Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Sretna porodica

12.1kviews

Preveo: Salih ef. Haušić

Hvala Allahu koji nas je uputio u vjeru islam i učinio nas njenim pripadnicima, jer uistinu bez Njegove upute nikada ne bismo pravi put pronašli. Iskreno Mu zahvaljujemo na blagodatima koje nam daruje i molimo Ga da nam i više iz Svog izobilja podari. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, On nema sudruga, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik, koga je poslao sa Uputom i jedinom istinskom vjerom, da radosne vijesti donese, opominje i svakom dobru pozove, neka je salavat na njega, njegovu časnu porodicu, ashabe, i sve koji njega slijede u dobru do Kijametskog dana. 

Braćo muslimani, bojte se Allaha, iskreno Mu se klanjajte, poštujte propise svoga Gospodara, ljubomorno čuvajte svoju vjeru i povjerene vam emanete i ispunjavajte preuzete obaveze. Bojte se Allaha za sebe i svoje porodice, i izmirite se s onima s kojima niste u dobrim odnosima. Mnogi ljudi tragaju za srećom, smirajem i lijepim životom i izbjegavaju ono što bi ih moglo učiniti nesretnim i tužnim, posebno unutar porodice i kuće.

Ništa od toga ne može se postići osim s vjerom u Allaha, oslanjanjem samo na Njega i predavanju svih svojih stvari Njemu, uz pridržavanje zakonitosti koje je On odredio i uzroka koje je dao.

Ostvarenju tog cilja u životu pojedinca, pa i društva, ponajviše doprinosi izgradnja porodice i istrajavanje porodice na istini. Uzvišeni Allah je iz Svoje mudrosti učinio da porodica bude luka smiraja pripremljena za ljude, muškarce i žene. U tom okruženju može se pronaći smiraj i radost. Uzvišeni Allah kaže:

”…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” [1]

Ovdje se kaže ”da se uz njih smirite”, a ne ”da se sa njima smirite”, što ukazuje na stvarni smiraj i rahatluk u duši, koji daruju najveličanstveniji osjećaj smirenosti i sreće.

Uz bračnog druga može se naći istinski smiraj u trenucima uznemirenosti i radost u vrijeme tjeskobe.

Temelj bračne veze je udruživanje radi međusobne ljubavi, osjećaja međusobne naklonosti i prijatnosti, a takva veza ima čvrste, postojane i snažne korijene koji ponajviše nalikuju na odnos čovjeka prema samome sebi. Ovu bliskost najbolje objašnjava naš Stvoritelj i Gospodar riječima:

”…one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća…”[2]

Takva sredina je idealna za odgoj sinova i kćeri, i podizanje novih generacija, a to se ne može valjano uraditi osim uz osjećajnu i samilosnu majku i oca koji se nesebično brine za djecu, i ne postoji bolja sredina za nove naraštaje od ove.

Braćo! Postoje brojni faktori na kojima se temelji muslimanska porodica, učvršćuju bračne veze i udaljava od oluja koje uništavaju brak i rasplamsavaju mržnju među supružnicima.

Prvi i najvažniji faktor stabilnosti braka jeste čvrsto držanje za Allahovo uže, a to Allahovo uže je vjera u Njega i Sudnji dan, strah od objelodanjivanja onoga što kriju srca, bogobojaznost i osjećaj stalne Allahove kontrole nad njima, kao i ostavljanje nasilja, nepravde i pretjerivanja u traženju svojih prava. Uzvišeni Allah kaže:

”…To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” [3]

Dakle, iman jača volju za činjenjem ibadeta i pokoravanjem Allahu, a to je snažna spona koja veže supružnike. Razmislite samo o riječima Poslanika, s.a.v.s., koje prenosi Ebu Hurejre, r.a.:”Allah se smilovao čovjeku koji uvečer ustane i klanja (nafilu), a potom probudi suprugu i ona klanja, pa ako odbije, zapljusne je vodom u lice! I Allah se smilovao ženi koja ustane u noći i klanja, pa potom probudi svoga muža, pa i on klanja, a ako odbije, u lice mu saspe vodu!” [4]

Ono što međusobno povezuje bračne drugove u islamskom braku nije materijalno-dunjalučka veza, niti mizerna životinjska strast, nego je to snažna i plemenita duhovna veza. Bračni drugovi koje povezuje tako snažna i trajna veza ostaju vezani i nakon smrti i njihova veza se proteže i na ahiretski život, kao što kaže Uzvišeni Allah:

”…edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti …” [5];

”Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu… ” [6]

Braćo, bračne veze jača i čuva lijepo međusobno ophođenje, a to je nemoguće ako supružnici ne poznaju svoja prava i svoje dužnosti. Idealan brak ne postoji i nemoguće je postići sve željene osobine kod čovjeka.

