio se ihrama?

1.9kviews

Pitanje: Šta treba poduzeti hadžija koji je iz neznanja skratio samo jedan dio kose i oslobodio se ihrama?

Odgovor: Hadžija koji iz neznanja skrati samo jedan dio kose i oslobodi se ihrama nije grešan jer nije upućen u šerijatski propis s tim u vezi, ali je dužan naknadno skratiti onaj dio kose koji je izostavio. Koristim se ovom prilikom da podsjetim muslimane na neophodnost saznavanja šerijatskih propisa kako se ne bi dogodilo da se podbaci i pogriješi u ibadetu. Allah, dželle šanuhu, rekao je: “Reci: ‘Ovo je moj put, ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi – i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikog ne smatram ravnim’” (Jusuf, 108); “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!’” (ez-Zumer, 9). Ibadet na temelju nepobitnih dokaza i upućenosti u Božije granice mnogo je vredniji od ibadeta u čiju suštinu obveznik nije upućen, pa i od ibadeta u kojem se neko slijepo slijedi, makar se radilo o slijeđenju onih koji posjeduju znanje.

Šejh Muhammed b. Usejmin