Islam i žena

Stav islama o pokrivanju žena

453pregledi

Preveo: hfz. Zijad ef. Dervić

Kada je u pitanju stav islama o pokrivanju žena, on je u tijesnoj vezi sa zabranom razgolićavanja i muškarcima i ženama. Na to se nadovezuje i obaveza stida i pristojnosti meðu ljudima, a sve to u okviru čuvanja osnovnih načela morala u društvu. čitavo čovječanstvo, u svim segmentima ljudskog društva, i prijašnje i savremene civilizacije, slažu se u tome da pristojnost, stid i odjeća čine čovjeka posebnim i odlikovanim u odnosu na životinje.

Zbog toga se pokrivanje stidnih mjesta sa tada dostupnom odjećom smatra prvim obilježjem razvoja ljudske svijesti i civilizacije i kultiviranja čovjeka i njegovog razlikovanja od životinja.

2. Ovaj jedinstven stav meðu svim ljudima u svim kulturama i civilizacijama bio je jak motiv da se ljudi specijaliziraju u proizvodnji raznih odjevnih predmeta koji ispunjavaju njegove potrebe i štite ga od klime u kojoj živi. Odjeća se smatra čovjekovim osnovnim ukrasom u društvu u kojem živi i ona je ogledalo njegovog morala i ličnosti.

3. Islam je potvrdio ova ljudska shvatanja pa je Allah, dž.š., u Kur’anu objavio: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje.” A Allahov Poslanik, s.a.v.s., o tome je sažeto rekao: “Poslan sam da upotpunim plemenite ćudi kod ljudi.” 

Kao i prilikom reguliranja bilo kojih drugih normi ponašanja, tako je i u slučaju odijevanja islam odredio vjerske okvire, odnosno granice tijela koje odjeća treba pokrivati, a sve mimo toga ostavljeno je čovjekovoj slobodnoj volji i njegovim materijalnim mogućnostima da se ukrašava lijepom odjećom, ali da ne pretjeruje u tome, jer, cilj odijevanja jeste pristojnost i očuvanje stida.

4. Islam je postavio jasne granice odijevanja kada je u pitanju muškarac, kojih se on mora pridržavati kada želi obaviti namaz i činiti neke druge ibadete. Muškarac je obavezan da pokrije sve od pupka do koljena i nareðeno mu je da se što ljepše obuče, ako je to u stanju, kako bi u društvu izgledao pristojan i kulturan.

Isto tako, vjera je regulirala i način odijevanja žene kada želi da obavi namaz i čini neke druge ibadete. Ženi je nareðeno da pokrije cijelo svoje tijelo osim lica, šaka i stopala, jer, bilo bi veoma nepristojno da ostale ljepote svoga tijela otkrije prilikom činjenja ibadeta.

5. Ove norme kada je u pitanju odijevanje postavljene su podjednako i za muškarce i za žene i one predstavljaju etiku ponašanja prije svega prema Allahu, dž.š., a nakon toga prema društvu u kojem čovjek živi. Islam je kategorički zabranio razgolićavanje prilikom odreðenih ibadeta kao što je to bila praksa predislamskih Arapa kao i nekih drugih naroda. Ono što je islam propisao kada je u pitanju odijevanje, učinjeno je strogom obavezom koja se mora ispoštovati prilikom obavljanja ibadeta pa makar žena bila sama bez prisustva muškaraca, čak i ako se žena nalazi potpuno sama u svojoj kući. Isto tako, obaveza je pridržavati se ovih pravila i mimo činjenja ibadeta, prilikom izlaska van kuće. Sve ovo predstavlja etiku ponašanja u islamskim sredinama, štiti pristojnost i stid i prilikom proslava, skupova, u privatnim kućama itd.

6. Možemo reći da ove granice pokrivanja tijela žene koje su postavljene prije četrnaest vjekova predstavljaju univerzalnu modu za sva vremena, a koja u savremenom društvu dolazi sve više do izražaja. Otprilike, prije dvadesetak godina žene su počele odijevati haljine koje sežu od glave do tla i koje se odijevaju prilikom izlaska iz kuće, a odijevaju se na odjeću koju žena nosi dok je u kući. Iz ovoga se da primijetiti dalekosežnost islamskih nazora kada je u pitanju odijevanje žena. Na ovaj način njena pristojnost i stid u potpunosti su zaštićeni u sredini u kojoj živi, a u isto vrijeme njena odjeća predstavlja ”zadnju riječ” savremene mode. Ovaj način odijevanja jeste osnova koje se treba pridržavati svaka vjernica prije svega kada je u pitanju vršenje ibadeta i to je praksa koja se pored islama prakticira i u većini drugih vjera.

7. Ali, i pored toga pojavili su se ljudi koji žele da se bore protiv osnovnih principa islama i koji vrijeðaju muslimanke koje su pokrivene hidžabom nazivajući ih degradiranim i pozivajući u njihovo razgolićavanje. Žele da ih dovedu u položaj polunagih ropkinja čijim tijelom su se naslaðivali predislamski Arapi. Ukoliko ovi protivnici islama budu napadnuti, tada se brane isprikom da su od pokrivenih muslimanki pomislili da su ropkinje i jedne prilike zamalo je došlo do sukoba izmeðu muslimana i nemuslimana koji su vrijeðali način odijevanja muslimanki. Zbog toga, Kur’an je naredio muslimankama da se prilikom odijevanja razlikuju od drugih žena. Allah, dž.š., rekao je: “O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti”, tj. Kur’an je naredio muslimankama da na poseban način odijevaju svoju odjeću, i to odijevanje treba da se razlikuje od odijevanja kakvo je bilo uobičajeno prije islama. Od toga dana nije postojala nikakva razlika u odijevanju slobodnih muslimanki i muslimanki koje su u to vrijeme bile ropkinje. Kur’an je naredio muslimankama da svoje džilbabe spuste niza svoja lica i grudi na način koji do tada nije bio uobičajen kako bi zbog toga bile prepoznatljive meðu ostalim ženama, neka se zna da su one muslimanke i niko ne treba da ih uznemirava niti provocira.

8. Ovo je stav islama prema pokrivanju žena i temelji se na tome da odjeća koja pokriva tijelo treba da bude štit koji će čuvati pristojnost i stid naspram Allaha, dž.š., i naspram ostalih ljudi. Odjeća treba da pokrije ljepotu žene koja je izazovna za muškarce.

Prvi put objavljeno: Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2008 02:00