PITANJA I ODGOVORI

Smatra li se telbija nijetom pomoću kojeg sestupa u obrede hadža, odnosno obrede umre?

1.6kviews

Pitanje: Smatra li se telbija nijetom pomoću kojeg sestupa u obrede hadža, odnosno obrede umre?

Odgovor: Telbija se donosi na način da čovjek, ako se radi o umri, izgovori: “Odazivam Ti si stupajući u obrede umre!”, odnosno da, ako se radi o hadžu, ovo izgovori: “Odazivam Ti si stupajući u obrede hadža!” Nijet nije dozvoljeno izgovarati, pa hodočasnik neće reći: “Allahu, ja želim obaviti umru!”, niti: “Allahu, ja želim obaviti hadž!”, to više jer nije preneseno da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako činio.

Šejh Muhammed b. Usejmin