PITANJA I ODGOVORI

Šta je bolje: da se imam okrene prema muktedijama odmah poslije farz-namaza ili da malo sačeka?

2.8kviews

Pitanje: Šta je bolje: da se imam okrene prema muktedijama odmah poslije farz-namaza ili da malo sačeka?

Odgovor: Bolje je da ostane okrenut prema kibli dok tri puta ne izgovori: “Allaha za oprost molim”, nakon čega će proučiti zikr: “Allahu, Ti si Mir i Ti daješ mir, blagodaran si, Posjedniče veličine i plemenitosti!” Tek tad će se okrenuti prema muktedijama (Muslim, 591). Ako želi otići, imam to može učiniti ukoliko neće uznemiriti džematlije prolazeći pored njih; ako ne postoji slobodan prolaz, sačekat će. Kad je riječ o muktediji, on može ustati tek nakon što imam ustane, na temelju hadisa: “…i nemojte prije mene odlaziti” (Muslim, 426). Ali ako se imam zadrži okrenut prema kibli više nego što je to sunnetom predviđeno, muktedija može otići.

Šejh Muhammed b. Usejmin