Dawa

Savjeti islamskoj omladini

509pregledi
Piše: hfz. Dževad Gološ

Neizmjerno zahvaljujemo Uzvišenom Allahu koji nas je učinio od sljedbenika islamskog buðenja – sahve, koje je zahvatilo čitav dunjaluk. Ova cjelokupna kampanja protiv islama i sljedbenika islama nije ništa drugo do sami dokaz postojanja i svjedok jačine i ozbiljnosti ovog islamskog buðenja. U redovima koji dolaze pokušat ćemo ponuditi neke savjete i smjernice omladini, koja je temelj ovog buðenja, kako bi ono bilo uspješnije i djelotvornije. Na samom početku treba ukazati da ova sahva, koliko god bila na vjetrometini mnogih iskušenja i napada, ipak zavisi od nas i naših postupaka.

Mladost je životna dob koja je posebno dragocjena upravo iz razloga što u tom periodu posjedujemo snagu koja može učiniti čuda. Uvjet je da ta snaga bude usmjerena ispravnim smjernicama kako bi bila djelotvorna, jer ako bude pogrešno usmjerena, šteta od nje može biti veća od same koristi. Takoðer moramo znati da svaka naša greška kao pojedinca ili skupine jeste greška koja će otežati našu zajedničku budućnost, a ponajmanje budućnost pojedinca koji ju je učinio. Samo iz tog razloga dolaze ovi savjeti s kojima ćemo se ubuduće družiti.

 
Ozbiljnost

Svaka stvar koja se radi treba biti s ozbiljnošću. Zato ćemo i ovo početi s „ozbiljnošču“. Ozbiljnost koja treba krasiti muslimanskog mladića i djevojku nije ozbiljnost u smislu da se čovjek ne šali i da ne voli šalu. Allahov Poslanik s.a.w.s. se šalio, ashabi r.a. su se šalili, od nekih iz generacije selefa prenosi se da su se toliko šalili da bi im pjena išla na usta. Ozbiljnost o kojoj ćemo govoriti jeste da mladić i djevojka kao musliman i muslimanka imaju jedan ozbiljan pogled na svoj život. To, naravno, podrazumijeva da svaka njihova odluka u životu bude s velikom dozom ozbiljnosti.

Ukoliko kao muslimani obratimo pažnju na način na koji Uzvišeni Allah opisuje našu Knjigu, Kur’an, vidjet ćemo da je opisuje kao knjigu koja je „ozbiljna“, koja je „veliki emanet i obaveza onima kojima je data“, tj. onima koji su je prihvatili za vodiča, zakon i pravac u svom životu. U suri „Et-Tarik“ Uzvišeni kaže: „Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, šala nikakva nije! U suri El-Hašr kaže: „Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo“.U suri El-Muzemmil, obraćajući se Poslaniku s.a.w.s., kaže: „Mi ćemo ti, doista teške riječi slati.“ Na ovakav način Uzvišeni Allah opisuje knjigu čiji smo mi sljedbenici. U suri „El-Kamer“ Kur’an se opisuje kao knjiga koja je „lahka“. “I Mi smo Kur’an olakšali, pa ima li iko da pouku primi?“ S punim pravom možemo postaviti pitanje kako da napravimo spoj izmeðu ovih ajeta? Allah dž.š. iz Svoje milosti učinio je da je Kur’an lahak za razumijevanje. Isto tako Kur’an je lahak za učenje. Zato smo svjedoci kako milioni ljudi uče Kur’an na arapskom jeziku, a meðu njima je ogroman broj onih koji ne poznaju značenje ni jedne jedine riječi na arapskom jeziku. Na ovo se misli kada se u suri kaže da je Kur’an „olakšan“. Meðutim, kao što smo već kazali, Kur’an je kao pravac u životu čovjeka ozbiljan i zato ga Allah dž.š. opisuje onako kako smo to naveli. čovjek koji želi da mu Kuran bude uputa i vodič u životu treba svoj pogled na život ispuniti ozbiljnošću, kako bi mogao dostojno ponijeti obavezu i emanet Kur’ana onako kako se to od njega traži.

Ovim želimo kazati da jedan mladić i djevojka, kojima se Uzvišeni Allah smilovao, pa se danas pridržavaju propisa Allahove vjere, koliko god bili mladi, ozbiljni pogledi na njihovu budućnost trebaju krasiti njihovu mladost. Islamska omladina danas mora spoznati svoju ulogu u društvu i vidjeti šta ona može ponuditi kako bi ovaj ummet bio što napredniji u svim sferama ovog dunjalučkog života. Svaki od nas kao pojedinac mora spoznati svoju ulogu tamo gdje se nalazi i uložiti maksimalan napor kada je u pitanju mijenjanje ovog društva u jedno društvo s islamskim predznakom. Zato nije moguće i ne smije se desiti da se jedan mladić ili djevojka „dosaðuju“, ne znajući kako provesti svoje vrijeme.

Svaka sekunda našeg života je dragocjena i mora biti u službi islama. To je odlika iskrene islamske omladine. čak i kada se odmaramo i provodimo svoje vrijeme u rekreaciji, bilo sami ili u društvu, to mora biti samo s nijjetom kako bismo se odmorili i spremili za obaveze koje nas čekaju.

Ovaj naš ummet je ummet kojem je potrebna ruka pomoći od svakog onoga čiji su zanat i zanimanje halal. Ovom su ummetu danas potrebni ekonomisti, ali oni koji će pojasniti na koji način da se posluje i koji će biti daleko od kamatnog poslovanja i drugih vidova zabranjenog poslovanja. Potrebni su i fizičari i hemičari koji će, pojašnjavajući svoje predmete, kao profesori skretati pažnju na mudrost i potpunost Allahovog stvaranja. Ovako bismo mogli govoriti o svakom od pravaca koje danas naša omladina studira ili kojima se bavi.

Koliko su samo potrebni trgovci koji su okićeni islamskim moralom da upravo tim lijepim moralom prenose ljepote ove vjere. Stanovnici današnje Indonezije i Malezije nisu primili islam osim preko poštenih trgovaca muslimana s kojima su trgovali.

Zato kažemo da je sami ulazak na fakultet ili u neku školu emanet i obaveza koja se objesila na naš vrat, kao što je i samo učenje i uspješno polaganje ispita postalo jedan od velikih imperativa ove naše uzvišene vjere. Prof. Muhammed Ahmed Rašid, govoreći o islamskom daiji, kaže:

„Nije moguće da islamski daija (radnik na polju islama) poželi ijednu želju u kojoj nema ozbiljnosti.“

I zato neka svaka sekunda našeg života bude ispunjena razmišljanjem o tome kako da pomognemo ovom ummetu, koji kroz svoju veliku historiju možda nikada nije prolazio kroz vremena teža od današnjih.

Prvi put objavljeno: utorak, 05 Lipanj 2007 04:03

X