Dokaz da je neko razuman i da ispravno razmišlja jeste njegovo mirno prihvatanje nekih poteškoća i progledavanje pojedinih nedostataka. Muškarac je glava porodice i treba biti strpljiviji od svoje supruge, i mora biti svjestan da je ona fizički i mentalno slabija, i ako od nje bude tražio da za sve račun položi, onda neće ni za šta račun položiti. Žena je stvorena od krivog rebra, koje ne trpi pritiske i teške sitacije, i sa njom se mora polahko i osjećajno postupati, vodeći računa o njenoj emotivnoj prirodi i slabosti. Ako se bude pretjerano ispravljala iskrivljenost, žena će postati beskorisna, jer će je to slomiti, tj. dovesti do razvoda braka. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji (odnosno da je osjetljive, emotivne naravi). Ako ga pokušaš ispraviti – slomit ćeš ga, a ako ga ne budeš ispravljao – ostat će savijeno. Stoga, budite pažljivi prema ženama!” [7]

Iskrivljenost kod žene je u njenoj prirodi i stoga muškarac mora prihvatiti ovu činjenicu i pokazati strpljivost u bračnom životu. Kada osjeti da mu supruga otežava, on s njom mora blago postupati, ne smije reagirati na svaki njen nedostatak, niti smije osporavati njene dobre osobine, jer samo tako će kod nje naći mnogo dobra. U tom smislu Poslanik, r, kaže: ”Mu’min ne može mrziti mu’minku, jer ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom osobinom.” [8] Ako uoči nedostatke i manjkavosti kod žene, neka ne zaboravlja i neka ima u vidu da ona ima i mnogo skrivenih dobrih osobina, jer on ne zna u čemu se krije dobro. Uzvišeni Allah kaže:

”S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” [9]

Kako pronaći smiraj, samilost i ljubav ako je domaćin kuće teške i loše naravi, ako je bezvoljan i kratkovidan, a njegovo ponašanje ružno? Kako biti sretan u kući u kojoj on postupa glupo i ishitreno, ako mu se ne može nikako udovoljiti, ako se prebrzo srdi i po ulasku u kuću prigovara, a po izlasku sumnjiči i loše misli o drugima? Lijepog ponašanja nema bez blagosti, daleko od sumnjičenja i neosnovanih pretpostavki.

Neke ljude ljubomora navodi na sumnjičenje i neosnovano tumačenje tuđih riječi, te sumnjaju u ispravnost postupaka supruge, što život, bezrazložno, čini teškim i tumornim, a Uzvišeni Allah kaže:

”…i ne činite im teškoće zato da biste ih stijesnili.”[10]

Kako je moguće da musliman svojoj supruzi pričinjava poteškoće, a Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojim ženama.” [11]

Supruga muslimanka treba da zna da sreće, ljubavi i samilosti nema ako žena nije čedna i pobožna i ako ne poznaje svoja prava, te više od toga za sebe ne traži i te granice ne prelazi. Žena je poslušna svome mužu, jer on je stariji u kući, on ženu štiti, čuva i izdržava, i zato ga ona treba slušati, pokoravati mu se, čuvati sebe i njihov imetak, čestito obavljati svoje poslove, voditi računa o sebi i svojoj kući, priznavati prava svoga muža i ne poricati njegovo lijepo ponašanje prema njoj. Vjerovjesnik, s.a.v.s., upozorava na opasnost takvog poricanja, riječima: ”Vidio sam da su većina stanovnika Vatre žene.” Ashabi upitaše: ”A zbog čega?”, a on odgovori: ”Zbog njihovog kufra (a kufr u arapskom znači nezahvalnosti i nevjerovanje).” ”Da li zbog nezahvalnosti Allahu?”, upitaše oni. Poslanik, r , odgovori: ”Ne, nego zbog njihove nezahvalnosti mužu i njegovoj dobroti. Da nekoj od njih činiš dobro čitav život, pa vidi od tebe nešto loše, reći će: ‘Nikakva dobra od tebe nisam ni vidjela.”’ [12]

Žena treba da prašta male pogreške svome mužu i da prelazi preko njegovih sitnih nedostataka. Kada muž dođe kući, ona ne smije prema njemu loše postupati niti ga iznevjeriti kada je odsutan.

