Hadis

Slijediš li ti sunnet?

507pregledi
Piše: Harmin Suljić

Imam Malik, rahimehullah, kazao je: ‘’Sunnet je poput Nuhove lađe. Ko se u nju ukrca, spašen je, a ko se ne ukrca, utopit će se.’’ Svako ko zapostavi sunnet, ne živi po njemu, zamijeni ga nečim drugim, on mijenja vrijedno za nešto bezvrijedno. Tada postaje lahkim plijenom za šejtanove mreže.

Ebu Bekr es-Siddik, r.a., rekao je: ‘’Ništa od onoga što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., radio neću ostaviti a da neću tako postupiti, jer se bojim da ću zalutati ako šta izostavim od njegovog sunneta.’’ (Bilježe ga Buharija i Muslim od Ebu Bekra es-Siddika kao što stoji u djelu ‘’Lu’lu vel merdžan’’, br. 1150)

Hasan el-Basri je rekao: ‘’Tako mi Allaha osim kojeg drugog boga nema, sunnet je izmeðu bogatstva i neimaštine. Zato se strpite na sunnetu, Allah vam se smilovao. Pripadnika sunneta bilo je najmanje meðu onima koji su živjeli prije, a njih će biti i najmanje meðu onima koji će doći kasnije. Oni nisu otišli putem onih koji su se posvetili ovom svijetu i svojim uživanjima, niti su krenuli putem novotara u njihovim novotarijama, nego su se strpjeli na svom sunnetu sve dok se nisu susreli sa svojim Gospodarom. I vi ćete biti takvi, inšallah.’’ (Igasetu lehfan, Ibnul-Kajjima, 70/1).

Allahov Poslanik, s.a.v.s., podsticao nas je na slijeðenje sunneta te nas upozoravao da ne slijedimo strasti i propasti, kao što je to opisao u jednom slikovitom hadisu: ‘’Oni koji su bili prije vas od kitabija podijelili su se u sedamdeset i dvije sekte. Ovaj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri sekte. Sedamdeset i dvije će u Vatru, a jedna u Džennet, a to je džemat. U mom ummetu će se pojaviti ljudi koje će strasti osvojiti isto kao što bjesnilo osvoji čovjeka. Nema ni jedne vene niti zgloba a da se neće u njeg uvući.’’ (Bilježe ga Ahmed i Ebu Davud kao što stoji u ‘’Sahihu tergib ve terhib’’, br. 49)

Ludilo je bolest od koje čovjek oboli kada ga ugrize bijesan pas. U tijelu ne ostane nijedan organ, zglob ili nešto drugo a da ga bjesnilo ne pogodi. Njemu liječenje ne pomaže. Isti je slučaj sa osobom koju osvoje strasti te ispune njeno srce. Takvoj osobi opomena ne koristi niti prihvata savjete.

U ovom našem vremenu, mnogi oblici sunneta potisnuli su se iz života muslimana, dok su strasti zauzele svoja mjesta u našim srcima. Shvatanja i vrijednosti izgubili su svoja ispravna mjerila. Dobro se smatra zlim, a zlo dobrim. Neprijatelj je postao prijateljem, a prijatelj neprijateljem. Razvrat se širi, nareðuje i štiti dok se vodi borba protiv svake vrijednosti. Popadale su zvijezde upute, dok su se pobornici strasti pojavili sa svih strana. Slabost se nametnula na mjesto skrušenosti. Varanje je zamijenilo povjerljivost. Disko-klubovi su zamijenili mjesta džamija. Ljubavnice su zauzele pozicije supruga. Nastupilo je vrijeme rušenja umjesto izgradnje. Umjesto da se muslimani pokrenu ka povratu i oslobaðanju svetih mjesta, oni su se posvetili osvajanju medalja u različitim sportskim disciplinama. Umjesto da se ummet podstakne na zaustavljanje neprijateljskih hordi koje neprekidno napadaju islamski ummet, ljudi su podstaknuti na posjećivanje proslava, plesnih karnevala i koncerata.

Naše stanje je upravo onakvo kakvim ga je opisao Ebu Derda r.a. kada je rekao: ‘’Kada bi meðu vas došao Poslanik, s.a.v.s., ne bi ništa prepoznao od onoga na čemu su bili on i njegovi ashabi, osim namaza.’’ Imam El-Evzai kaže: ‘’Šta kad bi se to desilo danas?’’ Isa b. Junus je rekao: ‘’Šta da je El-Evzai doživio ovo vrijeme.’’ (El-Iatisam, str. 20, Ebu Ishak eš-Šatibi).

Mi možemo reći šta bi bilo da je Isa b. Junus doživio naše vrijeme?

Zato, brate i sestro, držite se sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer u suprotnom nećete imati ništa zajedničko sa njim niti će on imati sa vama. On je rekao: ‘’Onaj ko ne želi moj sunnet, ne pripada meni. (Bilježe ga Buharija, Muslim, Nesai i Ibn Madže od Enesa)

Ko ne bude prakticirao Poslanikov sunnet, neće imati ništa zajedničko sa njim ni na ovom ni na onom svijetu. Želiš li da budeš otjeran sa njegovog izvora, dok će oni koji su ga slijedili piti iz njegove ruke ugodnu i svježu vodu nakon koje neće nikada više ožednjeti.

Enes b. Malik prenosi da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’Moji ashabi prilazit će mom izvoru i okupljati se oko mene, pa kada ih vidim, prepoznat ću ih, i reći ću: ‘Moji ashabi, moji ashabi!’, pa će mi se reći: ‘Ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe.’’’ (Bilježe ga Buharija i Muslim od Huzejfe i Imam Ahmed od Enesa, br. 5244).

Pripazi se da se nad tobom ne obistine riječi imama El-Evzaija koji je rekao: ‘’Ljudi će doživjeti vrijeme u kojem će najmanje biti prisnih prijatelja, halal dirhema i djela po sunnetu.’’ (Hil’jetul evlija, 8/355)

Prvi put objavljeno: petak, 12 Prosinac 2008 01:25

X