Aktuelno

Scijentologija – šta je to?

3.9kviews

Piše: Nedim Botić

Scijentološku Crkvu (“The Church of Scientology”) je osnovao L. Ron Hubbard (1911-1986), u SAD-u 1952. god. Njen izvor i početak je Hubbardova knjiga objavljena 1950. godine pod imenom „DIANETICS: The Modern Science of Mental Health“ – DIJANETIKA: Moderna nauka o mentalnom zdravlju. Prodana je u preko 10 miliona primjeraka i omogućila mu da postane čuveni autor naučno-fantastičnih djela.

Dijanetika je prvobitno planirana kao Hubbardov psihoterapijski odgovor na tehnike savremene pshijatrije. Riječ „Dijanetika“ u prijevodu znači „kroz dušu“: i imala je za cilj otkrivanje „jedinog uzroka svih oblika ljudskog ludila, psihosomatskih bolesti i neuroza.“ 

Pojam Scijentologija je složenica od latinske riječi scio i grčke riječi logos, i bukvalno znači: „znati kako znati“ ili „nauka o mudrosti i znanju“. Jedan od naziva za scijentologiju je i „primijenjena religijska filozofija“. Ona se prvenstveno fokusira na psihološke tehnike koje ljudi mogu iskoristiti da poboljšaju vlastite živote. Kao takva, veoma malo govori o Bogu, životu nakon smrti i drugim religijskim konceptima.

Njen fokus su psihološki problemi savremenog čovjeka. Hubbardove ideje o ljudskoj duši i njegovoj duhovnoj svijesti pružaju donekle scijentologiji obilježje religije, mada se njen osnivač veoma malo doticao vjerskih tema. Pojašnjavajući ciljeve scijentologije, Hubbard kaže da oni uključuju: „Civilizaciju bez ludila, bez kriminalaca i bez rata, gdje će sposobni biti u stanju da prosperiraju i pošteni imati prava, i gdje će čovjek imati slobodu da se ostvari velike ciljeve.“

Ko je bio L.Ron Hubbard, osnivač Scijentologije?

Lafayette Ronald Hubbard (1911 –1986), je bio američki autor djela iz oblasti naučne-fantastike i osnivač Scijentološke crkve. Iako o njegovom životu kruže razne kontroverze, većina se istraživača slaže po pitanju osnovnih detalja njegovog životopisa. Rođen je u Tildenu  u Nebraski, mada je većinu djetinjstva proveo u Heleni u Montani. Nakon što je njegov otac kao oficir američke mornarice poslan u Guam, poveo je i svoju porodicu. Tako je Hubbard putovao po Azji i Južnom Pacifiku još u toku ranih 20-tih godina XX vijeka. Početkom 30-godina upisuje Univerzitet George Washington u Washingtonu, a kasnije ga napušta i započinje karijeru kao autor šunda i petparačkih priča.

Scijentologiju je osnovao 1952., i pratio njen razvoj na svjetskom nivou. Tokom kasnih 60 i ranih 70-tih godina, većinu vremena je proveo na svojoj ličnoj floti brodova kao komodor Sea Organizacije (elitnog kruga probranih scijentologa). Ekspediciji je došao kraj u momentu kad su Britanija, Španija, Portugal i Venecuela zatvorili svoje luke za njegove brodove. Takođe, sud u Australiji je odbio da Scijentološkoj crkvi pruži status religije, a visoki sud u Francuskoj je Hubbarda u odsustvu osudio krivim za prevaru. 1975. Hubbard se je vratio u SAD i povukao se u osamu kalifornijske pustinje. 1983. je proglašen saučesnikom u međunarodnoj zavjeri i krađi podataka poznatoj kao “Operation Snow White“ (Operacija Snjeguljica). Ostatak svog života proveo je na svom imanju blizu Crestona u Californiji gdje je i umro 1986. godine.

Scijentološka crkva o svom osnivaču govori u superlativima, i opisuje ga kao vrhunskog istraživača, svjetskog putnika i nuklearnog fizičara i eksperta u širokom broju disciplina, poput fotografije, umjetnosti, poezije i filozofije. Hubbardovi kritičari ga opisuju kao lažova, šarlatana i mentalno nestabilnu osobu. Mada je potvrđeno da su mnogi njegovi autobiografski podaci laž i izmišljotina, Scijentolozi odbacuju svaku takvu primjedbu i slijepo slijede njegove tvrdnje.