Ako budu slijedili ove upute, lijep suživot je moguć i među supružnicima će biti sloge, ljubavi i samilosti. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet.” [13]

Braćo muslimani, u složnom braku moguća je sreća i u njemu se stvara čestito okruženje za ispravan odgoj novih naraštaja. U plemenitoj porodici, punoj ljubavi, samilosti i međusobnog razumijevanja, između majčinske blagosti i očinske ljubavi, daleko od međusobnih razmirica, neslaganja i oholjenja jednog nad drugim, moguća je sreća. Uzvišeni Allah kaže:

”…i oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”’ [14]

Allaha molimo da se okoristimo uputom iz Njegove Knjige i sunnetom Njegovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Od Allaha oprosta tražim za sebe i za vas i za sve druge muslimane od svih grijeha, a tražite oprosta i vi, jer On grijehe oprašta i milostiv je.

 

Drugi dio hutbe

Hvala Allahu, Milostivom i Darovatelju Plemenitom, zahvaljujemo Mu i slavimo Ga. Uzvišeni je stvorio ljude od jedne osobe, i samo je On stvarni Bog. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Njega i On nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao kao milost vjernicima i dokaz protiv silnika, neka je salavat i selam na njega, njegovu časnu porodicu, odabrane ashabe, tabiine, i sve one koji njega slijede do Sudnjeg dana.

Uzvišeni Allah dopustio je udruživanje muškarca i žene u bračnu zajednicu (osnovnu ćeliju društva) i propisao međusobno potpomaganje radi osnivanja porodice u kojoj je sreća djece moguća. Uzvišeni Allah kaže:

”Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke…”[15]

Blagoslovljena bračna zajednica je Allahov dar ljudima. Svaki supružnik u njoj mora poštovati prava svoga partnera i sa njim živjeti u potpunom skladu, iskrenosti i povjerenju. Nijedan od supružnika ne smije činiti ono što će drugome pričinjavati poteškoće, potaknuti ga na napuštanje te bračne zajednice ili ono što bi moglo uzrokovati udaljavanje supružnika.

Kur’anske i poslaničke smjernice najbolji su garant očuvanja i uspjeha bračne zajednice. U zajednici utemeljenoj na tim smjernicama, korist je zagarantirana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hutbi na Oprosnom hadždžu, udario je temelje pravednosti u mnogim segmentima: ”O ljudi, vi imate prava i dužnosti prema vašim ženama, a one imaju prava i dužnosti prema vama. One ne smiju dopustiti nikome osim vas da stupi u vašu postelju, niti smiju dopustiti da bez vašeg pristanka u vašu kuću ulaze oni koje vi ne volite i one ne smiju počiniti sramno djelo… Nalažem vam da dobro postupate sa ženama jer one se kod vas nalaze kao emanet od Allaha. Dopušteno vam je da uživate njihova tijela, po Allahovim riječima. Bojte se Allaha u onome što se tiče vaših supruga, a ja vam nalažem da lijepo postupate prema njima. Pazite! Jeste li čuli? O Gospodaru, budi mi svjedok!” [16]

Mnogo je vjerovjesničkih smjernica koje bračne drugove potiču na lijepo ponašanje i ispunjavanje supružničkih obaveza, i one su najbolji garant međusobnog poštivanja, uvažavanja, jačanja i trajanja njihove veze. Takva zajednica će sigurno uspjeti i profitirati, bez ikakvog gubitka i kajanja.

A ima li veće koristi od sreće u kući i mogućnosti korištenja užitaka i ukrasa u životu na ovom svijetu, za koje Uzvišeni Allah kaže:

”Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu…” [17]

Zar postoji veća dobit od toga da djeca, ti divni cvjetovi, odrastaju u atmosferi punoj ljubavi, međusobnog razumijevanja i lijepog suživota, u okrilju majčinske ljubavi i očinske brige, gdje se podiže zdrava generacija koja će roditeljima činiti dobročinstvo i od kojih će čitava zajednica imati korist. To je neprocjenjiva dobit, dobit čiju korisnost ne možemo ni sagledati. Kolika je to dobit, najbolje može osjetiti onaj kome je uskraćena čast da živi u skladnoj bračnoj zajednici i onaj ko nije uspio u braku, te je izgubio životni mir i topli dom, što je rezultiralo neuspjehom u lijepom odgoju djece, jer su odrastala u kući ispunjenoj svađom i razmiricama roditelja pri čemu je svako od njih dvoje nastojalo da nametne svoj stav, pobijedi i nadjača. Tako je u mladim dječijim dušama poniklo sjeme zla jer su ”prisustvovali časovima” na kojima se praktično demonstrirao atak na druge i učili su kako treba napadati i bližnje i daljnje, i oni sutra u širu zajednicu ulaze sa svim zlom koje u sebi nose i sa kojim su odrasli, čineći mnoge zločine i postajući teškim teretom društvu.

