Sira

Sira-životopis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem (1 dio)

1.42Kpregledi
Piše: Elvedin Pezić
 
Kroz ovaj rad upoznat ćemo se sa ciljevima izučavanja sire, osobenostima sire i izvorima iz kojih se uzima sira.
Nastojat ćemo spomenuti događaje iz sire Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, a koji su do nas došli vjerodostojnim putem, a toga, hvala Allahu, ima dosta. Ukazat ćemo i na mnoge stvari koje se nalaze u knjigama sire, a do nas su stigle nevjerodostojnim putem, a koje su nažalost često poznatije nego one koje su do nas stigle vjerodostojnim putem. Nakon što razdvojimo vjerodostojno od nevjerodostojnog pokušat ćemo da se zaustavimo kod vjerodostojnih dogaðaja i da iz njih uzmemo pouke, te da siru Božijeg Poslanika povežemo sa našom današnjicom. Radeći po riječima Uzvišenog: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na Onom svijetu, i koji često Allaha spominje.”
Sira Božijeg Poslanika ne bi trebala da se gleda kao hikaja koja se nekada desila i koja sa nama nema ništa, već kao život najodabranijeg Allahovog roba čije vrijednosti mi muslimani priznajemo. Dovoljno je to što ga je Uzvišeni opisao sa riječima: ”Zaista si ti na visokom stepenu morala”.
Takoðer, siru Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ne treba posmatrati kao nešto što se zbilo u historiji i bilo odgovarajuće samo za to vrijeme, već kao životopis u kojem se nalaze pouke za sva pokoljenja, generacije i za sve vrste ljudi, bili bogati ili siromašni, Arapi ili ne-Arapi, ugledni ili neugledni, ljudi na polažajima ili oni koji to nisu. Ovo sve nas poziva i vodi u tom pravcu da spomenemo neke od ciljeva izučavanja životopisa Božijeg Poslanika. Islamski učenjaci i mislioci su spomenuli mnoge ciljeve izučavanja sire, a mi ćemo spomenuti samo najbitnije, kako se ne bi ovaj tekst pretvorio u studiju:
 
A) Ispravno razumijevanje i poimanje ličnosti Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kroz dogaðaje i uslove u kojima je živio kako bismo shvatili da on nije bio samo genijalan niti samo velikan, kako to neki misle, već kao Poslanik koji je poslan od Uzvišenog Allaha. A takvo ispravno poimanje treba da urodi plodom, jer je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, osoba koja treba da bude slijeðena, te onaj kome se treba pokoravati u onome što je naredio ili zabranio. Meðutim pogrješno poimanje Poslanikove ličnosti vodi ka tome da čovjek gleda na Poslanika kao na historijskog velikana, kao što su neki nevjernički pisci to potvrdili stavljajući Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, na čelo liste velikana historije, koga nismo obavezni slijediti niti mu se pokoravati kao ni drugim historijskim velikanima. Svakako takvo poimanje je itekako pogrješno i opasno, i nažalost našlo je velikog odziva u muslimanskim masama. Mi na Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, trebamo gledati kao na Poslanika, poslanog od Allaha, a zatim velikana. Samo ovakvo izučavanje sire urodit će očekivanim plodom, a to je uzimanje Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kao vodiča u svakodnevnome životu, ostavljanje onoga što je zabranio, a činjenje onoga što je naredio. Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.: ”Ono što vam Poslanik da to uzmite, a ono što vam zabrani to ostavite, i bojte se Allaha jer Allah strahovito kažnjava.”
B) Da bismo spoznali svijetle stranice njegovog života i to kako je praktično u svakodnevnom životu sproveo Šeri’at, Allahov Zakon, jer, Allah je znao da ljudi nisu u stanju da sprovedu cjelokupan Zakon (Šeri’at), osim ako za to imaju uzor u nekome ko je to sproveo u praktičnom životu. Da je poslao Allah dž.š. meleka kao poslanika ljudi bi odbijali pokornost pod izgovorom da meleci posjeduju osobine koje ljudi ne posjeduju.
C) Da bismo spoznali koliko truda, imetka i vremena je Božiji Poslanik uložio u pozivanju ljudi u islam i u radu za Allahovu dž.š.vjeru i kako bi to svima nama bio dodatni motiv onoga momenta kada posustamo u pozivanju ljudi u Allahovu dž.š.vjeru.
D) U izučavanju sire čovjek treba da naðe praktične primjere koji mu pomažu u razumijevanju Allahove knjige Kur’ana, i Sunneta Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Životopis Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, je živi komentar za Allahovu Knjigu, i njegov izrečeni Sunnet. Zato, onaj ko bude izučavao i studirao siru Božijeg Poslanika sigurno će bolje razumjeti opće ajete u Kur’anu i opće hadise Božijeg Poslanika.
E) Možda i najvažniji, da čovjek pokuša da one podatke koje sluša izučavajući siru Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, pokuša da pretoči u svoj svakodnevni život, i ne bi trebao da bude cilj izučavanja sire samo posjedovanje informacija koje će nam ponekada dobro doći na nekom od kvizova, već njeno prakticiranje u svakodnevnom životu svakog muslimana. Pouke i poruke sire treba usmjeriti na gorku  stvarnost ovog Ummeta općenito, a na praktični život sljedbenika ove vjere posebno. Tako mi Uzvisenog Gospodara, zadnje generacije ovog Ummeta ne mogu uspjeti, niti postići ugled, snagu i jedinstvo osim onako kako su to postigle prve generacije ovog Ummeta.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 30 Travanj 2007 11:40

X