Osnovna učenja i pojmovi Scijentologije

Osnovno vjerovanje scijentologa jeste da su sva naša iskustva, iz ovoga ili prošlih života, zabilježena u mozgu kao nizovi „engrama“ ili zapisa. Ovi engrami se ojačavaju i oživljavaju putem sličnih životnih situacija i uvijek dovode do neprikladnog i štetnog ponašanja. Cilj scijentologije jeste čišćenje i oslobađanje ovih engrama i postajanje jačom osobom. Brisanjem ovih naslaga iz sadašnjeg ili bivših života, osoba oslobađa duhovnog sebe ili dušu nazvanu „tetan“. Hubbard je vjerovao da se ljudsko biće sastoji od tri djela:

–           Tijela koje uključuje mozak, a njegova je svrha prenos poruka. Može se usporediti s prekidačem.

–           Uma, sastavljenog od slika. Um je akumulacija životnih iskustava, percepcija, odluka i zaključaka.

–           Tetana.

Službeni web-site Scijentološke Crkve naglašava: „Čovjek je duhovno biće kojem su podarene mogućnosti znatno veće od onoga što on inače misli. On ne samo da je u stanju da riješi sve vlastite probleme, ostvari ciljeve i postigne trajnu sreću, već i da ostvari nove nivoe spoznaje o kojima nije nikad niti sanjao.“

Život nakon smrti – Scijentologija ne uključuje nikakvo vjerovanje o životu nakon smrti, ali govori o ideji ponovnog rađanja u drugom tijelu, što je slično hinduističkom vjerovanju o reinkarnaciji.

Sveštenstvo – Scijentologija ima sveštenika koji obavljaju određene religijske obrede, ali njihova glavna zadaća je individualno savjetovanje. Scijentološka crkva je isključiva, veoma organizovana, s preciznom hijerarhijom, uskim krugom rukovodilaca i mnogim posvećenim pristalicama, koje uključuju poznate ličnosti Johna Travoltu i Toma Cruisea. Vjerovanje u Boga – Scijentologija ne pruža nikakvu doktrinu o Bogu. Hubbard Boga naziva Osmom Dinamikom, koja je takođe poznata i kao Beskonačnost. Prema Hubbardu, scijentolozi koji dostignu stepene Osme Dinamike mogu izvoditi vlastite zaključke o Vrhovnom Biću: dakle, naglasak se stavlja na lično čovjekovo iskustvo.

Porijeklo života – Prema scijentologiji, sve na svijetu je manifestacija univerzalnog duha, koji je u stvari jedino ono što postoji.

Zašto postoji zlo? – Bolna iskustva i štetna djela počinjena prije rođenja, u toku sadašnjeg ili prošlih života ostaju zapisana u reaktivnom umu i dovode do iracionalnog ponašanja. Odvajanje od racionalne misli i lažne ideje („aberacije“) mogu dovesti do zločina.

Sveta Knjiga Scijentologije – Hubbardovi rukopisi i snimljene riječi na temu Scijentologije služe kao verzija Svete Knjige. Sveukupno to iznosi preko 500. 000 stranica, uključujući desetke knjiga i preko 2000 audio predavanja.

Uspjeh scijentologije je dosta vezan za Hubbardovu 50-godišnju reputaciju kao autora bestsellera, s preko 589 objavljenih djela. Njegova djela iz fikcije su prodana u preko 25 000 000 primjeraka; a djela iz oblasti nauke u preko 23 000 000.

Tetani – Tetan je duša, koja je stvarna bit ljudskog bića. Hubbard je namjerno htio da izbjegne pojam duše, jer on nosi previše značenja. Stoga je formirao pojam tetana koji je individuali identitet pojedinca.

Tetan može egzistirati potpuno nezavisno od tijela i uma. Kroz proces nazvan „eksteriorizacija“, tetan može napustiti tijelo, ali ga i dalje kontrolisati. Osoba koja je u stanju da u potpunosti koristi sve sposobnosti tetana se naziva OT ili Operativni Tetan. Operativni Tetan je u stanju da kontroliše materiju, energiju, prostor i vrijeme, a sam nije podložan njihovim utjecajima.

Engrami – Kada osoba doživi traumatično iskustvo, reaktivni um formira mentalnu sliku događaja, uključujući sve percepcije i iskustva vezana za taj događaj. Ove mentalne slike, ili engrami, ostaju sačuvani za čitav život, kao i iz prošlih života, pa makar se osoba nikako ni ne sjećala samog događaja. Engrami proganjaju osobu, dovode do psihičkih tegoba, uništavaju sposobnosti, i upropaštavaju tetana dovodeći ga u teško stanje.

„Čisti“ – Scijentolozi koji su se riješili svih engrama su poznati kao „Čisti“. To podrazumijeva ne samo da se je dotična osoba oslobodila svih ograničenja prošlih engrama, već je i reaktivni um neutralisan i više ne proizvodi nove engrame.

