PITANJA I ODGOVORI

Šta muktedija treba poduzeti ako imam preda selam samo na desnu stranu?

3.4kviews

Pitanje: Šta muktedija treba poduzeti ako imam preda selam samo na desnu stranu? Allah vas nagradio!

Odgovor: Kad je riječ o predavanju selama, neki učenjaci drže da je dozvoljeno ograničiti se na predavanje selama na desnu stranu. Ima i onih što smatraju da se selam mora predati na obje strane, a neki, opet, tvrde da je selam samo na desnu stranu dozvoljeno predati jedino u dobrovoljnim namazima. Čovjek zbog opreza treba predati selam na obje strane, tim prije jer se u većini predanja kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, selam predavao na obje strane. Ako muktedija drži da se selam mora predati na obje strane, a pristane za imamom koji selam preda na jednu, desnu, stranu, nema smetnje u tome da preda selam i na lijevu stranu. A akoli imam preda selam na obje strane, a muktedija smatra da se može predati selam samo na jednu stranu, predat će selam i na lijevu stranu kako bi slijedio imama.

Šejh Muhammed b. Usejmin