PITANJA I ODGOVORI

Šta mora poduzeti onaj ko izostavi hadžski tavaf iz neznanja?

2.4kviews

Pitanje: Šta mora poduzeti onaj ko izostavi hadžski tavaf iz neznanja?

Odgovor: Hadžski tavaf je rukn, sastavni dio hadža; bez ovog tavafa hadž nije ispravan. Onaj ko izostavi hadžski tavaf mora se vratiti u Meku, pa makar i daleko živio, te ga obaviti. K tome, sve dok ne obavi ovaj tavaf nije mu dozvoljeno da se naslađuje svojom suprugom, jer se nije u potpunosti oslobodio ihramskih zabrana. Potpuno oslobađanje od ihramskih ograničenja postiže se jedino pomoću obavljanja hadžskog tavafa i obavljanja sa’ja, bez obzira na to o kojoj se vrsti hadža radilo. A onaj ko je sa’j obavio prilikom počasnog tavafa ne mora ga opet obaviti.

Šejh Muhammed b. Usejmin