Zato je islam precizno, do u detalje, za svaku situaciju odredio pravila za to životno udruživanje u bračnoj zajednici. Plemenita pravila u zdravim okolnostima uspostavljena su za oba supružnika radi uređenja njihovih međusobnih odnosa i sprečavanja razdora. Uzvišeni Allah obraća se muškarcima i kaže:

”…S njima lijepo živite!” [18], tj. lijepo se ženama obraćajte, lijepo sa njima postupajte i uljepšajte se za njih onako kako želite da se one uljepšaju za vas. Allahov Poslanik, r , podstičući na poštivanje prava žene, rekao je: ”Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici!”

Isto tako je, podstičući na poštivanje prava muža, rekao: ”Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet. Da je ispravno da se ljudima čini sedžda, naredio bih da žena učini sedždu svome mužu, zbog veličine njegovog prava kod nje.”

A kada se pojave problemi i dođe do neslaganja i udaljavanja supružnika, tada naš Gospodar od nas traži strpljenje i podnošenje tereta, ne bi li se stanje popravilo, pa kaže:

”…A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” [19]

Ako se strpite i zadržite svoju suprugu iako je prezirete, u tome može biti mnogo dobra i na ovom i na drugom svijetu, kao što kaže Poslanik, s.a.v.s. :”Vjernik ne može mrziti vjernicu. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom osobinom.”[20] U udruživanju radi dobiti neko je spreman više uložiti od drugih i po tome je prepoznatljiv, i njemu pripada veća dobit, ali je i njegov rizik veći ako ulog propadne. Tako je i sa mužem: njemu je Allah povjerio brigu o ženi i data su mu dodatna prava koja ona od njega ne može nikako preuzeti, i ako njegovo predvođenje porodice bude mudro, i suprugu će učiniti sretnom i na ovom i na drugom svijetu, a ako bude suprotno, on će izgubiti u onoj mjeri u kojoj je zanemario svoje obaveze, jer je on zadužen za čuvanje porodice, kao što to kaže Poslanik, r: ”Svi ste vi odgovorni za svoje stado…” [21]

Bojte se Allaha, robovi Allahovi, i dobro čuvajte bračnu zajednicu, jer to je veza od životne važnosti i od njenog očuvanja ovise sreća, mir, spokoj u toj maloj zajednici koju nazivamo porodicom, i ispravno odgajanje djece u sretnom okruženju i toplom roditeljskom krilu, a što je najveća dobit ovog udruživanja.

 

Bože moj, blagoslovi Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s., kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i rod Ibrahimov, a.s., zaista si Ti hvaljen i slavljen. Bože moj, obaspi blagodatima Muhammeda, s.a.v.s., i rod Muhammedov, s.a.v.s., kao što si blagodatima obasuo Ibrahima, a.s.,   i rod Ibrahimov, a.s., zaista si ti hvaljen i slavljen!

Bože, pokrij mahane muslimana i daj da oni budu sigurni. Bože, pomozi islam i muslimane u svim krajevima svijeta. Bože, Svoju pomoć im pruži! Allahu naš, mi drugog boga osim Tebe nemamo, spusti nam plodonosnu kišu i nemoj nam je uskratiti. Bože, pomozi ljude i ostale robove Svoje! Bože, nemoj nam, na ovom mjestu, ostaviti nijednog grijeha neoproštenog, niti brige a da je ne otkloniš, niti duga a da ga ne vratimo, niti teškoće a da je ne olakšaš. Bože, učini naša prsa prostranim, olakšaj nam, uputi nas da činimo dobra djela, jer tome niko osim Tebe ne može uputiti. Naša posljednja dova su riječi: ”Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

 

 

[1]   Er-Rum, 21.

[2] El-Bekare, 187.

[3] Et-Talak, 2-3.

[4] Hadis bilježe Tirmizi i Nesai, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[5] Er-Ra’d, 23.

[6] Et-Tur, 21.

[7] Hadis bilježe Buharija i Muslim.

[8] Muslim.

[9] En-Nisa, 19.

[10] Et-Talak, 6.

[11] Hadis bilježi Ibn Madže, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[12]   Hadis bilježi Buharija.

[13]   Hadis bilježe Ibn Madže i Tirmizi, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

[14]   El-Furkan, 74.

[15]   En-Nahl, 72.

[16] Muslim.

[17] El-Kehf, 46.

[18] En-Nisa, 19.

[19]   En-Nisa, 19.

[20]   Muslim.

[21] Buharija i Muslim.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835