Praznici i značajni datumi – Scijentolozi obilježavaju rođenja, brakove i smrti, i običaj je da čelnici Crkve nadgledaju te ceremonije. Scijentolozi proslavljaju nekoliko godišnjih praznika koji su vezani za sami razvoj svoje Crkve. Ti datumi uključuju:

13. mart – Dan rođenja L. Hubbarda

9. maj – Dan prvog izlaska iz štampe knjige Dijanetika

7. oktobar – Dan formiranja IAS-a (Internacionalne Asocijacije Scijentologa)

Takođe, imaju posebne dane u kojima obilježavaju svoje određene obrede, uključujući Dan Auditora (u drugoj nedjelji u septembru).

Kontroverze – Scijentološka crkva je u SAD-u oslobođena plaćanja poreza, što su mnogi osporili smatrajući da je glavni cilj Scijentologije uzimanje para od naivnih ljudi. Scijentološke aktivnosti su zabranjene ili ograničene u više zemalja, uključujući Njemačku. Mnogi vide ovu crkvu kao opasni kult. U više navrata scijentolozi su dolazili u sukob s medicinskim stručnjacima i naučnicim raznih profila. Scijentologija je gorljivi protivnik kompletne psihijatrijske profesije, koju oni gledaju kao oruđe represije i tlačenja. 

Prema navodima magazina Time, Federalni sud SAD-a i kanadski sudovi su utvrdili da su brojni čelnici scijentološke crkve krivi po tačkama krađe, prisluškivanja i zavjere protiv vladinih agencija.  

Poznati scijentolozi – Scijentologija aktivno radi na konverziji umjetnika i poznatih ličnosti i trenutno vodi 8 centara posvećenih samo njima. Poznati scijentolozi su: Tom Cruise, Katie Holmes, Isaac Hayes, Jenna Elfman, John Travolta, Giovanni Ribisi, Kirstie Alley, Mimi Rogers, Lisa Marie Presley, Kelly Preston, Danny Masterson, Nancy Cartwright, i Sonny Bono.

Scijentologija u svjetlu islamskog učenja

Scijentolozi vjeruju da je njihov osnivač dobio Objavu i treiraju ga kao nepogrešivog. Islam kategorički ističe da je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, posljednji Allahov poslanik; i da je Kur’an najpotpunija i posljednja Božija Objava. Stoga su s islamske tačke gledišta potpuno neprihvatljive ideje o nekon novom poslaniku ili Božijoj Knjizi nakon Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, i Kur’ana.  Allah, dž.š., u Kur’anu Časnom kaže: „Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi; nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.“ 

Muhammed, s.a.v.s. za sebe je kazao: “Ja sam posljednji vjerovjesnik. Poslije mene poslanika više neće biti.” 

Njegova misija se odnosi na sve narode, rase i staleže, na sva vremena, do Sudnjeg dana. Prethodni vjerovjesnici su slati samo svom narodu, što Kur’an potvrđuje na više mjesta. „Mi nismo poslali nijednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu objasnio. I Musa-a smo poslali s dokazima Našim: “Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!”“ 

’’Zar do vas nije doprla vijest o onima prije vas, o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i onima poslije njih? – Samo ih Allah zna! – Poslanici njihovi su im dokaze donosili…“  Međutim, Muhammed, s.a.v.s., je poslanik svim ljudima, univerzalni poslanik, a njegova misija traje do kraja svijeta. Njemu je bilo naređeno samo da obznani: „Reci: “O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik…”  

Kur’anom su derogirane sve ranije objave. Ostao je važiti samo Šerijat Muhammedov, s.a.v.s.. U sljedećem kur’anskom ajetu se naznačuje valjanost poziva samo posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji je nosilac zadnje Objave u kojoj su objedinjene sve ranije objave, kao što je u njegovom poslanstvu ujedinjeno poslanstvo i vjerovjesništo svih Božijih poslanika, od Adema, a.s.: „… I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Primite islam!” Ako prime islam, onda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš…“ 

Ebu Musa Eš‘ari, radijallahu ‘anhu, veli da je Muhammed, s.a.v.s. rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće ni jedan čovjek, bio on kršćanin ili židov, čuti za mene, i potom ne povjerovati u me i moje poslanstvo, a da ne dospije u džehennem.”

Scijentologija malo govori o Bogu i ništa ne navodi o Sudnjem danu. Ona ne pruža nikakav model za život na ovom svijetu, pritom odbacujući ideju o transcedentnom Zakonodavcu koji postavlja zakone u pojavnom svijetu. Sve spomenuto znači da se scijentologija može posmatrati samo kao pseudo-religija, i kao takva ne pruža ništa onima koji traže Boga i vječni život na ahiretu.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865