Vijesti

Škole u RS: Marko pije uz ramazan vino

557views

Možda nekome ova pjesma budi nacionalni ponos, ali bošnjačkoj djeci ovakav kontekst zasigurno ne garantira vjersku i nacionalnu ravnopravnost u obrazovanju.

Šta sve moraju da uče bošnjačka djeca u školama entiteta RS, poprilično ilustrira i čitanka za prvi razred gimnazije autora Vuka Milatovića i Branka Savića.

Svi oni koji su prošli proces obrazovanja u predratnoj Jugoslaviji dobro znaju šta su lirske, a šta epske narodne pjesme, pri tome i junačke. No, ne pamti se pjesma koja se danas čita i interpretira u srednjoj školi u RS pod nazivom „Marko pije uz ramazan vino“.

“Marko pije uz ramazan vino, još nagoni odže i adžije, idu Turci caru na parnicu…“ i sve u tom stilu, da bi na kraju pjesme slavni car „Suleman“ (tako piše u pjesmi, op. a.) Marku dao stotinu dukata i kazao: „Idi, Marko, te se napij vina“. U interpretaciji pjesme, učenicima se pojašnjava da car „u strahu daje stotinu dukata…“ te, valjda zbog tog straha, oprašta Marku što na vino „nagoni odže i adžije“.

Možda nekome ova pjesma budi nacionalni ponos, ali bošnjačkoj djeci ovakav kontekst zasigurno ne garantira vjersku i nacionalnu ravnopravnost u obrazovanju.

(Avaz)